Hopp til innholdet

Årets siste tildelinger er klare. Se hvem som fikk tilskudd her!

I årets siste ordinære søknadsrunde fikk Kulturrom inn 271 søknader. Disse søknadene er nå behandlet og 122 av dem har fått innvilget tilskudd på tilsammen 22.5 millioner kroner. Se alle tilskuddsmottakerne her.

Flere søker om tilskudd

Det kom inn 271 søknader til ordinær søknadsfrist 1. september. Det er en økning på 12% sammenlignet med fjoråret. Men takket være den nylige ekstrabevilgningen fra kulturministeren kunne flere gode tiltak prioriteres. Den totale summen for de omsøkte tiltakene som skal behandles i fordelingsutvalget var 127 millioner kroner. 22.5 millioner kroner ble fordelt denne runden.

SE HVEM SOM FIKK TILSKUDD HER
(søkbar liste)

Les intervju med noen av tilskuddsmottakerne fra denne runden her:

Folken, Notodden Teater, Nagelhus Schia Productions, Artilleriverkstedet, Musikalfabrikken, Velferden, Åsane Musikkhus, Ungdomslaget LIV Vonheim, Verftet i Sunnfjord, Senja Gospel, Gjøvik spelemannslag

Utdrag fra fordelingsutvalgets rapport:

Fordelingsutvalget opplever fortsatt stor avstand mellom omsøkt behov og de midler som er tilgjengelig i Kulturroms tilskuddsordning. Dette fører til en hard kamp om midlene. Men det finnes lyspunkt! På utvalgsmøtets første dag, 5.desember, mottok Kulturrom en «liten» førjulsgave, gjennom en ekstrabevilgning fra kulturminister Anette Trettebergstuen på 4 millioner kroner. Dette er restmidler fra overskuddet til spillemidler fra Norsk Tipping. Bakgrunnen for ekstrabevilgningen til Kulturrom er Kulturdepartementets økte satsning på kulturfrivilligheten.

Les hele rapporten fra fordelingsutvalget her

Fungerende daglig leder er fornøyd

Daglig leder i Kulturrom, Kjetil F. Wevling er imponert over rundens søknader.

«I en tid preget av økonomisk usikkerhet, sosial uro og et kulturliv som fortsatt gjenoppbygges etter pandemi, er det å legge til rette for steder der folk kan øve, fremføre, møtes og bli inspirert av hverandre viktigere enn noen gang! Derfor føles det veldig godt at vi kunne innvilge såpass mange gode og viktige søknader denne runden. Mye takket være en ekstra bevilgning på fire millioner kroner fra kulturministeren, som vil bidra til mye flott aktivitet i en rekke kulturrom over hele landet i årene som kommer.

For er det noe årets siste søknadsbunke har vist oss, er det at det er en enorm drivkraft i det norske kulturlivet. Fra grendehus til kulturhus og fra studentersamfunn til amatørteaterlag. Alle vil legge til rette for gode kulturopplevelser og lage viktige møteplasser for folk i sitt lokalsamfunn. Midlene Kulturrom disponerer, bidrar direkte til dette og vi krysser fingrene for en solid økning over spillemidlene neste år, slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å bidra til å bygge et kultur-Norge, som er åpent og tilgjengelig for alle.»

NB: Neste søknadsfrist er 1. mars 2023

PS: Fikk dere avslag denne runden? Husk at det var rekordstor pågang på midlene og at det er mulig å søke igjen ved neste søknadsfrist 1. mars. Ta gjerne kontakt med oss i forkant for innspill til deres søknad! 

Tilskuddsmottakerne

For å vise et bilde av hvem som mottar tilskudd fra Kulturrom har vi valgt å fremheve et knippe av tilskuddsmottakere fra årets andre søknadsrunde.

Bilde av Astrid S som synger på en scene

Foto: Frank Surdal

Folken - Stavanger

Den legendariske studentscenen i Stavanger, Folken, har fått 1.1 millioner kroner i tilskudd til nytt PA. Daglig leder er begeistret for tildelingen:

«Tilskuddet fra Kulturrom er den perfekte julepresang for Folken. Nytt PA i Storsalen er sårt trengt, og dette vil komme publikum, utøvere, og vi på Folken til gode i mange, mange år fremover! Folken nyter stor tillit hos publikum for å presentere både nye og kjente artister, store og små band, populære og smale konserter. I 2023 har Folken bygget den tilliten i 35 år. Vi planlegger å bevare den gode relasjonen til publikum i regionen i de neste 35 år også.» – Teknisk sjef på Folken, Steven Grant Bishop

Bilde av en scene med storslagent lysdesign og et band som spiller

Fra konsert med Unni Wilhelmsen. Foto: Daniel Karlsen

Notodden Teater

Notodden Teater er en viktig samlingsplass for tettstedet i hjerte av Vestfold og Telemark fylke. I løpet av året vises et bredt utvalg av forestillinger, både nasjonale og lokale teaterforestillinger og danseoppvisninger og mye mer. Med 1.2 millioner kroner til nytt lys- og lydanlegg vil mange få glede av Teateret i årene fremover.

