Hopp til innholdet

Rekordstor tildelingsrunde – Se hvem som fikk tilskudd!

Kulturrom har behandlet 275 søknader med en samlet investeringssum på kr 106 millioner i første søknadsrunde 2024. Det ble tildelt rekordmye denne runden og totalt 29,2 millioner kroner er fordelt på 154 søknader. 

Bilde fra Det Andre Teatret Foto: Lucas Ibanez-Fæhn

Gode søknader, stort behov

Til søknadsfristen 1. mars i år kom det 275 søknader. Det viser at trykket på ordningen holder seg høyt og at behovet for midler til lokaler og utstyr er stort. Kulturrom ble i vår styrket med 8,9 MNOK fra 2024 som en del av regjeringens opptrappa satsing på å øke deltakelsen i kulturlivet og lansering av handlingsplanen «Alle inkludert!». Det gjorde det mulig å innvilge enda flere gode søknader denne runden. Søknadene som kommer inn til ordningen blir stadig bedre i sine beskrivelser av behov og hva et tilskudd vil kunne muliggjøre.

Tettsteder prioritert

Det er fint å se at mange  av søknadene kommer fra tettsteder hvor forsamlingshus, grendehus og samfunnshus ofte er samlingspunktet for menneskene som bor der. Vi ser et stort behov for å styrke kulturtilbudet i disse områdene, og fordelingsutvalget har derfor prioritert disse søknadene i denne runden.

Sambruk og samarbeid

Når utvalget har vurdert søknadene har det også blitt vektlagt søknader som synliggjør sambruk og samarbeid om utstyr og lokaler med andre. Dette er et viktig bidrag til en mer effektiv utnyttelse av ressurser i kulturlivet og gjør at flere får nyte godt av tilskuddene som gis.

Bedre akustikk – også for teater

I denne runden har vi en stor bredde i søkere som har fått tilskudd – både geografisk, men også ulike typer rom for ulike målgrupper: Fra konsertscener som får oppgradert utstyr, til kulturhus, samfunnshus og øvingsfellesskap.

Musikkfeltet har over tid hatt et stort fokus på akustikken i sine lokaler, men det er gledelig å se at også flere rom som brukes til teater benytter ordningen til å skape opplevelser for utøvere og publikum gjennom betydelige investeringer i akustisk utbedring.

Grønnere investeringer – løpende søknadsfrist

Neste ordinære søknadsfrist er 1. september 2024. Men den nye satsingen på Grønnere investeringer har løpende søknadsfrist.

LES MER OM GRØNNERE INVESTERINGER HER

Daglig leder om søknadsrunden

– Det er så inspirerende å se alle de gode initiativene som skjer i kulturlokaler over hele landet! Med en økt ramme til fordeling kunne vi innvilge en rekordstor andel av de innkomne søknadene i denne runden. Kulturrom kan bidra med store løft som tildelingen på 3,7 MNOK til nytt Kultursenter i Åsnes er et eksempel på, men også de avgjørende og mindre investeringene i scenegulv, bedre akustikk, ny lysmikser eller et el-piano.

Kulturlivets økosystem er avhengig av tilgang på både øvingslokaler, prøvelokaler og scener – og vi ser at dette behovet dekkes i et samarbeid mellom kommunale søkere, næringsaktører, frivillige lag og foreninger som utfyller hverandre.

Dyrtid og usikre fremtidsutsikter gjør det for mange vanskeligere å satse på ny aktivitet. Det er positivt å se pågangsmotet og ambisjonene som reflekteres i denne søknadsbunka og vi håper at midlene fra Kulturrom både er et viktig økonomisk bidrag, men også en anerkjennelse av viktige initiativ i bydeler eller bygder. Det er summen av disse initiativene som gir oss de avgjørende kulturelle møteplassene som skaper samhold, inkludering og involvering.

Tilskuddsmottakerne

For å vise et bilde av hvem som mottar tilskudd fra Kulturrom, har vi snakket med et knippe av tilskuddsmottakerne fra årets første søknadsrunde.

