Hopp til innholdet

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Teknisk utstyr

Lokaler

Grønnere investeringer i lokaler og utstyr