Hopp til innholdet

Årets første tildelinger er klare! Se hvem som fikk tilskudd

Årets første søknadsrunde er behandlet og tilskuddene vil senke terskelen for aktivitet, bidra til mer kultur i nærmiljøet og stimulere til lokal kulturproduksjon.

I denne runden er 343 søknader behandlet og 22,6 millioner kroner er fordelt på 157 søkere!

Foto: FRIKAR

Enormt trøkk

Til årets første søknadsrunde 1. mars fikk Kulturrom inn 343 søknader, med en søknadssum på over 130 millioner kroner. Til sammenlikning fikk ordningen inn 287 søknader i hele 2018. Av de 343 søknadene som ble behandlet fikk 157 søknader tilskudd på tilsammen 22,6 millioner kroner. Det viser at behovet for investering i landets kulturlokaler er stor og at Regjeringens opptrappede satsing på Kulturrom med 10 millioner kroner årlig var riktig og viktig.

Det er ekstra hyggelig å se at det frivillige kulturlivet er godt representert blant denne rundens tilskuddsmottakere og at den geografiske spredningen også er god, med viktige tilskudd som vil gjøre en forskjell i alle av landets fylker.

For fordelingsutvalget har det vært et vanskelig prioriteringsarbeid å fordele midler med så mange gode søknader. Kulturrom håper å se flere av søkerne som har fått avslag denne runden, komme tilbake ved neste frist, 1. september. Les mer om fordelingsutvalgets tanker rundt årets første tildelingsrunde her.

 

Daglig leder kommenterer

Det er veldig gledelig å legge frem listen over årets første tildelinger. Den gjenspeiler en bredde i sjanger og felt. Fra frivillig drevne samfunnshus til jazz, rock og bluesklubber, konsertscener og dansekompanier. Årets tilskuddsmottakere er også godt geografisk spredt. Disse tildelingene gjør at det nå vil finnes flere øvingslokaler og enda bedre tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. I denne runden har det vært ekstra morro å kunne muliggjøre mange viktige investeringer og særlig støtte opp om frivillige scener over hele landet, som vi vet skaper trivsel, samhold og kulturopplevelser i nærmiljøet.

Torsdag 27. april 2023 lanserte regjeringen kulturfrivillighetsstrategien «Rom for deltakelse» (2023-2025). Som en del av en konkret satsing på kulturlokaler styrkes Kulturrom med 10 millioner kroner. Økningen gjør at vi allerede denne runden har kunnet prioritere bredere og gitt tilskudd til mange gode søknader. Og til høstens runde håper vi å se enda flere søknader fra aktører som vil utbedre lokaler med akustiske tiltak, dansegulv, scener eller etablere nye øvingsfellesskap.

– Karen Sofie Sørensen, Daglig leder i Kulturrom

Tilskuddsmottakerne

For å vise et bilde av hvem som mottar tilskudd fra Kulturrom, har vi snakket med et knippe av tilskuddsmottakere fra årets første søknadsrunde.

NB: Neste søknadsfrist er 1. september 2023

PS: Fikk dere avslag denne runden? Husk at det var rekordstor pågang på midlene og at det er mulig å søke igjen ved neste søknadsfrist 1. september. Få innspill til hva dere kan søke tilskudd til og hvordan skrive en god søknad! Meld dere på Søknadshjelp med Kulturrom 15. august (digitalt)

Bilde av et kor på en scene med publikum

Bilde fra Honningsvåg Blandakor - 40-års Jubileumskonsert. Foto: Radio Nordkapp (Raymond Elde)

Samfunnshuset Turn - Nordkapp, Troms og Finnmark

«Dette kommer til å bli et enormt løft for hele kulturlivet i Nordkapp Kommune, og terskelen for å kunne framføre kultur blir lavere. Det er avgjørende for at vi skal holde kulturlivet oppe, videreutvikle og skape flere kulturaktiviteter.»

Samfunnshuset Turn er Nordkapp Kommunes storstue for kulturarrangementer. Med unntak av tiden under andre verdenskrig og en nylig pandemi, har revytradisjonen vært uavbrutt siden 1929! Når får de 477 000,- i tilskudd til lys- og lydutstyr og 75 000,- til enkle akustiske utbedringer. Disse midlene vil senke terskelen for å kunne arrangere forskjellige arrangement i salen og oppfylle ønsket om å kunne tilby alle, enten du er amatør eller viderekommen utøver, en profesjonell scene å stå på.

