Hopp til innholdet

20 millioner til 95 tilskuddsmottakere!

Etter nesten halvannet år med et kulturliv i unntakstilstand, er det fortsatt en enorm skapervilje i feltet. Ved Kulturroms søknadsfrist 1. mars fikk vi inn 283 søknader og nå er de behandlet:

20 millioner kroner går til utbedring, opprusting og oppgradering av 95 kulturrom i hele landet!

Kulturroms fordelingsutvalg har hatt en utfordrende jobb med å fordele midlene i årets første tildeling. Det kom inn 283 søknader som alle har blitt vurdert i denne runden. Etter behandlingsprosessen har 95 søkere fått tilslag på søknaden sin. Dette er gode og viktige investeringer som vil gi et stort løft til kulturrom over hele landet. Vi gleder oss til å se all aktiviteten dette vil skape i det lokale kulturlivet i årene som kommer!

”Kulturrom er utrolig imponert over pågangsmotet som reflekteres i søknadene vi fikk inn i mars i år. Vi ser at det fremdeles finnes en entusiasme og drivkraft i kulturlivet som har holdt ut gjennom pandemien. Mange av disse får nå gjort en etterlengtet og nødvendig investering som bidrar til positive framtidsutsikter på veien ut av krisen.

Det gir oss i Kulturrom motivasjon til å fortsette arbeidet med å ruste opp den grunnleggende tekniske infrastrukturen som i mange år fremover skal komme artister, publikum og samfunnet generelt til gode. Men med mange gode søknader, er det dessverre svært mange gode tiltak som ikke ble prioritert i denne runden. Det er rett og slett ikke midler til å dekke hele behovet som kulturfeltet melder inn til oss.– Karen Sofie Sørensen, Daglig leder i Kulturrom

For å vise et bilde av hvem som mottar tilskudd fra Kulturrom har vi valgt å fremheve et knippe av tilskuddsmottakere fra årets første søknadsrunde.

Rotvoll Kunstnerkollektiv // Slipen // Tanken // Fredrikshalds Teater // Ungdommens kulturbryggeri – Popsenteret // Vanvikan Samfunnshus’ velforening // Folken // Tromøy Fritidsklubb

NB: Neste søknadsfrist er 1. september

PS: Fikk dere avslag denne runden? Husk at det var rekordstor pågang på midlene og at det er mulig å søke igjen ved neste søknadsfrist 1. september. Ta gjerne kontakt med oss i forkant for innspill til deres søknad! 

To personer tar opp musikk

Foto: Katherine Butcher

Rotvoll Kunstnerkollektiv SA

Rotvoll Kunstnerkollektiv (RKK) er et arbeidsfellesskap for profesjonelle artister i Trondheim med hovedvekt på musikk og visuell kunst. Siden oppstarten i 2019 har RKK på kort tid blitt godt etablert som arbeidssted og kompetansesenter. Etter problemer med blandt annet lydlekkasje mellom øverommene, får nå RKK 2 007 000,- til å bygge og utbedre 16 øverom, slik at arbeidsforholdene for aktørene blir mye bedre.


Rotvoll fra oven. Foto: Morten Berger Stai

 

Hva betyr tilskuddet fra Kulturrom for dere?

«Dette tilskuddet vil heve arbeidsforholdene på Rotvoll Kunstnerkollektiv til et høyt nasjonalt nivå! Det er få plasser som har samlet så mange profesjonelle musikere og kunstnere i ett bygg, og et slikt løft bidrar til at vi kan fortsette arbeidet med å bli et kraftsenter for skapende og utøvende virksomhet.

Det vil gi oss et kjempeløft og gjøre det mulig for våre musikere å øve og arbeide uforstyrret til alle døgnets tider. Rotvoll Kunstnerkollektiv er en fantastisk plass å være, og nå vil arbeidsforholdene bli akkurat slik vi ønsker oss.

