Hopp til innholdet

Årets siste tildelinger er klare!

Et løft for frivillig kulturliv, utstyr og utbedring av lavterskel scener og øvingsrom i små bygder og ulike bydeler. Dette er ikke en julegave, men en investering i langsiktig og varig infrastruktur for lokalt kulturliv. Med disse midlene investerer vi som samfunn i at det blir lettere å arrangere konserter og forestillinger og at det blir tilgang til flere egna øvingslokaler over hele landet.

Bilde: Fra konsert på St. Croix Huset i Fredrikstad Foto: Maja Brenna

Stor bredde, gode tiltak

I Kulturroms siste tildelingsrunde i 2023 har søknadene virkelig beskrevet et stort behov for egna og tilrettelagte lokaler. Dette ser vi gjelder for hele landet og for alle aldersgrupper. Men særlig lokaler for unge har stukket seg ut som et ekstra stort behov. Og etter gjennomgangen og behandlingen av alle søknadene, har flere blant annet gode tiltak rettet mot unge nå fått tilskudd.

Fra korps til danserom

Det er i denne lista tilskudd til alle landets fylker og de 126 tilskuddene er fordelt på 69 kommuner. På tildelingslista er det mange organisasjonseide bygg, det er i alt 19 korps som får instrumenter eller utstyr til felles benyttelse, scener som får tilskudd til lydisolasjon som er avgjørende for videre drift, investering i etablering av nye scener og flere rom får bedre akustikk og scenetepper. Øvingsfellesskap og lokaler for dansere blir utstyrt og hele 65 scener får på plass avgjørende og grunnleggende lyd- og lysutstyr. Flere av disse tildelingene kan dere lese mer om videre i denne saken.

Her kan dere lese sitater fra et utvalg av tilskuddsmottakere denne runden!

 

Daglig leder kommenterer

karen sofie sørensenDet er en enorm bredde i denne rundens tildelinger, og en geografisk spredning med tiltskudd til tiltak i 69 ulike kommuner. Alle de største byene er representert samtidig som mange lokalsamfunn med kun et par hundre innbyggere får gjort en investering som muliggjør masse ny aktivitet for lokalt kulturliv og bedre egna kulturelle møteplasser.

Fra dansekollektiv til korps som drifter rom for det lokale kulturlivet, til rockeklubber, ungdomslag og samfunnshus. Det er utrolig inspirerende å se hva disse små og store tilskuddene vil kunne utgjøre og utløse de neste årene. Vi gleder oss til å besøke mange av disse lokalene og se hva midlene muliggjør i tiden framover!

– Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom

Info om runden

Til søknadsfristen 1. september kom det inn 274 søknader i Kulturroms søknadsportal. Søknadene hadde en samlet søknadssum på over 65 millioner kroner. Kulturroms fordelingsutvalg har nå behandlet søknadene og 126 har fått innvilget søknadene sine.

Hilsen fra fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget i Kulturrom er svært imponerte og stolte over engasjementet og initiativet som vises gjennom søknadene. Søknadsarbeid er ofte basert på frivillighet, gjennomført av enkeltpersoner i ideelle organisasjoner eller foreninger. Frivilligheten er på denne måten med på å bidra til å skape og etablere kulturelle møteplasser og arenaer for et større og sterkere fellesskap.

Mangfold

I denne runden har vi sett flere søknader som fokuserer på kulturelt mangfold og fellesskap, med søkere som ønsker å skape bedre arenaer for kultur i et mangfoldig perspektiv, f.eks WoNO, AKKS og Verdensbro. Vi oppfordrer fortsatt aktører som fremmer og tilrettelegger for et mangfoldig kulturliv om å søke tilskudd fra Kulturrom.

Vanskelig prioritering

Det er fremdeles svært mange søknader til Kulturrom, og utvalget må fortsatt prioritere hardt mellom gode søknader fra hele landet.