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Det betyr alt! Tilskuddet betyr at vi kan produsere og presentere vår kultur, enten det er revy, teater, korps, korkonserter, kurs eller konferanser på en svært god og tilfredsstillende måte. Vi slipper å være avhengig av å enten leie eller låne utstyr fra andre parter og mye av utstyret vi har trenger virkelig en oppdatering. Dette kommer til å bli et enormt løft for hele kulturlivet i Nordkapp Kommune, og terskelen for å kunne framføre kultur blir lavere. Det er avgjørende for at vi skal holde kulturlivet oppe, videreutvikle og skape flere kulturaktiviteter.»

Hvilke planer har dere fremover?

«Nå går vi inn i en hektisk periode med Nordkappfestival. På Samfunnshuset Turn er det to store produksjoner to helger på råd med Honningsvåg Damekor og Festivalshow med hyllest til en av våre største revyartister. Ut over høsten er det flere produksjoner med både konserter, festival og revyer. Vi gleder oss enormt til å ta i bruk det nye utstyret. 

På vegne av Samfunnshuset Turn og hele Nordkapps Kulturliv ønsker vi å takke så inderlig mye for tilskuddet.» – Thomas Nilsen, daglig leder

Bilde av en scene med fullt band-oppsett

Bilde av scenen rett før dørene åpnes til konsert! Foto: Puls Musikkverksted

Puls Musikkverksted - Ballangen, Nordland

«Kulturrom har igjen gjort det mulig for oss å skape et kulturtilbud med tilskudd til innkjøp av nytt PA-anlegg.»

Puls Musikkverksted har gått fra å være et øvingsfelleskap til å også bli en lokal, etterlengtet kulturarena i Ballangen. Takket være tidligere tilskudd fra Kulturrom, har stedet nå et fantastisk bra lokale der blant annet akustiske tiltak har løftet kvaliteten på rommet betraktelig. Men lydanlegget er for dårlig. Så nå får Puls Musikkverksted 362 000,- til nytt PA-anlegg, som kan stå i stil med de flotte lokalene i Ballangen.

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Fantastisk!!, Dette har stor betydning for et lite samfunn der det pr. i dag ikke finnes tilsvarende tilbud. Vi har gjennom over 20 år bygd opp et tilbud for hele befolkningen, men først og fremst for barn og unge innen utøvelse av musikk.

Tildelingen betyr at vi kan bygge videre på de målene vi har satt oss, fra å være et øvingsfelleskap til nå også å bli et kulturtilbud innen fremføring av sang, musikk og dans.

Kulturrom har vært og er en svært viktig bidragsyter, i 2017 mottok vi tilskudd fra Kulturrom til ombygging av våre lokaler og gjennom et samarbeid med Kulturrom, lokal Bank, næringsliv og en stor dugnad/frivillighet har vi klart å få ferdig et flott lokale som er topp moderne og utformet til formålet. Kulturrom har igjen gjort det mulig for oss å skape et kulturtilbud med tilskudd til innkjøp av nytt PA-anlegg.»

Hvilke planer har dere fremover?

«Vi planlegger fremover å skape arrangement i form av konserter der utøvere får vise seg frem. Vi planlegger også konsert med mer etablerte band og artister for å skape kulturelle opplevelser i fremtiden.» – Erland Andersen, Puls Musikkverksted

Bilde av dansere som øver

Danser i akrobatisk sprang! Foto: FRIKAR

FRIKAR-SMIA - Nord-Aurdal, Innlandet

«No gler me oss til å oppgradere slik at me kan huse turnéframsyningar!»

FRIKAR-SMIA er, sier de selv, et av Norges beste rom for sirkuskunst! Men det er også arena for Fjelldansen koreografiske senter som er et av 12 regionale kompetansesenter for dans i landet, og det eneste som fokuserer på folkedans samt mange andre aktiviteter gjennom året. Så langt har rommet blitt brukt som studio for danserne. Men med tilskudd fra Kulturrom på 278 000,- til PA, dansematter og 6 LED profil med tilbehør, kan de endelig åpne dørene for publikum på en helårsbasis!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Me er så glade for tilsagnet frå Kulturrom! Tilskotet hjelp oss på arenaen FRIKAR-SMIA til å ta steget frå å vera ein produksjonsstad for kunstnarar til i større grad opne dørene for publikum året gjennom. FRIKAR-SMIA er ein viktig arena for produksjon og undervisning av dans og sirkus lokalt og nasjonalt. Arenaen husar blant andre Fjelldansen koreografiske senter,  talentutviklingsprogrammet FRIKAR X, dansekompaniet FRIKAR og Hemsingfestivalen.

