Hopp til innholdet

Kulturroms fagavdeling

Kulturrom skal være en pådriver for faglig utvikling innenfor scenetekniske yrker. Vi har siden 2012 fulgt opp tildelingene med kompetansehevende tiltak, enten i egen regi av, eller i samarbeid med andre organisasjoner, firmaer og teknikere. Blant annet arrangerer vi kurs, lager håndbøker, organiserer praksisplasser og mentorordninger, programmerer innhold til bransjefestivaler og initierer forskningsprosjekter.

Fagavdelingen i Kulturrom ønsker å spille en nøkkelrolle i å sikre tilstrekkelig fagkompetanse innenfor scenetekniske områder, som er avgjørende for å forvalte det tekniske utstyret som vi gir tilskudd til. Vi deler også kunnskap fra tidligere tilskuddsmottakere med kommende søkere, spesielt når det gjelder aspekter som investering, bygging, vedlikehold, drift, og rekruttering. Med dette vil vi gjerne bidra til en grønnere og mer bærekraftig bransje. Fagavdelingen er også aktive deltakere i alle organisasjonens arrangementer og tar ledelsen i nye prosjekter.  

Kulturroms fagavdeling bygger broer til en bærekraftig og kompetanserik fremtid i scenetekniske yrker.

Ta gjerne kontakt hvis du har forslag til tiltak Kulturrom kan gjennomføre.

Direkte tlf: 932 65 608