 

LES RAPPORTEN FRA FORDELINGSUTVALGET HER

Grønnere investeringer

Fra starten av neste år lyser Kulturrom ut et tilskuddsormåde for Grønnere investeringer som vil supplere de eksisterende tilskuddsområdene og muliggjøre mer sirkulær praksis, bygge kompetanse og mulighet til å bruke ressurser på flere typer forprosjekt og mulighetsstudier.

Tilskuddsmottakerne

For å vise et bilde av hvem som mottar tilskudd fra Kulturrom, har vi snakket med et knippe av tilskuddsmottakere fra årets siste søknadsrunde.

NB: Neste søknadsfrist er 1. mars 2024

PS: Fikk dere avslag denne runden? Husk at det var svært stor pågang på midlene og at det er mulig å søke igjen ved neste søknadsfrist 1. mars.

Musikkverkstedet Byremo - Agder

Musikkverkstedet Byremo er en ideell og selvstendig forening og har som formål gjennom musikk å skape et sunt og godt oppvekstmiljø for ungdom i de indre bygder. Dette gjør de blant annet ved å utvikle musikkunnskaper og ansvarsfølelse ovenfor medmennesker og materiell gjennom opplæring, konserter og gjennom at medlemmene kan benytte Musikkverkstedet på egenhånd. Medlemmene er ungdom og voksne i Lyngdal kommune. I tillegg er det medlemmer fra kommuner som grenser til Byremo bl.a. Lindesnes, Hægebostad, Evje og Åseral kommune.  

Fotograf: Tor Olav Rydlende

 

Musikkverkstedet er et populært samlingssted for ungdom som formidler musikk i indre del av Agder. De arrangerer bandhelger, lydteknikerkurs, studiokurs, lys og bilde-kurs. I tillegg arrangerer de konserter medlemmene. Vi samarbeider nært med Agder Musikkråd som bruker Musikkverkstedets øvingsrom under Rytmisk sommerskole. 

Fra tidligere år har Musikkverkstedet fått flere tildelinger Fra Kulturrom. Blant annet til øvingsutstyr og akustiske tiltak i 4 øverom. Nå får Musikkverkstedet 2 millioner kroner i tilskudd til bygging av en ny konsertscene slik at stedet kan bli et enda mer attraktivt tilbud for lokalbefolkningen!

Styreleder i Musikkverkstedet Byremo, Øystein Lauen, er i ekstase:

«Tilskuddet fra dere betyr at vi er klare til å sette i gang arbeidet med kulturscenen. Med tildelingen fra Kulturrom vil også kommunen og andre offentlige etater være mer lempelig med tilskuddsordninger på det som mangler av midler i prosjektet. Dette vil bety at vi kan bygge slik vi ønsker, og at vi har råd til å ta all akustikkdemping og tilrettelegging for å få best mulige lydforhold for rytmisk musikk.  

Musikkverkstedet Byremo har eksistert i 35 år. For våre unge og voksne medlemmer får vi endelig en scene som står klar til bruk. Dette har vært et stort savn i alle disse årene. For våre medlemmer som ikke er utøvende på instrumenter så får vi nå et bra tilbud til denne gruppen på lyd-, lys- og scenearrangement. Dette vil skape en god bredde på aktivitetene vi kan tilby til våre ungdommer i regionen rundt Byremo.   

Planene våre fremover er utbygging og ferdigstilling av lokalene i løpet av 2024. Det blir stor dugnadsinnsats av medlemmer og andre voksne som brenner for musikk og kultur. Samtidig skal vi holde på med kurs innen lyd, lys og bandhelger/ seminarer for våre medlemmer. Nå har vi virkelig noe å øve mot til scenen står ferdig. Dette skal feires med storslått konsert. 

Fra januar 2025 starter vi opp med konserter med Musikkverkstedets medlemmer. I tillegg ønsker vi å promotere scenen og lokalene til utøvende kunstnere som kan komme til Byremo for å holde konsert. Vi skal ha en stor bredde med flere sjangere som passer for både unge og voksne.  