Hvilke planer har dere fremover?

«No gler me oss til å oppgradere slik at me kan huse turnéframsyningar!» – Hallgrim Hansegård, FRIKAR

Bilde av en konsertscene med publikum rundt

Fra konsert under broen. Foto GSF

Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) - Oslo, Oslo

«Det betyr at vi får dekket et stort behov i nærmiljøet. Unge mennesker som trenger andre arenaer enn for eksempel organisert idrett, får et kvalitets tilbud med dette nye øvingslokalet»

Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) er en ideell organisasjon, drevet av barn og voksne i Gamlebyen siden 1999. GSF har som formål å bidra til økt livskvalitet for barn og unge i indre Oslo øst og mener at ved å inspirere og legge til rette for større bruk av, og engasjement i, nærmiljøet, får man et levende og flerkulturelt felleskap på tvers av generasjoner i praksis. Alt dette gjøres med frivillighet og samhold i fokus.

GSF får 139 500,- til øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av det nye øvingsrommet under Dyvekes bru. Rommet vil bli et kjærkomment tilskudd til bydelens barn og unges muligheter for musikalsk og kreativ utfoldelse. Dette er særlig relevant etter at Kultur i Gamle Oslos nærliggende tilbud i form av deres øvingsbinge ble tvunget til å rives.

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Takk for en meget hyggelig overraskelse!

Det betyr at vi får dekket et stort behov i nærmiljøet. Unge mennesker som trenger andre arenaer enn f-eks organisert idrett, får et kvalitets tilbud med dette nye øvingslokalet . GSF har i tillegg kulturscener som står tilgjengelig for brukere når man kommer så langt. Dette blir et meget bra helhetlig tilbud, sårt tiltrengt i en bydel med mange utfordringer. Det er viktig og vi er veldig glad for å kunne vise de unge at vi tar dem på alvor, med dette lavterskeltilbudet som blir godt tilrettelagt.»

Hvilke planer har dere fremover?

«Planen fremover blir og opprettholde kontakt med blant annet kreative fag ved barne- og ungdomsskolene i nærmiljøet. Og hjelpe til å stimulerer til økt kreativ aktivitet.» – Aalto Braveboy, GSF

Bilde av et uferdig øvingsrom

Fra byggingen av øverommene, som nå står klare! Foto: Trykkeriet Kulturarena

Trykkeriet Kulturarena - Nord-Aurdal, Innlandet

«Det vil hjelpe oss å tilby fullt utstyrte øvingsrom.»

Nord-Aurdal kommune leier og bygger om et nedlagt trykkeri i sentrum av «gamle» Fagernes. Trykkeriet Kulturarena inneholder storsal, verksted og 5 øvingsrom som skal sambrukes av kulturlivet i regionen. Tidligere har huset mottatt 2 MNOK fra Kulturrom til bygging av scene og øvingsrom og får nå ytterligere 36 000,- til øvingsutstyr slik at tilbudet i lokalområdet er komplett!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Det vil hjelpe oss å tilby fullt utstyrte øvingsrom i de nye «Trykkeri-lokalene». Her får vi 5 fullt utstyrte øvingsrom som både kulturskolen, lokale lag og foreninger, samt privatpersoner/band etter hvert kan benytte seg av. På Trykkeriet blir det også en stor konsertsal i tilknytning til øvingsrommene.»

Hvilke planer har dere fremover?

«Utover høsten vil vi åpne opp for utlån av lokalene, det vil bli arrangert konserter i storsalen, både i regi av kommunen, og i regi av private arrangører. Det vil bli holdt forskjellige workshops innen kulturfeltet med ungdom som målgruppe. 

Valdresstrykerne, Strandefjorden Salongorkester, og Valdres Barne og Ungdomsteater flytter også inn med faste øvinger i de nye lokalene. Støtten vi får fra Kulturrom vil være med å hjelpe til å gi disse, og andre kulturaktører en god infrastruktur i øvingsrommene. Det blir også laget et kunstrom i tillegg til  øvingsrommene.» – Harald Høyvik
Nord-Aurdal kulturskole

Bilde av noen som lager elektriske instrumenter

Notams Thom Johansen demonstrerer trommemaskin. Foto: Notam.