Trondheim har lenge lengtet etter en felles arbeidsplass for musikere og kunstnere. For hele regionen har Rotvoll Kunstnerkollektiv allerede fått stor betydning, og vi opplever en stor pågang på søknader fra musikere og kunstnere som vil stå på venteliste hos oss.»

Hva skjer fremover?

«Rotvoll Kunstnerkollektiv skal i august arrangere sin første festival under navnet Kunstfest Rotvoll. Festivalen vil bestå av konserter, utstillinger, workshops, mat og drikke fra 10 arenaer av og med utøvere og kunstnere fra kollektivet. Dette tror vi vil bli en kjempefin anledning til å vise frem hva vi arbeider med i det daglige her på Rotvoll. I tillegg etablerte vi konsert- og visningserioen Rotvoll Kunstscene, og denne vil bli videreført høsten 2021.

Vi vil også bli travelt opptatt med å gjennomføre tiltakene med lydisolering og ser med stor entusiasme på å ta fatt på arbeidsoppgavene!» – Morten Berger Stai

En musiker synger til publikum på toppen av en stige

Sondre Justad i fyr og flamme på Slipen Scene. Foto: Blåfrost / Slipen Scene

Slipen Scene – Blåfrostfestivalen

På Rognan i Nordland fylke arrangeres den smått legendariske festivalen Blåfrost i et nedlagt skipsverft. Men konsertlyden fra det gamle industribygget stilner ikke etter gjennomført festival! Da inviterer Slipen Scenes både nasjonale og internasjonale artister og band til å spille konserter for lokalbefolkningen og tilreisende. Men skipsverft var nok neppe konstruierte med hovedformål om å huse konserter, noe som har preget lydopplevelsen til artister og publikum.  Med 914 000,- i tilskudd fra Kulturrom til ny PA og mikser vil Slipen Scene få en kraftig oppgradering og konsertopplevelsen vil betraktelig forbedres.


Rålokalene til Slipen scene før kulturen flyttet inn! (Foto: Blåfrostfestivalen/Slipen Scene)

 

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, artister, publikum og lokalsamfunnet?

«Blåfrostfestivalen og Slipen Scene har de siste årene blitt et lite eventyr, men tro meg; hver eneste dag minner vi hverandre på at uten de hundrevis av frivillige som har lagt ned tusenvis av dugnadstimer i å bygge om dette store, forlatte båtverften til en unik konsert- og kulturscene, så hadde ikke dette vært mulig. Tilskuddet fra Kulturrom er derfor en enorm bamseklem og anerkjennelse til all den frivillige skaperkraften som er lagt ned gjennom 10 år»

«Nytt lyd- og lysutstyr i storsalen vår, markerer et betydelig veiskille. Det at alt fra lokale artister, kor og korps, gjestende teater og skoleforestillinger, bare for å nevne noen, heretter kan komme på Slipen Scene uten å måtte regne inn utallige timer med opp- og nedrigg, vil frigjøre masse kreativitet og arrangørvilje i lokalsamfunnet.»

Hvilke planer har dere fremover?

«Bortsett fra fire-fem mindre arrangement og tilstelninger de neste par ukene,  så holder vi pusten i sommer, og håper at hele landet er smittefri og vaksinert på andre siden ferien. Vi har for lengst rettet blikket mot høsten og neste års Blåfrost, og gleder oss som unger til å fylle alle etasjer på scenen med folk igjen»  -Øivind Holthe, daglig leder

En person filmer at noen sitter ved et skrivebord

Foto: Christian Zervos

Tanken, Bærum Kulturhus

Tanken i Bærum kommune er en kreativ næringsfasilitator og kompetansedistributør i kategorien kulturhus/kompetansesenter, som skal utvikle og programmere kulturproduksjonsarealer av høy standard som dekker etterspørsel og krav fra utøvende kunstnere og bransjen. Tanken mottar 2 750 000,- fra Kulturrom til å bygge 11 øvingsrom/produksjonsrom. Ved å øke tilgjengeligheten til gode rom der musikere kan utvikle, utforske og skape musikk, vil Tanken bidra til at flere kan arbeide inne de kreative feltene.


