Hopp til innholdet

Vårt fagutviklingsprogram

Kulturrom ønsker å være en pådriver for faglig utvikling innenfor scenetekniske yrker. Vi har siden 2012 fulgt opp tildelingene med kompetansehevende tiltak, enten i egen regi eller i samarbeid med andre organisasjoner, firmaer og teknikere. Blant annet arrangerer vi kurs, lager håndbøker, organiserer praksisplasser og mentorordninger, programmerer innhold til bransjefestivaler og initierer forskningsprosjekter.

I løpet av koronakrisen har Kulturrom hatt som mål å tilrettelegge for samlingssteder, konstruktiv meningsutveksling og å synliggjøre hvordan krisen påvirker teknikeres hverdag og arbeidsforhold. Gjennom dette arbeidet håper vi å gjøre hverdagen litt bedre de som arbeider i sektoren og bidra til å begrense kompetanseflukt.

Ta gjerne kontakt hvis du har forslag til tiltak Kulturrom kan gjennomføre.

Direkte tlf: 21 37 88 14