NOTAM - Oslo, Oslo

«Med tilskuddet fra Kulturrom vil vi få muligheten til å igangsette arbeidet med å etablere alle disse tilbudene med en gang byggeprosessen starter!»

Notam – Norsk senter for teknologi, kunst og musikk, er et ressurssenter for kunstnere som arbeider med kunst og nye teknologier. De arbeider langs hele verdikjeden fra konsept til ferdigstilling av verk og produksjoner og har som kjerneoppgaver å hjelpe til skapende arbeid, forskning og utvikling, utdanning og formidling. Nå får NOTAM 900 000,- til å bygge 3 produksjonsrom hvor lyd, musikk og kunst skal skapes på nye og annerledes måter!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt tilbud til kunstnere i det frie feltet, og når vi nå flytter inn i nye lokaler ved Myrens verksted vil vi benytte anledningen til å styrke dette tilbudet ytterligere. Å flytte et senter som Notam er en omfattende og kostbar prossess. Med denne verdifulle støtten fra Kulturrom får vi muligheten til å reetablere to solide øvingsrom, samt bygge et flunkende nytt prosjektrom!

Vårt nye prosjektrom skal kunne benyttes til utvikling av verk innen musikk, scenekunst og billedkunst. Rommet vil ha en flerbruksfunksjon og skal kunne brukes til alt fra øving og innstudering, til prøver og bygging av installasjoner. Dette tilbudet vil gi kunstnere rom til å utvikle verk over tid, med profesjonelle studioer og verksteder fritt tilgjengelig i naborommene. Dette prosjektrommet skal også huse konserter og visninger av verkene som utvikles her, og således styrke vår formidlingsaktivitet. 

I tillegg til det flunkende nye prosjektrommet vil vi også reetablere et av våre mest unike nåværende tilbud – vårt rom for innøving og komponering av elektronisk musikk. Dette rommet er unikt i nasjonal sammenheng, og er spesialtilpasset for produksjon og innstudering av verk i ulike kringlydsformater. Dette rommet utgjør en viktig ressurs for kunstnerne, og benyttes flittig til både innøving og komponering av musikk, såvel som til scenekunst.

Tilskuddet fra Kulturrom vil også benyttes til å reetablere vårt øvingsrom for musikere og kunstnere som har behov for å øve med høy lyd i kortere tidsrom. Øvingsrommet vil være en viktig ressurs for alle som arbeider på Notam, og kan benyttes til alt fra bandøving til podcastopptak. Dette rommet vil også fungere som et komplementerende tilbud for grupper som benytter prosjektrommet. 

Hvilke planer har dere fremover?

Med tilskuddet fra Kulturrom vil vi få muligheten til å igangsette arbeidet med å etablere alle disse tilbudene med en gang byggeprosessen starter! – Bjørg Tønnessen, organisasjonskonsulent i NOTAM

Bilde av et lokale med folk som synger og noen som spiller piano

Fra konsert. Foto: Ingvild Bergum Berget

Drammen Kulturhus - Drammen, Viken

«Med tilskuddet fra Kulturrom sikrer vi at publikum får gode kunstneriske opplevelser fremover»

Det splitter nye samlingspunktet Drammen Kulturhus skal være et lavterskeltilbud for alle samfunns-og kulturinteresserte i Drammen, og spesielt unge voksne som i liten grad benytter seg av etablerte arenaer. De åpnet dørene 25. mai i år, men kulturhuset er ikke helt ferdigstilt enda. Med 681 000,- kroner til fremføringsutstyr og 70 300,- til enkle akustiske tiltak bidrar Kulturrom til at gjengen bak initiativet endelig kommer i mål.

Kulturhuset er en liten privateid kulturscene sentralt på Strømsø i Drammen, etablert av Frode Bjørnstad, Solveig Røine, Rune Valle Tangen og Marit Stokkenes, lokalisert i Brodahls Gummivarefabrikk rett ved Union Scene.

Gjengen bak! f.v. Frode Bjørnstad, Marit Stokkenes, Solveig Røine og Rune Valle Tangen

 

«Vi har egen bardrift og et egenkuratert program. Drammen har i flere år manglet en liten eller mellomstor scene i sjiktet mellom den lokale baren og tungvekterne Union Scene og Drammens Teater. Det har ikke minst vært et skrikende behov etter et slikt sted for det lokale kulturlivet» sier initiativtakerne til Kulturhuset.