Musikkverkstedet på Byremo har i alle år vært et senter for rytmisk musikk i vår region. Vi samarbeider med nærkommuner som Hægebostad, Åseral og Evje. I tillegg har vi et veldig bra samarbeid med Agder Musikkråd som kommer til oss og benytter øvingslokalene. Nå kan vi også tilby en profesjonell scene for fremføring og kurs rettet mot lyd, lys og arrangement.

Vi håper og tror med dette at kulturscenen på Byremo vil bidra aktivt til at publikum i denne regionen vil gå hyppigere på konsert siden det er lange avstander til lignende scener i vårt område. Bygget er sentralt plassert og vi kan få til et bra samarbeid med andre organisasjoner som er plassert på samme sted.»

 

Jardarheim (Nærbø Musikkorps), Nærbø i Hå - Rogaland

Jardarheim ble bygget i 1924 og har fungert som et samlingspunkt for folk i lokalsamfunnet siden. I 1997 tok Nærbø Musikkorps over driften av Jadarheim. Alle la merke til den store betydningen av å bevare Jadarheim for framtiden. Ingen stod nærmere til å gjøre dette enn musikkorpset, som hadde vært aktive brukere av det i nærmere 40 år. Nærbø Musikkorps har siden dette oppgradert og modernisert Jadarheim, både på utsiden og innsiden.

Nå får Jardarheim og Nærbø Musikkorps endelig oppgradert det tekniske utstyret sitt. Med 828 000 kroner til lyd- og lysutstyr vil det ærverdige samlingspunktet gi enda større kulturopplevelser for alle som bruker lokalet!

Jan Håland, leder i styret for Jadarheim er begeistret og uttaler seg på vegne av Jardarheim og korpset:

Tilskuddet fra Kulturrom vi gi en oppgradering av vårt kulturhus med nytt utstyr som vil øke bruken av huset. I tillegg til egen aktivitet, benyttes huset av den lokale kulturskulen som scene for oppsettinger med teater og musikk for unger og ungdom. Huset brukes av disse aktørene flere ganger i uken både på dag og kveldstid. I tillegg benyttes huset av andre grupper som driver med teater for barn og unge. Disse aktørene vil nå få muligheter til å sette opp forestillinger og konserter som krever mer av det tekniske utstyret.

Det vil også bety en mye høyre kvalitet på forestillinger og konserter som blir vist i huset. Vi håper også på å kunne trekke til oss flere artister som ønsker å ha konserter i vårt distrikt. Og vår egen revy vil også få et stort løft med denne oppgraderingen.  

Planene fremover blir nå å oppgraderingen av lyd og lys, som vi nå får anledning til. Vi har også planer om å bygge på huset, slik at vi kan få bedre lager og garderobeforhold, vi vil også da kunne ta imot større forestillinger. Huset har 100 års jubileum i 2024, i den anledning planlegger vi en jubileumsforestilling!

  

 

Fotograf Rune Goddokken

Kulturbruket Gamleskolen Harestua - Viken

Kulturbruket Gamleskolens hovedaktivitet er rettet mot musikk (konserter og på sikt også som øvingslokale). 

De har bygget opp sin aktivitet og har gradvis kunnet arrangere mere kjente og etablerte artister til sitt publikum. Nå ønsker de å fortsette med dette målrettede arbeidet for å etablere seg som en musikkscene som artistene ønsker å besøke. Og med 121 000 kroner i tilskudd fra Kulturrom til backline blir Kulturbruket enda mer attraktivt stoppested på turnéen! 

Unik utstikt som konsertpublikum i Løa. Foto: Løa

Løa i Tønnevik - Rogaland

Formålet til Løa er å formidle kulturopplevelser til lokale bygdefolk, hyttefolk og turistar, og gjennom kulturen gjøre plassen mer attraktiv for flere både som boplass og ferie/fritidsplass. Løa i Tønnevik er et bygg med spennende arkitektur, spesielt gode lydforhold, og perfekt utsikt. Og med 90 000 kroner i tilskudd til lyd- og lysutstyr blir Løa et enda mer attraktivt kulturtilbud i regionen!