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet

Tilskuddet fra kulturrom betyr at våre viktigste brukere, den lokale kulturfrivilligheten, får gode rammer for sin aktivitet. Vi tror det er viktig at barn og ungdom får muligheten til å stå på store scener, og nå vil flere få muligheten til å oppleve det.
 
Nå kan alle ildsjelene bruke mer tid og ressurser på kunstnerisk innhold, fremfor sponsorjakt for å dekke kostbar innleie av lyd- og lysutstyr.

 Det betyr også at Notodden Teater blir et mer attraktivt spillested for turnerende artister, noe som vil komme lokalsamfunnet til gode gjennom et enda bredere kulturtilbud.

Hvilke planer har dere fremover?
 
Notodden kommune har i løpet av de siste årene investert mye i Notodden Teater. Sceneriggen ble skiftet ut for få år siden, foajé og tilhørende publikumsarealer ble pusset opp høsten 2021.
Men det største løftet i form av egen lyd- og lysrigg ville ikke vært mulig uten tilskudd fra Kulturrom!
 
Nå vil vi jobbe videre med å øke aktiviteten i teateret. Med egen lyd- og lysrigg ligger alt til rette for høy aktivitet gjennom hele året, både til øving og arrangement. 

Potensialet er stort, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet!

Bilde av dansere som øver

Foto: Antero Hein

Nagelhus Schia Productions - Sandvika

Nagelhus Schia Productions ble etablert i 2018 og har som mål å skape og presentere et bredt spekter av nyskapende og banebrytende danseforestillinger. Kompaniet er kjent for samarbeider med anerkjente norske og internasjonale koreografer men lager også rom for amatører og nybegynnere. Det gis 540 000 kroner i tilskudd til lyskilder, lysbord, kabling/infrastruktur og installasjon.

Kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia er veldig glad for tilskuddet:
Det er fantastisk at det offentlige ser behovet for å skape gode lokaler for dans! 
Dans har en egen evne til å tale til oss på tvers av landegrenser og kulturer, og det trenger vi mer av, spesielt i urolige tider. Dansens språk er universelt, og gode lokaler er helt avgjørende i vårt daglige arbeid og i vårt møte med publikum.
I Studio NSP samles mange dansekunstnere, både profesjonelle og amatører, og et slikt løft fra Kulturrom bidrar til at vi kan fortsette arbeidet med å bli et kraftsenter for skapende og utøvende dansekunst.
Dette er et godt steg på veien til at vi kan arbeide på det høye internasjonale nivået vi har ambisjoner om.

Bilde an en full konsertsal med et band på scenen

Foto: Artilleriverkstedet

Artilleriverkstedet - Horten

Artilleriverkstedet ble etablert i 2015 og har blitt et samlingspunkt for kultur i Horten.
Siden oppstarten har de fungeret som en katalysator for kulturen i nærområdet ved å legge til rette for å gjennomføre arrangementer i stor og liten skala. I tillegg til å lage gode kulturopplevelser i Artilleriverkstedet hjelper de også andre aktører med å få gjennomført sine arrangementer i Artilleriverkstedet og andre plasser i nærområdet. Nå oppgraderes endelig den levende scenen med splitter nytt PA-system! 1,3 millioner fra Kulturrom sikrer store kulturopplevelser på hovedscenen fremover!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet? 

Dette tilskuddet gir en etterlengtet oppgradering i Artilleriverkstedet! 
Publikumsopplevelsen vil få et vesentlig løft, med bedre dekning av publikumsarealet og høyere oppløsning på PA.
Utstyret som blir byttet ut er slitt og har ukjent alder, sǻ vi ser frem til å kunne tilby et lydanlegg som har en moderne standard.  
Tilskuddet vil gjøre at vi kan senke skuldrene når vi har arrangementer, nå vet vi at utstyret fungerer og er nytt.
Teknikere vil komme til et hus hvor alt er som det skal, og ingen finurlige løsninger som kun kjentmann kan finne ut av.
Opplæring og bemanning med lokale teknikere vil også bli vesentlig enklere.

Hvilke planer har dere fremover?

