Hysnes Velferdsbygg, «Velferden», ligger i tetstedet Hasselvika i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Kommunen har ca 10.000 innbyggere og huset er et samlingspunkt for både gamle og unge i regionen. Nå får Velferden 63 000 kroner til monitorer, stagebox, mikrofonpakke og lysrigg. En stor oppgradering for det gamle kulturrommet.

Primus motor på huset, Knut Thomas Kusslid, om tilskuddet fra Kulturrom og planene videre:

– Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, kulturlivet og lokalsamfunnet?

Velferdsbygget er den eneste sosiale møteplassen og kulturarena i vårt nærmiljø. Tilskuddet fra Kulturrom betyr at vi kan fortsette å utvikle og profesjonalisere kulturtilbudet i vårt nærmiljø, for barn/unge, voksne og eldre, skape bedre og flere kulturopplevelser og gjennom dette skape et enda bedre bomiljø.

Hvilke planer har dere fremover?

Vi planlegger ca 200 ulike aktiviteter, arrangement og konserter i året for alle aldersgrupper. Vi åpner ny nærmiljøsentral i Velferdsbygget nå i januar og vi får vår første fast ansatt daglig leder på bygget i 100% stilling fra nyttår. Han er utdannet musikkprodusent, har fagbrev som tømrer og fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og han vil bli sentral i den videre satsningen, sammen med alle de fantastiske frivillige som bidrar.