 

Primus motorer bak Løa, Åse og Peter Sigmundstad, gleder seg til å få nytt utstyr på plass!

 

– Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?  

Tilskot frå Kulturrom er til stor inspirasjon for arbeidet vårt med å arrangere konsertar og andre kulturarrangement! Løa i Tønnevik ligg grisgrendt til på Fister i Ryfylke. Her er me ikkje så mange som bur, men her er også ein del fritidsbuande og hyttefolk som gjestar Løa. I tillegg er folk flinke til å reise frå nabokommunane når her er arrangement som fristar.

Løa i Tønnevik er ny, og har vore i drift i eitt år, og den er bygd slik at det er svært gode akustiske forhold, lun atmosfære og perfekt utsikt. Det er derfor flott at me nå får anledning til å oppgradere dette flotte lokalet med tilpassa utstyr for lyd, lys og scene. Det er praktisk og avgjørande for videre drift at ein slepp å leige og transportere utstyr til kvart arrangement. Nå kan me få til fleire arrangement som ellers ikkje hadde vore økonomisk eller praktisk mogleg. Det er viktig med lokale kulturtilbod både for bygda og kommunen, for å auke bukvalitet og bulyst. Takk for eit godt bidrag til dette arbeidet! 

Løa på kveldstid

 

– Hvilke planer har dere fremover?  

Når me bur slik til som me gjer i ei lita bygd er her ikkje gjestegrunnlag for å ha arrangement for tett, og i 2024 er det planlagt 10-15 konsertar i tillegg til andre kulturarrangement. Enkelte artistar har sett oss på sosiale medier, og det er svært hyggeleg når dei tek kontakt og ynskjer å spele hjå oss. 

Faros - Oslo

Faros er en paraply av flere levende kulturkonsepter som har som mål å bli en viktig del av Oslos kulturfauna. Og gjengen er allerede godt i gang. De har startet i det små med å arrangere forskjellige private- og kulturelle eventer men har mange større planer for fremtiden. Med 63 750 kroner i tilskudd til DJ-utstyr, 2 aktive høyttalere, mikser, mikrofoner, hodetelefoner, stagepiano og scenelys ligger alt til rette for at Oslo får et splitter nytt og solid kulturrom å boltre seg i. 

– Dette tilskuddet har lettet en enorm byrde fra skuldrene våre. Å endelig få vårt eget utstyr vil tillate oss å skape den scenen og plattformen vi har en visjon om for kunstnere og andre talenter. Det vil spare oss for masse utgifter på leie av utstyr til alle arrangement vi har. Vi har hatt så mange inne som har sagt at «med bare litt bedre teknisk utstyr vil dette bli en av de bedre små scenene i byen». Dette vil endre alt! 

– Planen videre er å skape et spennende månedsprogram fra og med januar, med opplevelser for folk i alle aldre. Vi vil skape unike opplevelser hver måned, i tillegg til faste arrangement som standup, quiz og andre kulturkvelder. Nå kan endelig den endeløse kreativiteten vår få utspille seg slik vi ønsker det. Dette er virkelig den siste brikken som måtte på plass for å få det til å gå rundt.

Sara-Louise Mahgoub, daglig leder

Bilde fra juleforestilling denne helga, Kuben Alta. Bilde av kulturskolegruppen er tatt av Jens C. Andreassen.

Kuben, Alta kommune - Troms og Finnmark

Kuben er en viktig arena for små og store i Alta sentrum. Særlig for unge som vil drive med kultur. KUBEN skal være en lavterskel-sal hvor det foregår både øvinger, konserter og forestillinger. Og nå får det viktige samlingspunktet 113 000 kroner til nye lamper som har vært veldig etterlengtet.

«Tilskuddet fra Kulturrom betyr at vi kan erstatte gammelt og utslitt utstyr, og faktisk også oppgradere noe av lysparken til mer moderne standard. For barn, unge, elever på kulturskole og ungdomsskole og andre brukere, betyr det at alt vi gjør der nede kan bli litt mer profesjonelt.

