Hopp til innholdet

Intervju: Ungdomslaget Ivar Aasen

Ungdomslaget Ivar Aasen er en forening i Ålesund med mottoet “Folkemusikk og folkedans for alle generasjoner”. De ønsker å ta vare på de tradisjonsrike kunstformene, og har over 118 år med historie!

Vi tok en prat med Leikny Aasen som er leder i lagsstyret.

Hva fikk dere tilskudd til fra Kulturrom, og hva betyr det for dere?

Vi har søkt både på aktiviteter og utstyr, lysutstyr, instrument etc. Siden februar 2011 har vi søkt om midler til 10 ulike prosjekt. I 2010 startet vi opp et stort rekrutteringsprosjekt for barn. 75 meldte seg på innen første uke i januar – alle ville spille og danse som Alexander Rybak! Av de påmeldte fullførte 60 barn kurs i ulike grener innen folkemusikk og dans fra januar til påske det året.
Senere har vi søkt og mottatt tilskudd til slåttetrommer, hardingfeler, barnefioliner, toradere, samt til undervisning på disse instrumentene.

Et stort prosjekt har også vært Prosjekt Scene. Tilskudd til dette gjorde lagssalen i lagshuset vårt i S. Bullsgate 4 til et nytt og bedre sted å være. Scenen ble malt, både gulv og vegger, og fronten fikk et ansiktsløft. Tak og vegger i festsalen ble malt og teknisk fikk vi et helt nytt lysanlegg. Noe av monteringen av lysanlegget gjenstår fremdeles. Uten solid støtte mellom annet fra Kulturrom, ville disse prosjektene vært umulig å gjennomføre.

«Uten solid støtte mellom annet fra Kulturrom, ville disse prosjektene vært umulig å gjennomføre.»

Flere unge folkemusikere får vist seg frem. Foto: UL Ivar Aasen

Hvem bruker ungdomsslagshuset? 

I sommer har hardingfelegruppa deltatt på de store folkemusikkarrangementene «Landsfestivalen» i Førde og «Landskappleiken» i Lom med fine resultat. Noen av ungdommene våre har i tillegg deltatt på landsdekkende kurs – i Valdres på Strunkeveko og i Førde på UngFolk.

Et viktig resultat av aktiviteten i ungdomslaget er at laget i mange år har knyttet nære og sterke relasjoner til Ålesund Kulturskole, der vår musikalske leder Vidar Underseth i en mannsalder har hatt en 50% stilling. På denne måten har elevene fått individuell undervisning i kulturskolen og ukentlige fellesøvinger i ungdomslaget.

Det har vært en gledelig utvikling innen hardingfelespill i Ungdomslaget Ivar Aasen. Hovedvekten har vært på undervisning og rekruttering.

Aldersspennet er stort i haringfelgruppa. Foto: UL Ivar Aasen

Hva er planene til Ungdomslaget Ivar Aasen fremover? Noen spennende arrangementer i vente? 

I høst planlegges en større satsing på opplæring på hardingfele for voksne med helgesamlinger på ungdomslaget Ivar Aasens hytte på Emblemsfjellet. Samtidig vil vi satse på danseopplæring for foreldre som har barn med folkemusikkundervisning i kulturskolen.

I høst deltar også våre yngste på Sjokoladekappleik i Volda og en felles hyttetur med foreldre blir det nok også. I oktober drar en flokk av våre unge og godt voksne til Bergen for å feire 100-års jubileum for «Landslaget for Spelemenn», nå «FolkOrg». Tid til deltakelse på Vestlandskappleiken 2023 blir det nok samtidig.

Tradisjoner blir overført fra gamle til unge i Ungdomslaget Ivar Aasen. Foto: UL Ivar Aasen

Oversikt over tilskudd gitt til Ungdomslaget Ivar Aasen

Gode tips til dere som vurderer å søke!

Kulturrom.no er en god ressurs for dere som vurderer/skal søke tilskudd. Her er lenker til noen nyttige hjelpesider:Hvordan søke tilskudd fra KulturromHva kan få tilskudd fra Kulturrom?Sjekk om vi kan søke – Ta testen!Neste ordinære søknadsfrist er 1. mars 2024