NB: Neste søknadsfrist er 1. september 2024

PS: Fikk dere avslag denne runden? Husk at det er stor pågang på midlene og at det er mulig å søke igjen ved neste søknadsfrist 1. september. Få innspill til hva dere kan søke tilskudd til og hvordan skrive en god søknad! Meld dere på Søknadshjelp med Kulturrom 12. august (digitalt)

Foto: Lucas Ibanez-Fæhn

Det Andre Teatret - Oslo

Det Andre Teatret åpnet dørene i på Lilleborg i 2011, midt mellom Torshov og Sagene i Oslo, og er siden da blitt Nordens største teater med hovedfokus på improvisasjon! Teatret har et variert repertoar av skrevne og improviserte forestillinger for publikum, både voksne og barn. De gjennomfører rundt 300 arrangementer/forestillinger hvert år, ved siden av omfattende turnévirksomhet på skoler (DKS), gjestespill ved andre teatre og internasjonale festivaler.

Men scenerommet Det Andre Teatret bruker ble bygget om fra fabrikklokale til scenerom for 15 år siden med et lite budsjett. Og nå begynner behovet for utbedringer virkelig å melde seg. Det Andre Teatret får derfor 921 000 kroner til akustiske utbedringer slik at barn, unge og voksne endelig kan høre hva som blir sagt fra bakerste rad!


Fra forestilling med Det Andre Teatret. Foto: Nima Taheri

Henrik Stoltz Vernegg, som er scenemester, er strålende fornøyd:

“Etter snart 15 år med en akustikk som har gjort lyden utfordrende for en stor del av publikummet vårt, ser (eller hører) vi et lys i tunnelen! Med dette tilskuddet til en akustisk forbedring vil både utøvere og publikum få en markant bedre opplevelse av å komme på besøk til oss. Vi har hørt om flere som kvier seg for å ta med familiemedlemmer og venner fordi lyden kan være så vrient, men nå er det snart en saga blott! Vi er så takknemlig!

Nå skal hele scenerommet bygges om slik at både analog og forsterket lyd får en helt annen reise i rommet. Vi skal gjøre forbedringer på både vegger, tak og amfi. Så får vi forhåpentligvis også tak i PA som kan stå i stil med det forbedrede rommet. Vi gleder oss til de over 300 forestillingene som skal gjennomføres for både barn og voksne i det nye rommet i 2025!”

Fra Honningbarnakonsert under UKA23. Foto: foto.samfundet.no

Studentersamfundet i Trondhjem - Trøndelag

Studentersamfundet i Trondhjem er en organisasjon for studenter i Trondheim som eies og drives av sine rundt 16 100 medlemmer. Det legendariske Samfundet sier at de skal være  «det naturlige samlingsstedet for studenter i Trondhjem” og nå bygger de ut slik at at flere kan oppleve kunst og kultur i byen. Det gis 220 000 kroner til lysmikser, 325 000 kroner til lysutstyr til den nye scenen i Nybygg og 648 000 kroner til scenemekanikk, sceneelementer og PA til Blackboks i det nye lokalet.

Rami Chumber, Leder for Studentersamfundet i Trondhjem, er begeistret for tilskuddet:

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet? 

Tilskuddet vi har fått fra Kulturrom er helt uvurderlig for at Samfundet kan fortsette å være den kulturinstitusjonen det er. Samfundet er Nordens største studentersamfunn, og det fremste samlingsstedet for studenter i Trondheim. Uten tilskudd fra Kulturrom kunne vi ikke åpnet vårt nye bygg for fullt i løpet av høsten 2024. Med disse midlene får vi gjort de nødvendige scenetekniske investeringene for å fylle Nybygg med arrangementer som kommer byens studenter og øvrige befolkning til gode. Nybygg vil øke kapasiteten på huset betraktelig, og utvider horisonten for hva Samfundet kan være og gjøre. Kulturrom er nå med på å muliggjøre dette, og vi vil på vegne av medlemmene og de frivillige rette en stor takk til dem!

Rami Chumber, Leder for Studentersamfundet i Trondhjem.

 

Hvilke planer har dere fremover? 

