Hopp til innholdet

Tilskuddsmottakeren: Kulturbanken

Kulturbanken i Bryne er et viktig samlingspunkt, et nødvendig rom for øving og en sentral scene å vise seg frem på. Mye av det muliggjort ved hjelp av midler fra Kulturrom.

Vi tok en prat med daglig leder og primus motor, Iren Førland, om Kulturbanken og veien videre.

Foto: Morten Sivertsen

Kulturbanken er et ressurssenter for kultur midt i hjertet av Jæren. Bygget og drevet frem av frivillige med en brann for det svært brede feltet kultur, og alt det et levende kulturliv betyr i et lokalsamfunn. I Kulturbanken finner både amatører og profesjonelle en trygg hjemmebane. Med rom for utvikling, vekst og utfoldelse.

Bilde av en ansatt hos Kulturbanken
Bilde av en ansatt hos Kulturbanken
Bilde av en ansatt hos Kulturbanken

De ansatte i Kulturbanken står på for at publikum skal få fine kulturopplevelser. Fra venstre (øverst) Oline Johnsen, Daniel Karlsen og Hege Nordås. Foto: Morten Sivertsen

Hvordan går det og hvordan har 2021 vært for Kulturbanken?

Pandemien har vært tøff for oss, slik som for de aller fleste i vår bransje. Men allikevel har vi klart å gjennomføre spennende konserter med nasjonalt- og internasjonalt anerkjente navn på plakaten på hovedscenen vår, samt holdt over 200 barn i gang med spennende kurs og prosjekter. Vi dyrker kultur, og i vårt hus skal man kunne oppleve, opptre, lære, skape og utvikle.

Vi fikk 750.000kr i tilskudd fra Kulturrom. En støtte som var et av de aller viktigste elementene i å få komme i mål med prosjektet. Nå er jo et slikt hus aldri helt i mål, det vil alltid være rom for å videreutvikle og endre i tråd med behov som avdekkes. Men uten støtten fra Kulturrom så hadde vi heller aldri kunnet stå der vi er i dag, med sterke føtter klare til å ta på oss post-pandemi oppgaver og virkelig bidra til at Jæren settes på kartet som kulturvugge også uten eksportvarer som for eksempel Kaizers Orchestra og Arne Garborg.

«Vi dyrker kultur, og i vårt hus skal man kunne oppleve, opptre, lære, skape og utvikle» -Iren Førland, daglig leder

Betongtak med små lamper
Slitasje på betongen
Miksebord

Betongrommet er fylt med rusikke detaljer. Kulturbanken håper å snart oppgradere sitt tekniske utstyr også. Foto: Morten Sivertsen

Hva betyr tilskuddet for dere, artister og publikum?

Tilskuddet vi fikk fra Kulturrom gjør det mulig å skape en arena med rett kvalitet. Kvalitet som gjør det attraktivt for de som allerede er profesjonelle, og ikke minst gir et verdig fundament for de med ambisjoner om et liv i kulturbransjen uansett gren. Det skaper også gode arbeidsforhold for instruktører som skal lage gode opplæringstilbud, og gode opplæringsforhold for barn og unge skaper ofte den gnisten hos unge talenter som gjør at de blir brennende for faget i voksen alder.

For publikum som ikke er her for å skape, opptre eller utvikle, men for å oppleve, så gir en gjennomtenkt og verdig arena et inntrykk av kvalitet som igjen fører til troverdighet. Og troverdighet i vår bransje, spesielt i distriktene, legitimerer en bransje som ofte, spesielt utenfor bykjernene, er sett på som hobby og amatørgeskjefter, til nøds noe som er nyttig for dannelsens del i barneårene.

Kulturgrundere blir plutselig sett på som uunnværlige i et samfunn om man skal kunne by på mangfold og innhold. Så konkludert kan man si at et slikt tilskudd er med på å skape kvalitet og troverdighet som igjen løfter frem en livsviktig bransje som kan være bærekraftig langt utover bykjerner.