11 nye øving- og produksjonsrom står etter planen klart neste år. Foto: Christian Zervos

 

Hva betyr tilskuddet fra Kulturrom for dere?

«Utvikling av et nytt 800 m2 studiokompleks og tilskudd fra Kulturrom er en anerkjennelse av at norsk musikk- og kulturnæring representerer en ny økonomisk drivkraft i regionen. Tanken har det overordnede ansvaret og skal forvalte en målrettet satsning på utvikling av bærekraftige arbeidsplasser, realisere næringspotensialet, og skape de beste rammebetingelsene for norsk musikkbransje.»

 

Hva skjer fremover?

«Vår ambisjon fremover er at investeringen i studiokomplekset skal styrke arbeidet med å befeste Tanken som et kompetansesenter for musikkproduksjon og næring, og lede an samarbeidet med de andre kompetansemiljøene for dans, film og kunst (Nagelhus Schia Productions/Bærum Kulturhus, Mediefabrikken, Henie Onstad Kunstsenter) i Sandvika, Bærum og regionen rundt, for å etablere Norges første formelle kulturklynge.» – Claus Fibiger

En tom teaterscene med en byscene som kulisser

Foto: Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger

Fredrikshalds Teater

Det ærverdige Fredrikshald Teater (byggeår 1838) i Halden er Norges eneste bevarte barokkscene og brukes av både frivillige og profesjonelle teater- og musikkgrupper, amatørteaterlag, barnegrupper og andre. Her får alle muligheten til å opptre og fremføre teater, musikk og dans i et rom med historisk preg. Men utstyrsparken har vært knapp og de tekniske forholdene har ikke vært gode nok. Dette endres nå! Med tilskudd fra Kulturrom på 565 000,- til lyd- og lysutstyr, vil Fredrikshalds Teater endelig kunne tilby en fullverdig scene for produksjon, som i mange år fremover vil være et viktig tilskudd til kulturlivet i Halden.

 

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, utøvere, publikum og lokalsamfunnet?

«Tilskuddet fra Kulturrom vil ha stor betydning for Fredrikshalds Teater og alle de frivillige og profesjonelle leietakerne våre. Teatret fra 1838 har aldri hatt et fast lydanlegg, nå har vi endelig anledning til å realisere denne viktige delen i utviklingsplanene våre. Det lysanlegg som finnes per i dag er usikkert og ikke tilstrekkelig for dagens behov.

Med nytt utstyr vil teatret sikres som sentral arena for scenekunsten i Halden. Videre vil det gi styrke arbeidet med å utvikle Norges eneste bevarte barokkscene til et nasjonal teaterhistorisk senter.» – Lillian Nyborg, avdelingsdirektør ved Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger som eier Fredrikshalds Teater

Flere personer synger med mikrofoner

Inspirert på Popsenteret Foto Nicki Twang

Popsenteret Oslo

Siden åpningen i 2011 har Popsenteret tilbudt omvisninger, temautstillinger og varierte arrangementer for et bredt publikum, og er et av Oslo kommunes best besøkte kulturtilbud. Nå planlegger Popsenteret et nytt initiativ for byens ungdom;

«Ungdommens kulturbryggeri» vil bli et gratis og rusfritt fritidstilbud med mange aktivitetsmuligheter og et variert program, hvor ungdom kan samles på tvers av bydelsgrenser og kulturelle forskjeller.
Med 320 000,- i tilskudd til lydutstyr, backline og DJ-utstyr fra Kulturrom, er oppstarten av Ungdommens Kulturbryggeri satt til høsten 2021.


«Falling Behind var ett av åtte band på Pøbelscenen på Popsenteret i 2019» Foto: PRS/Popsenteret

 

Hva betyr tilskuddet fra Kulturrom for  popsenterets ungdomssatsning?