Kulturhuset har en kapasitet på 120 sittende og 250 stående. De har som mål å være byens kulturelle møteplass og en arena med lav terskel og stor bredde, hvor det skal være plass til alt fra debatter, konserter, quiz, og bokbad. På programmet foreløpig står konserter med Torgeir Waldemar, Louien/Krissy Mary, Sweetheart, Simon Joyner og Jonas Alaska, samt Pøbb-kor, teater, quiz, platemesse og filmvisninger, standup og Akustisk åpen scene.

Tre av de involverte har i seks år arrangert nomadisk i Drammen, og har nå endelig funnet et fast lokale:

«Vi holder til i et lokale som i utgangspunktet ikke er bygd med tanke på akustikk og fremføring, med relativt lav takhøyde. Med tilskuddet fra Kulturrom sikrer vi at publikum får gode kunstneriske opplevelser fremover. Det åpner også opp for et mye bredere program, og helt andre muligheter, kanskje spesielt innenfor det rytmiske feltet.

Skal vi sikre kontinuitet og langsiktighet, og ha mulighet å konkurrere med alle andre tilbud, så er det helt avgjørende at vi leverer kvalitet i alle ledd. Med dette tilskuddet føler vi oss mye tryggere på at vi kan ha et langt liv som kulturformidler i byen vår.» sier de fire.

 

Bilde av en arrangementssal

Salen slik den står i dag. Foto: Kulturhuset Sentrum

Kulturhuset Sentrum - Bergen, Vestland

«Tilskuddet har alt å si for realiseringen av våre ønsker om å kunne tilby en scene med fullstendig PA og topp moderne utstyr som vil bidra til stimulering av lokal kulturproduksjon«

Et lite stykke utenfor Bergen sentrum finner vi et bydels hus med mye historie i veggene. Siden 1973 har huset vært eid av frivillige lag og organisasjoner i området. Kulturhuset Sentrum brukes nå til mange forskjellige former for kulturproduksjon og har vært et viktig aktivitetshus for lokalsamfunnet i flere tiår. Med 154 000,- fra Kulturrom får de nå oppgradert lydsystemet sitt og med det blir forhåpentligvis Kulturhuset Sentrum et enda bedre og viktigere samlingspunkt for bydelen beboere i årene som kommer.

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Tilskuddet har alt å si for realiseringen av våre ønsker om å kunne tilby en scene med fullstendig PA og topp moderne utstyr som vil bidra til stimulering av lokal kulturproduksjon og skape gode opplevelser for utøvere og publikum. Finansieringen av Husets eget PA er dermed klar. Let the show begin!»

Hvilke planer har dere fremover?

«Kulturhuset er i høst produsent av flere åpne arrangementer der scenen tas i bruk. Vi skal videreutvikle lydgruppen vår og styrke samarbeid med ungdomsklubben i huset. 

Alt dette blir så utrolig mye lettere med eget utstyr. Vi gleder oss til å få det på plass.» – Siv Anette Johansen, Kulturhuset Sentrum

Bilde av Motorpsycho som spiller konsert i skogen

Da huset skulle pusses opp måtte man ta alternative konsertarenaer i bruk. Her fra skogskonsert med Motorpsycho i 2020. Foto David Zadig

Samvirket Scene - Fjaler, Vestland

«Det er så fantastisk deilig å vite at vi kan tilby publikum, musikarar og andre kunstnarar eit rom som dei fortener med gode akustiske forhold. Uten Kulturrom hadde ikkje dette vert mulig.»

Samvirket i Fjaler ble til i 2018 da kommunen bestemte seg for å kjøpe bygget hvor det gamle samvirkelaget i bydga hadde holdt til. I mai 2021 ble det bestemt at bygge skulle få en kraftig oppgradering slik at Samvirket virkelig kunne fungere som et samlingspunkt. Som en del av denne oppgraderingen får nå Samvirket Scene 870 000,- til bygg og større utbedringer. Håpet er å være i gang allerede i september. Endelig får Fjaler en scene hvor teater og konserter kan spilles, i rom med riktig og god akustikk!

Huset er snart klart og da har vi venta på om vi kunne starte vår del av jobben – akustikktiltak. Vi har levd i spenning siste tida på ei avklaring før sommernorge stenger.