Åpningen av Nybygg representerer den største endringen i organisasjonens historie. Planen for høsten er å fylle bygget med arrangementer som gleder og engasjerer. Samfundet er en arena for debatt og samfunnsengasjement, og en aktør som både viser frem og skaper kultur gjennom kor, orkester, teater og mye mer. I 2025 er det også duket for både ISFiT – den internasjonale studentfestivalen i Trondheim – og UKA, som er Norges største kulturfestival. ISFiT er verdens største internasjonale studentfestival, og representerer et unikt tilbud både til byens studenter, og studentene som reiser inn fra hele verden for å delta. Foruten dette blir det et helt unikt år: i 2024 er det valgår i syv av verdens ti største land, og det er også duket for Ski-VM i Trondheim i februar. Vi håper å kunne benytte denne muligheten til å skape arrangementer som vekker engasjement.

Band i aksjon. Foto: Holmlia

Holmlia Kulturhavn - Oslo

Holmlia Kulturhavn er mer enn bare et kultursenter. De er en gruppe dedikerte ildsjeler med en felles visjon om å skape et rom for alle i Holmlia. De ønsker å vise at et mer inkluderende kulturliv er mulig, og de bruker kultur som et verktøy for å fremme samhold, inkludering og motvirke utenforskap.

De viser frem et bredt spekter av kulturelle uttrykk, fra musikk og dans til teater, visuell kunst, håndverk, film, litteratur, mat og tradisjoner. Dette er viktig for å skape et kulturtilbud som representerer og engasjerer alle i lokalsamfunnet.

Nå får kulturarenaen endelig midler til å kjøpe inn eget utstyr. Med 239 000,- til lyd- og lysutstyr, er gjengen bak klar for å ta prosjektet videre:

 

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet? 

Tilskuddet kommer utrolig godt med! Holmlia Kulturhavn er først og fremst drevet på dugnad og frivillig basis, kun med én ansatt, så utstyret vårt så langt bærer også preg av det. Vi har et fint samarbeid med en annen lokal frivillig organisasjon; Holmlia Yacht Club, der vi har delt på lydustyr. Det fungerer fint, men vi ser likevel at det er mye utstyr vi mangler for å ha optimale forhold. Vi ønsker å utvikle en kulturarena som kan være så funksjonell som mulig, for så mange som mulig, til å utøve kultur på aller høyeste nivå med de beste forutsetningene.

Lokalsamfunnet vårt trenger virkelig en sosial plass der vi kan samles på nøytral grunn, for å oppleve og utøve kultur. Det er dette vi i Holmlia Kulturhavn kjemper for, både politisk og gjennom arrangement og samarbeid. Vi har lært oss til å være fleksible og har i lengre tid være «nomade-arrangører», helt til vi fikk ta over en nedlagt restaurant som vi har gjort om til en Kulturarena. Der skal vi nå utvikle og oppgradere forholdene og mulighetene for lokalmiljøet til kulturaktiviteter, slik at vi har de beste forholdene som er mulig!

Hvilke planer har dere fremover? 

I samarbeide med andre lokale aktører, klarer vi å ha et høyt aktivitetsnivå og å tilby noe for alle. Bare i år har vi hatt over 60 arrangementer så langt, for alle målgrupper, og vi har ingen planer om å roe ned! Over sommeren har vi blant annet male- og DJ workshop for ungdom, og til høsten blir det masse aktivitet; teaterverksted for barn og unge, en fire-dagers festival med konserter, debatter, utstillinger, samtaler, folkedrakter og mye mer, jevnlige ungdomstreff, den faste konsertserien vår med Holmlia Jazztrio, konserter med og for ungdom, og vi kan snart røpe at en av Norges mest spennende festival kommer på besøk med flere arrangementer på Holmlia…!

Nærmiljøet sprudler over av skaperglede og engasjement og det er virkelig gøy å ha en plass, en kulturarena der vi kan samle alt det vakre og fantastiske som rører seg på Holmlia. I tillegg ser vi flere og flere nasjonale og sentrale aktører som ønsker å gjøre ting hos oss. Det ser vi positivt på, og selv om Holmlia Kulturhavn først og fremst skal handle om nærmiljøet, har vi selvfølgelig plass til flere som vil oppleve det fantastiske Holmlia har å by på. 