Planene for fremtiden er å skape enda fler og bedre kulturopplevelser i Artilleriverkstedet. 
Vi skal fortsette å lage arrangementer med stor sjangerbredde og profesjonalitet.
Følg med på våre hjemmesider.
Arrangementer publiseres løpende, men vi kan love noen av de største artistene vi har i Norge i Artilleriverkstedet i løpet av 2023.

-Håkon Erlend Ellingsen, Artilleriverkstedet

Bilde av barn som synger i kostymer

Foto: Kristian Wanvik

Musikalfabrikken - Trondheim

Musikalfabrikken er en frivillig organisasjon som jobber med musikalteater for barn og ungdom i Trondheim. Høsten 2022 telte de hele 560 medlemmer og 415 000 kroner i tilskudd til lys og lydanlegg, blir det bedre og gøyere show fremover!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

Tilskuddet fra Kulturrom betyr enorm mye for oss. Ved å ruste opp scenen tilknyttet den gamle lærerhøgskolen på Rotvoll kan vi fortsette å vokse og tilby både egne brukere og publikum mer musikal! Trondheim som kulturby har dessuten sårt behov for flere scener som er tilrettelagt med profesjonelt lyd- og lysutstyr. En scene som dette på østsiden vil ikke bare løfte kvaliteten på tilbudet for barn og unge som har dette som fritidsaktivitet, men også tilby kortreist kultur til en bydel i sterk vekst. Musikalfabrikken produserer både små og store forestillinger. Det å ha en fullt utstyrt scene så tilgjengelig, kan bety at barn og ungdom får fremføre det de jobber hardt med og øver nitidig på under de forholdene de er ment å skulle framføres: På en scene foran publikum – og ikke bare i et øvingsrom. Å ruste opp Rotvoll scene signaliserer dessuten at vi tar barna og ungdommen på alvor, noe som høyst sannsynlig øker både motivasjon og glede ved å jobbe med scenekunst. Vi er glad for at huseier AHA Eiendom støtter opp om dette prosjektet som etter alt å dømme også vil komme andre scenekunstaktører til gode.

Hvilke planer har dere fremover?

Musikalfabrikken er i sterk vekst både når det gjelder medlemsmasse, antall prosjekter og hovedproduksjoner. Akkurat nå spilles den tradisjonelle forestillingen Julestemning for fullsatte saler i Olavshallen og til våren er det duket for Norgespremiere på barnemusikalen Kråkeslottet av Gunnar Hauk Gjengset og Ingrid Kindem. I august 2023 går teppet opp for vår største storsatsning noensinne: Vi skal nemlig spille Peter Pan i Olavshallens storesal. Og ikke bare det, allerede nå har vi solgt rundt halvparten av billettene. Til slutt vil vi nevne at vi med en egen scene i umiddelbar nærhet av øvingslokalene våre kan forvente å vise enda flere kulturarrangement i tiden fremover. Et løft for kulturbyen Trondheim! 

Bilde av et band som spiller

Foto: Privat

Velferden - Indre Fosen

Hysnes Velferdsbygg, «Velferden», ligger i tetstedet Hasselvika i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Kommunen har ca 10.000 innbyggere og huset er et samlingspunkt for både gamle og unge i regionen. Nå får Velferden  63 000 kroner til monitorer, stagebox, mikrofonpakke og lysrigg. En stor oppgradering for det gamle kulturrommet.

Primus motor på huset, Knut Thomas Kusslid, om tilskuddet fra Kuturrom og planene videre:

– Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

Velferdsbygget er den eneste sosiale møteplassen og kulturarena i vårt nærmiljø. Støtten fra Kulturrom betyr at vi kan fortsette å utvikle og profesjonalisere kulturtilbudet i vårt nærmiljø, for barn/unge, voksne og eldre, skape bedre og flere kulturopplevelser og gjennom dette skape et enda bedre bomiljø.

Hvilke planer har dere fremover?

Vi planlegger ca 200 ulike aktiviteter, arrangement og konserter i 2023 for alle aldersgrupper. Vi åpner ny nærmiljøsentral i Velferdsbygget nå i januar og vi får vår første fast ansatt daglig leder på bygget i 100% stilling fra nyttår. Han er utdannet musikkprodusent, har fagbrev som tømrer og fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og han vil bli sentral i den videre satsningen, sammen med alle de fantastiske frivillige som bidrar.

Bilde av et øvingsrom med trommesett

Foto: Åsane Musikkhus

Åsane Musikkhus

Åsane Musikkhus er en viktig øvingsarena for band i området. Men til nå har de manglet mye og viktig utstyr. Derfor er det stor stas å kunne gi gjengen 96 000 kroner i tilskudd øremerket øvingsutstyr!