“Det er fantastisk å få tilskudd fra Kulturrom nettopp nå i en så viktig fase for rekruttering av unge til musikk- og kulturlivet! At vi gis muligheten å tilby et profesjonelt, relevant og ikke minst inspirerende utstyr, gir Oslos ungdom tilgang til en ny læringsarena for lys, lyd og sceneproduksjon. Her skal unge artister og band oppleve mestring på vår intime scene, der tilbudet har lav terskel og høy kvalitet.”

Hvilke planer har dere fremover?

“Fra høsten av åpner vi dørene for musikkarrangementer for ungdom hver mandag, i tett samarbeid med flere frivillige ungdomsorganisasjoner som har særlig fokus på musikk. Her skal unge selv etterhvert styre det meste, både på scenen, bak miksepulten og lysbordet – og skape gode kulturopplevelser for et ungt publikum. Prosjektet er bydelsoverskridende, åpent for alle i aldersgruppen 13-18 år, sosialt og rusfritt. Popsenterets arena og interaktive innhold vil inspirere, utfordre og ikke minst kunne gi verdifull arbeidserfaring og et springbrett inn i arbeidslivet. Vi er en engasjert gjeng på Popsenteret som virkelig gleder oss til å sette i gang,” – Paal Ritter Schjerven, Kunstnerisk leder på Popsenteret.

Barn synger og spiller på en scene

Foto: Vanvikan Samfunnshus

Vanvikan Samfunnshus’ velforening

Vanvikan Samfunnshus er det naturlige samlingspunktet i bygda. Her får alle som vil bruke scenen til å fremføre bandkonserter, korsang, orkestermusikk, teater- og danseforestillinger, og alt i mellom! Tilskuddet fra Kulturrom på 72 000,-  til nytt og permanent lydutstyr, senker terskelen for bruk og vil også gjøre opplevelsen betraktelig bedre for artister og publikum!


Her skal snart et permanent lydanlegg henge. Til glede for store og små i bygda. (Foto: Vanvikan Samfunnshus)

 

Hva betyr tilskuddet fra Kulturrom for dere?

“Vanvikan er ei ganske lita bygd, men ligger sentralt i Indre Fosen kommune. Samfunnshuset er det naturlige samlingspunktet og det kulturelle hjertet i bygda. Det er der vi møtes til alle de store anledningen. Det er der de lokale teaterlagene finner tid og rom til de store oppsetningene sine. Det er der kor, orkester og dansekompanier finner en scene til øvelse og forestilling. Med tilskuddet fra Kulturrom kan vi senke terskelen for å bruke huset. Vi kan endelig få på plass det permanente lydanlegget i Storsalen vår slik at lokale amatører kan vise seg fram med ordentlig lyd. Ungdommene i kjelleren kan komme opp og holde konserter med bandet sitt. Vi kan arrangere kulturdugnader til beste for alle, for unge og eldre, for tilflyttere og flyktninger.”

Hvilke planer har dere fremover?

“Nå gleder vi oss stort til å få utstyret på plass og ta det i bruk! Det aller første vi skal gjøre er å feire: Feire at huset vårt er blitt et enda bedre sted, Feire at vi igjen kan møtes og være sammen. Så snart det er mulig vil vi tromme sammen til en ny Kulturdugnad som virkelig vil vise mulighetene vi har fått. Kalenderen blir nok snart fylt opp: Kulturskolen tripper etter å få vise fram en musikal de har planlagt så lenge. Vi vet at mannskoret skal sette opp jubileumsrevy og at huset skal fylles med dans hele sommeren. Og så må vi lokke de lokale ungdommene til å ta bandet på scenen og riktig fylle rommet med lyd. Takk til Kulturrom for at dere gjør det mulig for oss som ligger litt utenfor hovedleia å skape gode rom for kultur.” – Sigurd Saue, driftsstyret Vanvikan Samfunnshus