Scenelys er en viktig del av enhver opptreden, og tilskuddet er et veldig viktig bidrag til å gi enda bedre opplevelser for både de som står på scenen, de som jobber rundt scenen, og ikke minst de som kommer for å se de arrangementene som blir produsert. Det blir også viktig for musikere i for eksempel korps og orkester når de benytter scenen, som nå kan se notene sine igjen.»

«Vi er nå midt i sesongen for semesteravslutninger og juleforestillinger, og dette betyr at vi kan avslutte denne med tro og håp for at neste runde blir enda bedre. Kuben er Altas første kino, og en gammel ærverdig sal, men den er sliten og trenger oppgraderinger og ikke bare helt nødvendig vedlikehold. Planene nå fremover blir å jobbe for å forbedre andre elementer ved rommet, som for eksempel lydanlegg, filmprosjektor og scenerigg, slik at hele infrastrukturen blir tilpasset dagens virkelighet for scenerom. Vi takker Kulturrom for støtte og tillitt, og håper på et videre godt samarbeid!»

– Eirik Aune Hansen i Alta kommune 

Dansere i aksjon. Foto: Praxis

PRAXIS - Oslo

PRAXIS Oslo er et laboratorium for studiet av dans og bevegelse. Gjengen tilbyr klasser, samtaler, seminarer, verksteder og sosiale arrangementer. De har som mål å styrke dansemiljøet gjennom dette arbeidet og ved å skape rimelige og tilgjengelige øvingsplasser for kunstnere. PRAXIS Oslo skaper et rom for de som står utenfor, en arena for dansekunstnere som ikke passer inn i andre institusjonelle rammer. For å komme et steg nærmere disse målene, tildeles de 132 000 kroner i tilskudd til lysutstyr, lydutstyr og tepper til inndekning.

Slik så rålokalet ut når Praxis tok over på Hausmania. Snart blir det fylt med nytt utstyr! Foto: Praxis

 

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet? 

Dette tilskuddet gir PRAXIS Oslo mulighet til å imøtekomme behovene til det profesjonelle dansfeltet i Oslo. Vi vil kunne oppgradere vårt nylig åpnede dansestudio i Hausmania for å skape et varmt, imøtekommende, funksjonelt, fleksibelt og rimelig rom for kunstnere, enten de er etablerte, nye, unge, eldre, eksperimentelle, uavhengige, finansierte eller ufinansierte. 

Hvilke planer har dere for fremtiden? 

PRAXIS Oslo er en ideell organisasjon grunnlagt i 2013 av frilans dansartister. I forbindelse med vårt tiårsjubileum åpnet vi et dansestudio og vårt første permanente hjem. Målet med vår fremtidige programvirksomhet er å støtte og styrke det frilans eksperimentelle og moderne dans- og forestillingsmiljøet i Oslo. Dette gjør vi ved å tilby relevante klasser, samtaler, foredrag, verksteder, sosiale arrangementer, residenser og rimelig tilgjengelig øvingsplass i sentrale Oslo. Vi håper dette vil inkludere gjenoppvekkelsen av PRAXIS Festivalen i 2025. 

Danser i aksjon på scenen til Kulta. Foto: Kulta

Kulta, Tromsø - Troms og Finnmark

Kulta ligger ved det kjente landemerket Ishavskatedralen i Tromsø, og er et kommunalt drevet scenekunsthus. Virksomheten favner hele spekteret fra profesjonelle scenekunstnere til frie amatørteatergrupper, og huser kulturtilbud for barn, ungdom og voksne i nysirkus og teater. Kulta produserer også egne forestillinger, deltar i samarbeidsprosjekter, og leier fungerer som lokaler for eksterne forestillinger, workshops og andre kulturformål. 