Gunnar Brandsdal som er daglig leder uttaler seg om tilskuddet:

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?
Tilskuddet fra Kulturrom gjør at Åsane Musikkhus kan ta i bruk alle øvingsrommene med egnet øvingsutstyr for musikere og band innen alle stilarter. Til nå har bruken av rommene i stor grad vært begrenset til akustisk øving og / eller øving med relativt dårlig lydkvalitet. 
Tilskuddet vil også bety mye for Åsane Bydel som med sine 40.000+ innbyggere har hatt begrenset tilgang på egnede øvingsrom.
I og med at lokalene bare ligger 7-8 km fra Bergen Sentrum vil øvingsrommene og øvingsutstyret også kunne nyttiggjøres av utøvere fra hele stor-Bergen.

Hvilke planer har dere fremover?
Med egnet øvingsutstyr vil vi kunne utvide aktiviteten i lokalene. I tillegg til faste band som øver i rommene vil vi nå ha muligheten til å invitere til jam-sessions, preproduksjon, undervisning, og kanskje mot sommeren kjøre noen «open house» arrangementer med live musikk.
Som nystartet forening er det gjerne slik at veien blir til mens vi går, og tilskuddet fra Kulturrom er absolutt et svært godt bidrag på denne veien.

Bilde av to musikere på en scene, ene med kontrabass

Bandet Arvvas i aksjon. Foto: Lys heile natta

Ungdomslaget LIV Vonheim - Senja

Lyst heile natta under regi av Ungdomslaget LIV Vonheim arrangerer konserter og forestillinger for lokalbefolkningen året rundt og er en viktig arena for kunst og kultur på Senja. Men det har vært utfordrende å arrangere på grunn av manglende utstyr. Nå får gjengen tilskudd på 251 000 kroner til mikser og mikrofonpakke! Daglig leder Cathrine Solheim er strålende fornøyd:

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

For Lyst heile natta er det helt fantastisk med et slikt tilskudd. Lysnes ligger på Senja, langt fra nærmeste utleie firma, og er derfor avhengig av å være selvhjulpen med teknisk utstyr. Vi tilbyr konserter på nasjonalt og internasjonalt toppnivå. Da er det viktig at også teknikk holder et høyt nivå. Vi har siden starten hatt stort fokus på dette, og sakte men sikkert bygd opp et hus med svært godt utstyr både hva gjelder lyd og lys. Vi har også med hjelp fra Kulturrom investert i tepper, som gjør at salen kan lyd- og lysdempes. Vi opplever svært gode tilbakemeldinger fra vårt publikum, såvel som besøkende artister. Vi skal tilby store opplevelser, selv om vi er et lite sted.

Hvilke planer har dere fremover?

Lyst heile natta arrangerer årlig 10-12 konserter. I tillegg arrangerer vi Nord-Norges største barnefestival, lavterskel og gratis, som i 2022 hadde over 2200 besøkende. Vi har tidligere i høst også hatt en stor utekonsert med over 600 besøkende. Vi opplever svært gode tilbakemeldinger fra folk i bygda, men også fra de som besøker oss fra andre steder. På Lysnes er vi ca 100 innbyggere, så det sier seg selv at her dekker vi et mye større området. Vi vet at våre arrangementer skaper stolthet, glede og bolyst for oss som bor her, og håper at det også kan øke bolyst for flere, og være med på å skape tilflytning til området. Vi har stort fokus på lavterskeltilbud for barn, og vil fortsette dette arbeidet, sammen med våre gode sponsorer og samarbeidpartnere fremover.

Verftet - Sunnfjord

Verftet AS har fått 3.1 millioner kroner til å bygge scene i Sunnfjord! Her skal det fokuseres på å tilby et rikere kulturelt tilbud for Sunnfjords innbyggere, men også hele regionen Vestland. Verftet har som målsetting å gi innbyggerne i Vestland en viktig kulturscene som legger til rette for et bredere kulturtilbud. Scenen vil huse både lokale, nasjonale og internasjonale artister og vil jobbe for at scenen blir et viktig stoppested for turnerende artister på Vestlandet.

Daniel Levy er daglig leder for prosjektet og er utrolig glad for tilskuddet som nå kommer fra Kulturrom:

Ettersom vi i Verftet ønsker å tilby regionen en ny, moderne og spennende aktivitetsplass var det viktig for oss å planlegge et inkluderende kulturelt alternativ. For oss er det viktig å fremme lokale talenter innenfor flere kulturelle sjangere ved å gi dem en arena de kan presentere sitt talent, dette både barn, unge og voksne.