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Det er rart å gå slik i spenning og kvar gang vi har tenkt på vidare arbeid i huset så er konklusjonen: Vi må bare vente til vi får avklaring fra Kulturrom, da kan vi planlegge videre. Vår store drøm har vert å vere klar til opning av huset til Teaterfestivalen i Fjaler i september. Med denne tildeling er jo det mulig!

Det er så fantastisk deilig å vite at vi kan tilby publikum, musikarar og andre kunstnarar eit rom som dei fortener med gode akustiske forhold. Uten Kulturrom hadde ikkje dette vert mulig.»

Hvilke planer har dere fremover?

«Nå ser vi fram til å komme tilbake i huset etter to å med alternative scener og over heile kommunen – ut og inne. Oppfinnsomheita har vert stor – men det er fantastisk deilig å komme tilbake i huset som blir vår base for all kreativ virksomhet og arrangement i uoverskueleg framtid.» – Ingrid Hansen, daglig leder i Preform (organisasjon tilknyttet lokalet)

Bilde av scene og publikum i et konsertlokale

Bilde av konsert på scenen til TÆPS. Foto: Maja Brenna

TÆPS - Fredrikstad, Viken

«Dette tilskuddet vil gi lokale artister muligheten til å stikke ned og spille konsert, og det vil bli enklere for oss å invitere musikere fra andre deler av landet, og fra utlandet til å spille hos oss.»

TÆPS er en lokal bar og scene i Fredrikstad som startet med konserter rett etter åpningen i 2018. De har gradvis økt frekvensen av konserter og har i dag et solid tilbud og et interessert og voksende publikum. Men nå ønsker de å gjøre mer! Så for å gjøre spillestedet enda mer attraktiv for lokale, nasjonale og internasjonale artister får TÆPS 54 000,- til backline, slik at de kan tilby godt og riktig utstyr til alle som skal spille der, i mange år fremover!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Vi fikk telefonen fra Kulturrom dagen før vi feiret 5 år, for en fantastisk bursdagsgave!

Med tilskuddet fra Kulturrom skal vi kjøpe backline, og å ha dette stående på huset vil gi oss mulighet til å arrangere flere konserter og konsertserier. Det vil gi lokale artister muligheten til å stikke ned og spille konsert, og det vil bli enklere for oss å invitere musikere fra andre deler av landet, og fra utlandet til å spille hos oss. Vi gleder oss til å gjøre prosessen mer sømløs for både artister og teknikere.

Målet er alltid å tilby Fredrikstads befolkning et lavterskeltilbud, gratis konserter som får folk opp av sofaen og ut for å oppleve kultur.»

Hvilke planer har dere fremover?

«Vi håper på å kunne utvide konserttilbudet vårt til å inkludere flere. Vi planlegger å kjøre en kveld i måneden hvor vi kan booke band i sjangere utenfor de vi har mulighet til å booke på ettermiddagene.

Vår Romjuls Extravaganza blir et årlig arrangement med masse spennende artister.

Vi skal fortsette å arrangere våre lørdags-konserter for vårt fine publikum, og håper flere vil benytte seg av dette tilbudet!» – Linn C. Johnsen, Booking- og reservasjonsansvarlig

 

Publikum i et konsertlokale

Fra konsert i gamle Knaus. Foto: foto.samfundet.no

Studentersamfundet i Trondhjem - Trondheim, Trøndelag

«Intimscenen er også viktig når det kommer til å utdanne sceneteknikere og arrangører. Her får ferske frivillige prøve seg frem med proft utstyr.»

Det legendariske studenthuset Samfundet bygger ut og i nybygget skal den nye Knaus-scenen ligge. Scenen har alltid vært viktig for at mindre artister kunne vise seg frem og ikke minst har den bidratt til kompetanseøkning hos husets frivillige teknikere. Muligheten for å starte et mindre sted, gjør at teknikerspirene har kunskapen som trengs for å jobbe med større kulturarrangementer med profesjonelle produksjoner på huset, senere. Derfor er det gledelig å tildele Samfundet og Knaus 1 561 000 millioner kroner til nytt lyd- og lyssystem slik at scenen kan fortsette å sikre kompetanseøkning i sceneteknikkfeltet i mange år fremover!

«På Samfundet er vi utrolig stolte av vår intimscene «Knaus». Om litt under ett år skal vi flytte inn i Nybygget på fengslestomta, og da skal vi også flytte intimkonsertene til en flunkende ny scene. Den nye scenen vil bli et skikkelig løft; bedre akustikk, bedre tekniske fasiliteter, universell utforming, og større publikumskapasitet. Dette krever en del nytt teknisk utstyr, og vi er takknemlige for tilskuddet fra Kulturrom som gjør at vi kan fylle denne nye scenen med musikk og liv fra dag én.