Og så skal vi selvfølgelig på shopping! Etter lyd- og lysutstyr. Vi er heldige å ha med utrolig dyktige, lokale folk både på lyd og lys, så sammen skal vi nå forbedre og oppgradere kulturarenaen vår. Det gleder vi oss enormt til! –Kaja Bjørntvedt, leder

Flere av medlemmene i Gursken Brass Foto: Privat

Gursken Brass - Sande i Sunnmøre

Gursken Brass holder til i Gursken i Sande kommune på Søre Sunnmøre og er et brassband med 32 aktive deltakere i alderen 16 – 65+. De startet i 2014 og har siden da hatt totalt 84 unike aktive medlemmer. Ensemblet ble i sin tid etablert for å skape et utvidet kulturtilbud for de som ønsker å spille i korps etter skolekorpsalder, og har siden hatt faste øvinger hver uke der de følger standard opplæringsplaner for korps. Dessuten arrangerer også egne konserter eller deltar som gjester hos andre som arrangerer. Men lokalet de øver og spiller i er ikke egnet for Brassmusikk så nå får gjengen 300 000 kroner til akustiske utbedringer av gymsalen på Gursken oppvekstsenter!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet? 

Gursken Brass ble startet som et tilskudd til kulturlivet i kommunen/regionen da der var et tomrom for de som ønsket å ha korps som hobby etter skolekorps-alder. Vi hadde også mange hjemflyttere og disse ønsket å komme sammen for å spille og ha en hobby. Så for ti år siden så startet vi og 30 stykker kom med. Det som så skjedde var at mange i målgruppen stiftet familie og fikk barn – faktisk 15 de første årene. Disse er nå på full fart inn i skolekorpset – hvor også foreldrene bidrar som støttespillere. 

Dessverre har våre lokaler vært en plage siden starten og da vi bestemte oss for å ta tak så fant vi veien til Kulturrom og fikk tilskudd til akustisk forprosjektrapport. Vi ble nesten sjokkert når vi fikk analysen som viste hvor dårlige våre øvingslokaler var i forhold til hørsel. Umiddelbart flyttet vi fra klasserom til gymsal – som for så vidt var nesten like ille – for så å starte arbeidet med å få denne tilpasset akustikkmessig både til korps, til kroppsøving og øvrige aktiviteter som skjer der 24/7 hele uken.

Midlene vil gi en fantastisk «boost» hvor vi nå kan gå aktivt i dialog med kommunen/skoleeier og andre interessenter om å utvikle et framtidig forsvarlig lokale for våre og andre sine aktiviteter. Noe som vil skape ytterligere bolyst og glede for alle de som driver aktiviteter ved Gursken oppvekstsenter.

Hvilke planer har dere fremover? 

Nå har vi planer om å komme i dialog med kommunen og andre brukere for å bidra til en utviklingsplan og gjennomføring av denne slik at denne delen av kulturlivet får rammebetingelser som de fortjener.

Vi feiret nettopp 10-års jubileum – og har veldig lyst til å fortsette i de kommende år. Men da er det kritisk at vi nå får løst akustikk-utfordringene. Vi legger planer for konserter og egne arrangementer hvert år framover og spiller for trivsel, glede og utfordringer i hverdagen – og at vi kan arrangere flotte konserter gjennom hele året.

-Inge-Jonny Hide, talsperson for Gursken Brass

Arkitekttegning av det planlagte bygget

Kultursenter i Åsnes - Innlandet

I forbindelse med bygging av en ny felles barneskole for alle kommunens barneskoleelever, planlegges det også bygging av et nytt kultursenter i Åsnes kommune.

Det nye kultursenteret bygges som en integrert, men separat, del av den nye barneskolen, med mål om å kunne tilby aktivitet også utenfor skolens åpningstider, til alle kommunens innbyggere. Åsnes har et aktivt frivillig kulturliv, med over 100 lag og foreninger med virksomhet innen musikk, kunst, teater, idrett, jakt og fiske, friluftsliv og mye annet. Og nå får de 3 717 000 kroner til bygging av 11 øvingsrom og en konsertsal i tilknytning til nytt kultursenter på Flisa!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

Dette tilskuddet betyr så utrolig mye for oss her i Åsnes! Det betyr at vi kan bygge et nytt og moderne kultursenter som vi håper vil inspirere flere barn og unge til å utforske og finne mestring i musikk og andre kreative uttrykk. Det betyr også at vi endelig kan tilby tilpassede øvingsrom i kommunen vår.