Verftet AS vil tilby ett helt nytt konsept for vår region knyttet til ulike aktiviteter, matboder og kulturelle innslag i alle former.
Vi har stor tro på at vår scene vil fremme det kulturelle tilbudet for vårt lokalsamfunn og ikke minst til å bane veg for lokale talent i alle aldre.

Dette ville ikke være mulig å gjennomføre i den kvalitet vi ønsker uten tilskudd fra Kulturrom. Vi i Verftet er derfor svært takknemlige for kulturroms tro på vårt prosjekt og videre økonomisk støtte.
I tiden fremover vil vi fokusere på å knytte tette samarbeidsbånd med etablerte kulturtilbud i regionen for å tilrettelegge og planlegge ett hyppig kulturelt aktivitetsnivå på Verftet Scene.
Vi tror kombinasjonen av de kulturelle aktivitetene i Verftet, kombinert med moderne mat- og aktivitetskonsept for både unge og vaksne, vil bli en suksessfaktor.

Bilde av koret Senja Gospel

Foto: Senja Gospel

Senja Gospel

Senja Gospel ble startet i 2016 og har siden den gang vokst til å bli et kor som øver og fremfører jevnlig. Det har dog manglet en del utstyr og med 21 000 kroner  fra Kulturrom vil 4 nye monitorer gjøre konsertene enda bedre!

Leder i koret Erling Svegre sier følgende om tilskuddet:

Senja Gospel har, siden oppstarten i 2016, vokst til å bli et robust kor med eget band, og har hatt konserter i store deler av Midt-Troms, samt en vårkonsert i Tromsø.
Vi får svært god respons fra publikum, og begynner å få et godt fotfeste i Troms. Tilskuddet fra Kulturrom gjør at vi nå har komplett egen PA, som også er tilstrekkelig når vi har fullt band med oss.
Vi deler øvingslokaler med flere andre, deriblant UKM Troms, og i denne avtalen inngår også felles bruk av PA-utstyr. 
Lokalsamfunnet nyter godt av denne kulturarenaen, som også benyttes til konserter, prosjektøvinger (UKM m.fl.), samt julemesser og annet.

Senja Gospel sine planer fremover, er vårkonserter, vi vil kanskje besøke Tromsø også i år? På lengre sikt har vi svært lyst på en tur til utlandet, kanskje gospelfestival i Irland en gang i fremtiden!

Bilde av seks personer som spiller langeleik

Gjøvik spelmannslag

Formålet med Gjøvik spelmannslag er å ta vare på og formidle den lokale tradisjonsmusikken og byggetradisjoner rundt de eldre tradisjonsinstrumentene. De samarbeider også tett med Gjøvik folkedanslag. Nå får de tilskudd til 3 langeleiker så tradisjonene kan holdes ved hevd.

Å få tre langeleiker som er laget av en av nestorene i byggegruppa i laget, Einar Fosdal, betyr at vi er enda bedre skodd for å sette i gang med langeleikkurs, både her i lokalsamfunnet og andre steder. Einar måtte kvitte seg med disse instrumentene i forbindelse med at han har flyttet inn i en aldersbolig, og han ble svært takknemlig over at de nå skal brukes i laget og ikke spres for alle vinder, noe som ville vært tilfelle om de skulle bli lagt ut for salg på det åpne markedet.

Planene fremover: Vi er et lag med flere forskjellige grupper: Fele-, langeleik-, torader-, munnspill- og instrumentbyggergruppe. Siden 2018 har vi endelig også kommet skikkelig i gang med UngFolk Gjøvik, som er vårt håp for kontinuiteten i laget , med påfyll fra yngre krefter. Det er en gjeng med barn og unge i alderen 6-16 år som samles to ganger i måneden og får opplæring i fele, cello, langeleik og torader, i tillegg til at det både blir danset og sunget.
Nå er det julefreden som senker seg over Tingbygningen på Hunn (bildet), vi hadde juleavslutning for UngFolk på tirsdag, og det er ikke så mye vi kan fore journalister med akkurat nå. Vanligvis har vi mye aktivitet flere dager i uka, vi arrangerer årlig en serie «Krydderkonserter» med etablerte folkemusikkartister (noe vi har gjort i over 10 år), med støtte fra norsk kulturråd, vi har flere arrangementer i løpet av året, også i samarbeid med museet og folkedanslaget. Det hadde nok vært lettere å lokke journalistene til slike arrangementer.
Ha ei god førjulstid, og takk for støtten! – Stein Villa, Gjøvik spelmannslag