Nå får Kulta et skikkelig løft med 543 000 kroner til lyd- og lysutstyr:

– Tilskuddet fra Kulturrom betyr for oss at BlackBoxen ikke vil gå i svart. Det vil si at vi nå kan kjøpe nye lys som det er mulig å skaffe pærer til. Utstyret vi har i dag er så gammelt at det ikke lengre er mulig å skaffe deler til det. For lokalbefolkningen vil det bety at de får beholde sitt lokale kulturhus og for brukerne våre at de fremdeles har BlackBoxen som scenerom til alle typer forestillinger.  

– Nå gleder vi oss til å få kjøpt inn nytt utstyr. Planene videre er å gjøre Tromsdalen Kulturhus, Kulta enda mer tilgjengelig for lokalbefolkningen. Åpne rommet opp for flere ulike kunstutrykk og fortsette den jobben vi gjør lokalt i Tromsdalen og Tromsø generelt. – Line Utkilen Sørensen, Fagleder i Kulta

  

Fotograf: Maja Brenna

St. Croix huset, Fredrikstad - Viken

St.Croix-huset regnes som Fredrikstas kulturelle «fellesstue». Det er et offentlig kulturhus i sentrum av byen som åpnet sine dører i 1991. Huset, en tidligere byskole, ble omskapt til et møtested, et annerledes sted, et hus for alle, med inspirasjon fra de danske medborgerhusene på 70-tallet, de såkalte «folkehusene». Huset består i dag av 2500 kvm med 12 aktivitetsrom, en vegetarkafé og 4 scener – og er et godt besøkt hus!

Det er en spesiell stemning på huset, det skjer noe når man trer inn – en imøtekommende stemning. Husets drives i tråd med sin visjon om å være et kulturelt og sosialt møtested der innbyggere kan medvirke og samvirke, og der veien fra idé til handling er kort. Innenfor husets vegger oppstår naturlige møter med andre mennesker gjennom felles aktiviteter, interesser, og verdier. Alle har behov for steder å høre til, og for mange oppleves huset som en forlengelse av deres dagligstue. Kulturrom har ved flere anledninger gitt tilskudd til St. Croix Huset. Tidligere har de fått midler til både øvingsutstyr og lydteknisk utstyr til scenen. Og nå får huset også etterlengtede midler (57 500 kroner) til ny lysmikser med flight!

Gjengen bak St. Croix gleder seg til å få utstyret de trenger:

– Tilskuddet fra Kulturrom gir oss mulighet til å anskaffe en lysmixer til bruk på vårt lokale kulturhus sine ulike saler og scener. Lysmixeren vi hittil har tatt i bruk er utdatert og eies av en privatperson, og vi har de siste årene vært preget av innkjøpsstopp i vår kommune. Det lokale kulturhuset vårt er til for byens innbyggere, og husets innhold skapes i stor grad av initiativ fra lokale ildsjeler. Vi har både lokale leietakere, samarbeid med lokale, egne arrangement for innbyggerne, og innkjøpte konserter/forestillinger i våre saler. Vi ønsker å tilby profesjonelle rammer for de som kommer til oss, og lys har mye å si for den totale opplevelsen, både for utøver og publikummer. Lyset forsterker, setter en stemning, og rammer kunsten og kulturen inn på en helt spesiell måte.

En ny lysmixer vil gi oss mulighet til å kunne tilby flere kulturopplevelser til byens innbyggere, og tilby lysteknikk til både utøvere, leietakere og samarbeidspartnere på det nivået vi ønsker. Fremover har vi planer om flere arrangement, også parallelle, der vi vil få stort utbytte av utstyr som fungerer optimalt og som tilhører huset. Huset har videre et stort fokus på unge utøvere og ungdom, og ønsker å tilby de en profesjonell arena å vise seg frem på, blant annet gjennom å få oppleve å stå på en scene med profesjonelt lys og lyd. – Sara Jeanine Heidenstrøm, St. Croix huset

 

Foto: Kulturverkstedet

Kulturverkstedet, Mosjøen - Nordland

Kulturverkstedet i Mosjøen er en etablert institusjon som har vært en arena for kulturlivet I Mosjøen/Vefsn siden 1982! I løpet av 2022 var det anslagsvis 90 forskjellige kulturarrangementer I lokalene. Det har etterhvert meldt seg et behov for oppdatering av lokalene og utstyr til framføring. Det er tidligere innvilget tilskudd til akustisk forprosjektrapport og nå får altså Kulturverkstedet 163 000 kroner til diverse nødvendig teknisk utstyr!