Med tilskuddet fra Kulturrom, og gjennom vårt spennende samarbeid med Tom Stræte Lagergren og «One in a Million Foundation», gleder vi oss til å sammen kunne skape en helt unik musikk- og kulturarena for barn og unge, frivillig kulturliv og andre kulturaktører – ja, for hele lokalsamfunnet. 

Slik vil deler av lokalene se ut når det er ferdig. 11 øvingsrom og en konsertsal

 

Hvilke planer har dere fremover?

I takt med at bygget kommer opp, fortsetter vi med planlegging av innhold og aktiviteter til vårt nye kultursenter. Senteret, som er en del av en ny skole, skal etter planen tas i bruk fra skolestart i august 2025.

I mellomtiden skal vi glede oss. Glede oss til å ta i bruk de nye lokalene, og til alle de fantastiske kulturopplevelsene vi kommer til å ha der.

Fra forestillingen "Jul på Månetoppen" Foto: Haugesund barne- og ungdomsteater

Haugesund barne- og ungdomsteater - Rogaland

Haugesund barne- og ungdomsteater er en frittstående organisasjon som ble startet i 1970 og har som formål å skape interesse for og kunnskap om teater for barn og unge. I 2024 hadde teateret 11 aktive teatergrupper med ca 220 barn og unge i alderen 7-19 år. Gjengen holder til i Haugesund, men har medlemmer fra både Haugesund og nabokommunene Karmøy, Tysvær og Sveio. Alle gruppene har ukentlige øvelser med ekstra helgeøvelser i forbindelse med oppsetninger.

Frem til nå har teateret hatt øvingslokaler i et gammelt bygg som er tungt å holde varmt, det lekker fra vinduer og er lavt under taket. Våren 2024 tok de endelig over egne lokaler i Parkteatret ved Byparken i Haugesund. Men lokalet trenger å gjøres egna for bruken. Derfor får de nå 127 500 kroner til akustisk utbedring!

Fra samme forestilling. Foto: Haugesund barne- og ungdomsteater

 

Haugesund barne- og ungdomsteater er i ferd med å gjøre en stor investering i egne, nye lokaler sentralt i Haugesund. I vår store sal skal vi ha både øvelser og forestillinger. Prisen på å bygge en scene i de nye lokalene ble såpass høg fra utbygger at vi måtte ta den ut og satse på å bygge den selv. Støtten fra Kulturrom vil bli brukt til å bygge scene på dugnad. Dette gjør oss istand til å holde en høg aktivitet med mange små og mellomstore forestillinger i egne lokaler. Vi er dugnadsbasert og inkluderer barn og unge med både fysiske og psykiske handicap blant medlemmene. Vårt mål er å skape interesse for og kunnskap om teater hos barn og unge samt være et inkluderende fritidstilbud. Våre 10 grupper med barn og unge vil også få bedre muligheter til å delta i flere forestillinger enn i dag.

-Solveig M R Nygaard, Kasserer i Haugesund barne- og ungdomsteater

Fra utekonsert i fjor sommer. Foto: Morild musikklubb

Musikklubben Morild på Bømlo i Vestland

Morild er en musikklubb på Bømlo (en øy på Vestlandet med litt over 12 000 innbyggere). Klubben ble stiftet sent i 2022 og arrangerte 14 konserter for litt over 1000 publikummere i løpet av 2023. Klubben er ideell og sikter mot varig og stødig drift med en langsiktig horisont og drives av lokale ildsjeler. De sikter mot ca. 10 konserter i året med innleide profesjonelle musikere. I tillegg kommer klubbkvelder og prosjekter rettet mot barn og unge. Morild får nå 104 000 kroner i tilskudd til sårt etterlengtet teknisk utstyr som kommer til gode for hele øya!

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

Me i musikklubben Morild på Bømlo skal lage fine konsertar for store og små, og dette tilskuddet hjelper oss mykje med det. Dette er ein fin dag. Terskelen for å lage konsertar er lågare, både logistisk og økonomisk, for oss i klubben og for andre frivillige organisasjonar. Det betyr meir musikk og meir glede!

