Hopp til innholdet

Kulturroms fagavdeling

Kulturrom skal være en pådriver for faglig utvikling innenfor scenetekniske yrker. Siden 2012 har vi fulgt opp våre tildelinger med ulike kompetansehevende tiltak, både i egen regi og i samarbeid med andre organisasjoner, firmaer og teknikere. Dette inkluderer kurs, håndbøker, praksisplasser, mentorordninger, programmering av innhold til bransjefestivaler og forskningsinitiativer.

Fagavdelingen i Kulturrom har som mål å sikre høy fagkompetanse innen scenetekniske områder, som er essensielt for riktig forvaltning av det tekniske utstyret vi gir tilskudd til. Vi deler også erfaringer fra tidligere tilskuddsmottakere med nye søkere, spesielt innen investering, bygging, vedlikehold, drift og rekruttering. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å bidra til en grønnere og mer bærekraftig bransje. Fagavdelingen deltar aktivt i alle organisasjonens arrangementer og leder nye prosjekter.

 

Ta gjerne kontakt hvis du har forslag til tiltak Kulturrom kan gjennomføre.

Direkte tlf: 932 65 608