Daglig leder i Kulturverkstedet Heidi Aanes og styreleder er Hans Pedersen er skikkelig glad for tilskuddet:

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere og lokalsamfunnet?  

– Tilskuddet vil bety ny giv for Kulturverkstedet som scene for konserter og andre kulturelle og sosiale arrangement. Det vil gi mulighet for å styrke Kulturverkstedet som møteplass for amatører og profesjonelle – og som sted der barn, ungdom og voksne kan utfolde seg sammen. Med opprustingen av lydanlegget i Storsalen vil Kulturverkstedet videreutvikles som samarbeidstiltak for viktige ideelle organisasjoner i Mosjøen.  

Hvilke planer har dere framover?  

– Vi vil bestille det nye lydutstyret rett over nyttår i samarbeid med brukere av huset. Tar kontakt med etablerte og nye samarbeidspartnere og informerer om de nye mulighetene.  Går i gang med å lage en langsiktig strategi for utvikling av Kulturverkstedet som kulturhus.

Bilde fra en av KRAs åpne scener der man ser det gamle musikkrommet i bakgrunnen. Foto: Eduardo Scaramuzza

Kunst Rom Arbeid (KRA), Stavanger – Rogaland

KRA er et arbeidsfellesskap for nyetablerte kunstnere innen utøvende kunst, med fokus på dans, visuell kunst og musikk. Lokalet ligger ved Badedammen på Storhaug. Målet er å sikre nyetablerte kunstnere i Stavanger og omegn tilgang til arbeidsrom, faglig fellesskap og muligheter for videreutvikling av karrieren. Det skjer ved å skape fysiske og sosiale rom til å bygge opp eget virke på vei inn i kulturinstitusjoner, scener og andre kulturelle arenaer. KRA skal være en plattform for arbeid og bredt tverrestetisk samarbeid, og fungerer derfor som et kompetansehevende tiltak for regionens nye kunstnere, som gir rom for faglig utvikling og utveksling.

KRA får 300.000,-  i tilskudd til å bygge 1 helt nytt øvingsrom! Gjengen er gira:

Fra venstre: Anna Elise Sørdal Klungre, Ingvild Maria Thingnes og Eduardo Scaramuzza (også foto)

 

– Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?
For oss betyr dette tilskuddet at vi kan bygge et mye bedre øvingslokale for våre medlemmer og andre unge nyetablerte musikere i lokalsamfunnet. I dag har vi et øvingsrom uten isolasjon og lyddemping som ikkje er regnet for verken øving eller innspilling, men med disse midlane kan vi bygge et rom med god lyd der man ikke forstyrrer andre eller blir forstyrret. KRA er et arbeidsfellesskap for alle kunstformer, som også gjør det enda med tilgjengelig for musikere å vere en del av vårt fellesskap.

– Hvilke planer har dere fremover?Fremover skal vi jobbe med detaljerte planer for å bygge nytt øvings- og innspillingsrom, i tillegg til å fortsette å gjøre KRA til et best mulig sted for våre medlemmer. Vi arrangerer åpne scener, felles kontortid, morning practice, kontaktimprovisasjon og mye mer, i tillegg til å være et daglig arbeidslokale for kunstnere i mange forskjellige disipliner.Tusen takk igjen for tilskotet! -Anna Elise Sørdal Klungre, KRA

Gode tips til dere som vurderer å søke!

Kulturrom.no er en god ressurs for dere som vurderer/skal søke tilskudd. Her er lenker til noen nyttige hjelpesider:Hvordan søke tilskudd fra KulturromHva kan få tilskudd fra Kulturrom?Sjekk om vi kan søke – Ta testen!Neste ordinære søknadsfrist er 1. mars 2024