Hvilke planer har dere fremover? 

I sommar skal me arrangere to festivalar ute i det fri. Fyrst for dei små med ein barnemusikkfestival på jonsokafta, og så ein vise- og poesifestival litt seinare i sommar. Utover hausten blir det fleire fine konsertar i Bømlo kulturhus. Såpass fine at eg allereie no gledar meg til hausten.

-Gjengen bak Morild musikklubb

 

 

Fra konserten "Les Musicales En Normandie" Foto: Senter for tidligmusikk

Senter for tidligmusikk - Trondheim i Trøndelag

Senter for tidligmusikk er et kraftsenter for klassisk musikk spilt på historiske instrumenter. De arrangerer konserter, festivaler og driver opplæring, og spiller en nøkkelrolle i å heve nivået på tidligmusikk i Norge. Med en drøm om å etablere en nasjonale scene i Tukthuset i Trondheim, har senteret et unikt potensiale til å nå et bredt publikum og styrke posisjonen til Norge på det internasjonale tidligmusikkfeltet. Og nå får de 123 500 kroner i tilskudd til å bygge en ny scene i lokalet.

Anna Helle uttaler seg på vegne av organisasjonen:

Vi er utrolig glade for å motta dette tilskuddet fra Kulturrom. Dette betyr at vår store drøm om å etablere en scene for tidligmusikk i Trondheim endelig kan realiseres. Tukthuset er et historisk bygg som ligger i hjertet av byen, og har et fantastisk potensial som konsertscene. Tilskuddet betyr også mye for musikkmiljøet i Trondheim, og for lokalsamfunnet som gang på gang beviser sin store interesse for musikk og kultur. Vi gleder oss til å kunne tilby en helt unik scene hvor man kan oppleve historisk musikk i et historisk bygg. 

Dette er et prosjekt vi har jobbet med lenge, blant annet i samarbeid med interiørarkitekter og byantikvaren, ettersom bygget er fredet og det kreves nøye planlegging før endringer gjøres. Denne sommeren håper vi å få malt rommene tilbake til deres opprinnelige farger, og deretter begynne å innrede rommene. Nå kan vi også begynne å se på innkjøp av sceneutstyr, og gleder oss masse til å komme i gang med det! -Anna Helle, Senter for tidligmusikk/orkester nord

 

Bilde fra salen. Foto: Kulturbua

Kulturbua - Ringsaker i Innlandet

Syv frivillige foreninger innen kulturlivet i Ringsaker gikk sammen i 2023 om å etablere foreningen Kulturbua, med det formål å tilrettelegge og drifte felles øvingslokaler i Mørkvedvegen 4 i Brumunddal. Foreningene som står bak Kulturbua er Brumunddal jente- og guttemusikk, Brumunddal Brass, Brumunddal Mannskor, Furnes Veldre musikkforening, Glad-dansen i Brumunddal, Ringsaker Janitsjar og Solheimkoret, til sammen ca. 300 aktive medlemmer. Nå får foreningen 81 000 kroner til romakustisk tiltak i form av moltongardin og 39 750 kroner til sanganlegg m/sub!

«Tilskuddet fra Kulturrom gjør at vi kan fullføre prosjektet vi har satset høyt for å få til. 

Ringsaker Kulturråd har i mange år arbeidet med å få til et egnet øvingslokale for kor og korps i søndre Ringsaker etter at mange av oss enten hadde en flakkende tilværelse, øvde sågar i Hamar, og felles var vel at de fleste ikke hadde egnede lokaler. For omtrent nøyaktig et år siden så var plutselig lokalet der. Lokasjon, rom og størrelse var bortimot optimalt. Men akustikk var sjølsagt ikke egnet for våre aktiviteter. Vi bestilte Cowi til å utarbeide en akustisk rapport, ihht Kulturrom og Norsk Standard sine retningslinjer, som igjen krevde ganske mye tiltak. Kulturbua ble dannet med med medlemmer fra lokale kor, dansegruppe og korps. Vi fikk en god avtale med Ringsaker kommune og et godt tilskudd av Kulturrom og Sparebankstiftelsen som gjorde at vi klarte å realisere et godt egnet øvingslokale med stor og liten sal, gode fellesarealer, møte/gruppe rom og noe lagerplass. 