Musiker med bowlerhatt spiller piano og synger foran lamper og gardiner

Foto: Wilhelm Særvoll / Folken

Folken

En av de viktigste aktørene i Stavangers levende kulturliv får nå oppgradert lysanlegget sitt! Folken – studentenes kulturhus, også bare kalt «Folken», ble opprettet som stiftelse i 1988 og er studentenes kulturhus i Stavanger uansett utdanningsinstitusjon. Folken har siden den gang huset utallige minneverdige konsertopplevelser, med både nasjonale og internasjonale artister, og med tilskudd fra Kulturrom på 196 000,- til nytt lysutstyr, blir opplevelsene neppe mindre minneverdige i fremtiden!


Kriminell Kunst opptrer på Folken. Foto: Tomas Brekke / Folken

Hva betyr tilskuddet fra Kulturrom for dere, artister og publikum?

«Det betyr mye for oss at vi kan fortsette å tilby kvalitet for artister og publikum. Folken er et gammelt bygg med masse sjarm, men vi vil ikke at det skal gå på bekostning av det tekniske tilbudet. Derfor er dette tilskuddet veldig viktig for oss og de fremtidige produksjonene på huset.»

Hva er planene fremover?

«Tiden fremover kommer til å bli travel og produksjonene står i kø ettersom det åpnes mer og mer opp for kultur. Dette gleder vi oss selvsagt til og med dette tilskuddet kan Folken stille enda sterkere i tiden som kommer.” – Tommy Svela, produksjonsansvarlig på Folken

Tegning med ordene Tromøy Fritidsklubb

Foto: Tromøy fritidsklubb

Tromøy fritidsklubb

Tromøy fritidsklubb drives frivillig og har som mål å øke tilbudet til unge som bor på øya. Til nå har klubben manglet essensielt utstyr for musikkøving. Med tilskudd fra Kulturrom på 108 000,- skal to øverom oppgraderes med splitter nytt utstyr som alle ungdommene i lokalsamfunnet kan benytte seg av!

Det gis tilskudd til 2 sanganlegg, 2 gitarforsterkere, 2 bassforsterkere, 2 trommesett og 2 keyboard m/stativ

 

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

“For Tromøy Fritidsklubb betyr dette at vi kan fylle ungdommens hus på Tromøy med aktiviteter ungdommen selv har ønsket skal være tilgjengelig. Innholdet i tilbudet har ungdommen på øya selv vært med på å forme. En spørreundersøkelse fikk frem gode og mange forslag til aktiviteter, herunder bandrom og konsertscene. For brukerne betyr dette at deres innspill blir hørt og at ungdom kan drive med musikk uten å måtte kjøpe kostbart utstyr selv. Det er allerede i dag ungdommer som holder på å klargjøre rommet til bruk. Lokalsamfunnet vil forhåpentligvis kunne ta del i dette ved å møte på konsertkvelder og ungdommen vil kunne møtes på tvers av interesser på ungdomscafeen. Bandøving vil være en av Tromøy Fritidsklubb sine kjerneaktiviteter.”

Hvilke planer har dere fremover?

“Klubben skal være et sted hvor ungdom kan henge på kveldstid. Tilbudet er for alle. Klubben skal være et fristed for ungdom, et sted for hvile og avkobling, et treffsted og sosialt samlingspunkt, men også et sted man kan drive med aktiviteter ungdommen selv ønsker. Bandøvingstilbudet skal være åpent for bruk hver dag, hele året. Det er en målsetning at mange av aktivitetene skal være drevet av ungdommen selv med voksne kontaktpersoner tilgjengelig. Ungdomscafeen med aktivitetsrom vil ha sommeråpent fra skoleslutt til skolestart. På sikt jobbes det med diskotek, aktivitetsrom,  mekkeklubb, paintballbane, gamingsenter, konsertscene og bygdekino.” -Einar Fredriksen, leder