Slik vil det nye bygget se ut. Foto: Samfundet

 

Vi vet at intimkonsertene på Samfundet er en viktig del av det lokale kulturmiljøet i Trondheim, et sted der ferske artister kan vise seg frem og teste ut materiale. Mange av Norges største artister har spilt sine første konserter på Knaus. 

Intimscenen er også viktig når det kommer til å utdanne sceneteknikere og arrangører. Her får ferske frivillige prøve seg frem med proft utstyr. De siste årene har vi sett at kompetansen de frivillige på Samfundet opparbeider seg er svært ettertraktet i kulturbransjen. Fundamentet for denne kompetansebyggingen er intimkonsertene. 

Intimkonserter er også en viktig del av tilbudet til våre medlemmer. Vi er opptatt av å gi studentene et bredt kulturtilbud, som inneholder mer enn bare store konserter med de største og mest populære artistene. 

Det er også et viktig poeng for oss at disse intimkonsertene skal være gratis for våre medlemmer. Og i en tid der økonomien begrenser unges mulighet til kulturelle opplevelser syntes vi dette er ekstra viktig. Støtten fra Kulturrom gjør at vi kan fortsette å lære opp svært kompetente teknikere og ha dette tilbudet, selv i en økonomisk krevende periode.» Astri Elgethun, leder

Fem personer står i en trapp

Fordelingsutvalget. Foto: Kulturrom

Fordelingsutvalget kommenterer tildelingene

Om fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling.

Denne rundens prioriteringer

Det er fremdeles et stort trykk på ordningen og utvalget må prioritere mellom mange relevante tiltak over hele landet: 

  • Også i denne runden har vi flere søknader knyttet til offentlig driftede kulturhus og kultursaler. Dette kan være viktige scener og saler for det lokale kulturlivet, og utvalget har vurdert og prioritert ut ifra hvordan søker synliggjør om det omsøkte tiltaket kommer det lokale og frivillige kulturlivet til gode. Det har vært avgjørende at søker klarer å formidle hvem som bruker rommet og hvor ofte, da det skaper et tydelig helhetsbilde av det konkrete felleskapet som vil få nytte av midlene. I vurderingen legges det også vekt på hvordan søker legger til rette for samarbeid med andre aktører. Dette gjelder spesielt i søknader som omfatter skole- og kulturskolevirksomhet. Her ønsker vi at søkere i større grad synliggjør hvordan tiltaket skal brukes i samarbeid med det lokale og frivillige kulturlivet, utenom skoledrift.
  • Vi legger stor vekt på i hvilken grad det reelle behovet for tiltaket kommer frem i søknaden. Et ønske om å oppgradere til det nyeste utstyret på markedet, eller teknisk utstyr, som trådløse mikrofoner, som vil ha få bruksdager, vil i mindre grad nå opp til en tildeling sammenlignet med tiltak som er nødvendig for å skape eller opprettholde kulturaktivitet. Kulturrom har prioritert grunnleggende utstyr og tiltak som vil ha betydning for mange og som vil legge et godt grunnlag for aktiviteten til flest mulig enten gjennom egenaktivitet eller sambruk.
     
  • Det er i denne runden flere søknader om teknisk utstyr til utendørsscener. Disse er det innenfor budsjettrammen lite rom for å prioritere siden de konkurrer med scener som benyttes flere dager i året.  
  • Vi ser en økning av søkere som inngår i større selskaper eller grupperinger, hvor vi identifiserer ulike strukturer knyttet til eierskapssiden av kulturrommet. Det gjør det vanskelig å vurdere søkers egenfinansieringsevne. Vi ønsker at søkerne er dette bevisst, og at de i større grad synliggjør kompleksiteten i dette og beskriver helheten av driften i selskapet. For eksempel ved å synliggjøre hvordan prioriteringer gjøres internt i selskapene, og hvilke utfordringer de står overfor. I søknadsbegrunnelsen er det viktig å synliggjøre hvem investeringen vil komme til gode og hvilken ny aktivitet det vil muliggjøre – feks for lokalt kulturliv, turnerende artister og grupper eller det frivillige feltet.  

LES FORDELINGSUTVALGETS RAPPORT HER