Da søkte vi Kulturrom igjen og fikk tilskudd både til ny molton gardin og lydanlegg. Lydanlegget trenger både drilltroppen, sangsolister i kor, korps og storband og dansegruppe. Dvs nå har vi alt det grunnleggende på plass for å kunne si at vi har et meget godt fungerende komplett øvingslokale. Mange aktører har nå øvd der siden påske og det er bare godord å høre. Målet vårt er jo at vi skal kunne tilby de unge en fristende, livslang hobby i godt egnede lokaler med bla proff slagverk rigg som står rigget hele tiden, keyboard og lydanlegg. Samt at vi skal fostre korps og kor av god kvalitet og høyt i divisjonene. 

Planer fremover, sånn byggmessig, er støydemping i fellesarealet og foaje, og kanskje noen diffusorer/absorbenter i møte/grupperom. Videre har vi planer om å gjøre lokalene mer i tråd med UU anbefalinger/krav; bredere dører, handicap toalett og ramper der det er for høye terskler for rullestol. Vi skal være inkluderende. Kanskje flytte en vegg eller to, og lage en ny trapp….Det mangler ikke på gode ideer og oppgaver» -Trond M. Framnes, leder

Fra konsert i hovedsalen. Foto: Harstad Kulturhus

Harstad kulturhus i Troms

Harstad Kulturhus er ikke bare et kultursenter, det er en levende møteplass for alle som liker musikk, teater, kunst og film. De har et bredt utvalg av arrangementer hele året, fra store konserter og kjente teaterforestillinger til lokale kunstutstillinger og spennende filmer.

Harstad Kulturhus er mer enn bare et sted å se på forestillinger. De arrangerer også kurs, workshops og festivaler, og er en viktig del av lokalsamfunnet. De brenner for å skape et levende kulturliv i Nord-Norge, og er alltid på utkikk etter nye måter å engasjere publikum på. Nå får Kulturhuset en etterlengtet oppgradering av lysutstyret sitt med 537 500,- i tilskudd til bevegelige lamper!

«I vår moderniseringsprosess av Lillesalen er dette et betydelig framskritt. Med de nye bevegelige lampene kan vi heve kvaliteten på alle arrangementene våre, om så det skulle være teater, konserter, dans eller andre typer forestillinger som skal arrangeres. Både profesjonelle og amatører vil dra nytte av fleksibiliteten og mulighetene som nå åpner seg. Vi kan nå enkelt justere posisjon og farge uten ekstra arbeid. Lampene som er i salen i dag, setter store begrensninger. Scenetrekkene i salen kan ikke heises ned, og derfor er det utfordrende å ha statiske lamper der. Dette setter store kreative begrensninger på lysteknikerens utfoldelse. Bevegelige lamper vil også øke sikkerheten betraktelig for de som skal jobbe i salen. Våre ansatte – og eksterne arrangører – kommer uten tvil til å sette stor pris på hvor mye lettere det blir å jobbe med lyssetting fremover.

Vi har en rekke aktører som ønsker en mer fleksibel sal. Vi satser derfor på å videreutvikle og modernisere scenerommet for å imøtekomme deres nye behov.» -Joakim Evensen, Produsent

Foto: Runa Steiro Storheil

TeaterZahl - Nesna i Nordland

TeaterZahl, etablert i 2003, er et amatørteaterlag på Nesna, Helgelandskysten, drevet av engasjerte frivillige. Med et fokus på barn, ungdom og teaterglade i alle aldre, tilbyr TeaterZahl et bredt spekter av aktiviteter gjennom hele året. Flere barne- og ungdomsgrupper blomstrer under TeaterZahl sitt vingespenn, og et aktivt samarbeid med lokale aktører styrker teaterlagets posisjon i lokalsamfunnet.

TeaterZahl er mer enn bare et amatørteaterlag. De er en kulturell drivkraft som engasjerer, inspirerer og skaper glede for alle aldre på Nesna. Gjennom sitt engasjement og samspill med lokalsamfunnet, bidrar TeaterZahl til å berike kulturlivet på Helgelandskysten.