«Tilskuddet vi fikk fra Kulturrom gjør det mulig å skape en arena med rett kvalitet. Kvalitet som gjør det attraktivt for de som allerede er profesjonelle, og ikke minst gir et verdig fundament for de med ambisjoner om et liv i kulturbransjen uansett gren»

Bilde av en konsertsal som rigges til
Hanne Sørvaag spiller konsert

Bilder fra før og etter rigging til konsert! . Bilder av Nina Popperud (lyst) og Morten Sivertsen (mørkt)

Fortell litt om prosessen etter at tilskuddene fra Kulturrom ble innvilget.

Da tildelingen fra Kulturrom kom, ble fokuset lagt på å jobbe med kvalitet fra første spikerslag. Vi hadde på forhånd jobbet sammen med fagakustikere for å komme frem til romstruktur som gav optimale forhold. Med en god arkitekt og gode håndverkere på lag, samt en heidundranes god dugnadsgjeng kan vi i dag stolt vise frem et kulturanlegg svært unikt i sitt slag:

En komplett kulturarena som har gode øvingsrom for musikk, dans, kor og drama. To gode scenerom med to forskjellige bruksområder hvor hovedsalen kan ta imot 400 stående gjester og med det er den eneste i sitt slag i distriktet vårt. Garderober, kostymeavdeling, lager og en stue med kjøkken som både fungerer som verdens koseligste backstage område. Vi har møterom og ikke minst samlingspunkt for den gode samtalen som barn og unge med kreative og overtenkende sinn ofte trenger å ha sammen med trygge voksne.

Vi har også landskapsbasert kontor som huser egne instruktører, booker og administrasjon samt leier ut pult til flere andre viktige aktører i lokalsamfunnets arrangørhub. På den måten blir vi et slags møtepunkt hvor det skapes dynamikker og samarbeid ikke bare innefor egne vegger.

Det skal være sagt at prislappen på Kulturbanken Bryne er langt høyere enn 750.000kr, og det er mange samabeidspartnere å takke. Men når vi fikk støtten ble den også et vitne om at noen heier og tror på det vi driver med, som igjen gav ringvirkninger i form av lettere tilgang på gode sponsoravtaler. Vi ble troverdige som viktige støttemottakere og kunne ønske også de store sponsor avtalene velkommen inn i varmen.

Hanne Sørvaag spiller konsert

Hanne Sørvaag holdt julekonsert for fullsatt sal. Foto: Morten Sivertsen

Hva er planene fremover? Hva skjer i Kulturbanken?

Kulturbanken har som sagt hatt en stri oppover bakke fra åpningen til nå, men vi ser lyst på våren og høsten. Vi skal fylle huset med spilleglade amatører, dyktige profesjonelle og engasjerte tilskuere. Kursene skal utvides og vi skal legge ned en betydelig innsats for ungdommene som har vært litt glemt og gjemt under pandemien for å få dem opp og frem i scenelyset igjen. Nå kan vi konsentrere oss om å fylle huset og skli rett inn i rollen som et av distriktets viktigste kulturtilbud, og som distriktets eneste scene i sitt slag.

Vi er godt etablerte i sosiale medier, og om du er i nærheten så håper vi at klikker deg inn, enten på facebook eller på våre hjemmesider, og kikker på programmet vårt. Velkommen til gards. En gard som leverer levende kultur og som alltid vil være i vekst og endring, nettopp fordi det er slik kultur skal være; i bevegelse.

Hanne Sørvaag spiller konsert

God plass til å følge korona-reglene i Kulturbankens hovedsal. Foto: Morten Sivertsen

Om Kulturbanken

Kulturbanken er et ressurssenter for kultur på Jæren. Scenerom, øvingsrom og samlingssted for profesjonelle og lokale, barn, unge og voksne. Det ble igangsatt av kulturorganisasjonen Unge SPOR i 2019 og fikk tilskudd fra Kulturrom 37 500,- til akustisk forprosjektrapport og kr. 750 000 til å bygge flere øverom og scene. I 2022 fik Kulturbanken kr. 2 000 000 til utbedring av scenelokalet Hvelvet – en fleksibel lavterskel scene og kr. 759 000 til lyd- og lysutstyr her. De fikk også kr. 54 000 til 1 sanganlegg, 1 gitarforsterker, 1 bassforsterker, 1 keyboard m/stativ og 1 trommesett til øvingsrom.

LES MER HER