Nå får gjengen 122 100 kroner til nytt lysbord og system som er veldig etterlegtet;

Hva vil tilskuddet fra kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

TeaterZahl er et generasjonsteater som har sin base på Nesna Samfunnshus. Med tilskuddet fra Kulturrom betyr at vi kan fortsette å være en pådriver for teater og kultur for Nesnas befolkning. Vi ønsker å være med å skape og videreutvikle en arena for kulturaktivitet for alle på Nesna. Spesielt barn og ungdom som ønsker et sted hvor de kan utrykke seg kreativt. Nesna Samfunnshus er et eldre bygg som vi aktivt prøver å gjøre til en mer attraktivt kulturarena for hele lokalsamfunnet. Med tilskuddet fra Kulturrom betyr det at vi kan gjøre nødvendig oppgradering av det tekniske utstyret slik at vi kan videreutvikle kompetanse og kvalitet på ulike produksjoner og gi Nesnasamfunnet en verdig kulturarena som de fortjener. Vi vil være en ressurs for alle som ønsker å drive kultur og teateraktivtet på Nesna. Dette betyr at vi kan fortsette å jobbe mot å få et kulturbygg  som kan være til inspirasjon, glede og nytte for lokalbefolkningen. 
Foto: Runa Steiro Storheil

 

Hvilke planer har dere framover?

Våre planer framover er å fortsatt være en pådriver for teater og kultur på Nesna. Vi har som alltid flere produksjoner på planen, både juleforestilling og ungdomsgrupper som skal delta på DUS (Den Unge Scene). Vi har også nylig oppstartet samarbeid med videregåendeskole i teaterproduksjon og vil kunne være en resurs for ungdommer som vil drive med teater. Med tilskuddet fra kulturrom skal vi gjøre innkjøp av teknisk utstyr som kan fristille andre ressurser for  egne produksjoner og vi skal være en ressurs for andre i lokalbefolkningen som ønsker å benytte seg av utstyret. Vi jobber aktivt for å samarbeide med andre frivillige lag og foreninger for å inkludere og motivere til mer kulturaktivitet på Nesna. 

Rapport fra fordelingsutvalget: Første tildelingsrunde 2024

Søknadene i denne runden ble vurdert av: Ingrid Bergene Fossaa, Hamar(Forran midt) Ole Reidar Gudmestad (Bak venstre), Stavanger, Anne Mette Sætra(Forran venstre), Tromsø, Marita Kristensen(Forran høyre), Alta, Hilde Bjørkum (midten høyre), Førde, Marit Stokkenes (Bak høyre), Drammen

Takk for alle søknader! Fordelingsutvalget i Kulturrom er igjen svært imponerte over engasjementet og initiativet som vises gjennom søknadene. Mange av søknadene er basert på frivillig innsats fra enkeltpersoner i ideelle organisasjoner eller foreninger, som bidrar til å skape og videreutvikle gode kulturelle møteplasser som fremmer samhandling og samarbeid.

Denne rundens prioriteringer

  • Fordelingsutvalget ønsker å sikre god tilgang til egnede og utstyrte rom for kultur, uansett hvor man bor i Norge. I denne runden har vi også prioritert søknader fra forsamlingshus og samfunnshus i små tettsteder, for å bidra til at husene utvikles til viktige kulturarenaer. Dette kan stimulere til økt kulturtilbud, større interesse for musikk, teater og dans, og legge til rette for at flere får tilgang til å delta i kulturaktiviteter. Eksempler på mottaker i denne runden er Ungdomslaget Freidig (Bardu kommune), Bagabu Ungdomslag (Steinkjer kommune) og Valestrand ungdomslag (Osterøy kommune).
  • Vi ser fortsatt en stor mengde søknader knyttet til utstyr og instrumenter fra korps. Ekstra tildelinger fra regjeringen ga oss muligheten til å gi tilskudd til mange tiltak vi vurderer som avgjørende for aktiviteten i korpsene. Likevel prioriterer vi søkere som i synliggjør sambruk og samarbeid om utstyr med andre, som for eksempel Alvdal-Tynset Janitsjar, Musikklaget Brage og Krohnengen Brass Band.

LES HELE RAPPORTEN FRA FORDELINGSUTVALGET HER