Hopp til innholdet

Øvingsutstyr

Kulturrom gir tilskudd til øvingsutstyr for musikk, dans og teater. Dette kan være lydutstyr eller instrumenter som brukes av et større fellesskap og har fast plassering i et øvingslokale.

 

Søknadsfristen er 1. september og 1. mars hvert år. Dere får vanligvis svar på søknaden innen tre måneder etter søknadsfristen.

Vi gir tilskudd til fellesskap innen musikk, dans og teater, som trenger øvingsutstyr. Både dere som drifter øvingsrom og dere som øver i et øvingsrom kan søke. 

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Vi kan blant annet gi tilskudd til

 • øvingsfelleskap
 • spelemannslag
 • storband, orkestre og ensembler
 • kor og korps
 • revy- og teatergrupper
 • ungdomshus
 • kulturhus
 • klubber, lag og foreninger

Vi gir ikke tilskudd til:

 • enkeltstående band, kompanier eller utøvere
 • korps som kan søke tilskudd fra Instrumentfondet
 • enkeltpersonforetak 
 • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet 
 • øvingsrom i bygg regulert til boligformål 
 • Tiltak som er definert under et annet offentlig ansvarsområde. For eksempel være undervisningslokaler som kun brukes til skole eller kulturskole. 

Se våre retningslinjer for utfyllende oversikt.

Alle søkere må vise til aktivitet innen musikk, dans eller teater gjennom hele året, et reelt behov og et langsiktig perspektiv. Dere må også vise at utstyret først og fremst skal bli brukt til øving, og at det vil komme et fellesskap til gode. 

Fra og med 1. januar 2024 må alle søkere ha et organisasjonsnummer. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak.

Forventet levetid på øvingsutstyr

Vi forventer at alt øvingsutstyr har en levetid på minst syv år. Vi gir derfor ikke tilskudd til samme type utstyr på nytt, før det har gått syv år. 

For å sikre lang levetid og tilgang til service anbefaler vi tilskuddsmottaker å benytte kompetansen til lokal leverandør heller enn å bestille utstyr usett/uprøvd.

Blant annet kan vi gi tilskudd til 

 • sanganlegg
 • trommesett med cymbaler
 • gitar- og bassforsterkere
 • keyboard og stagepiano

Til elektronisk musikk, rap og Hip-Hop kan vi gi tilskudd til

 • datamaskin, software og lydkort
 • mikser, monitorer, headset
 • vokalmikrofon, Dj-mikser
 • CD- og LP-spiller
 • midikeyboard

Til korps, som ikke kan søke fra Instrumentfondet, kan vi gi tilskudd til

 • pauker
 • rørklokker
 • vibrafon
 • marimba
 • xylofon
 • klokkespill

Til øvingslokaler og prøvelokaler som brukes til dans og teater kan vi gi tilskudd til enkle lyspakker og lydanlegg.

Se også Bedre lokaler og lydforhold om det gjelder grunnleggende investeringer i rom (som dansematter, speil mm.)

På kulturlokaler.no er det laget enkle sjekklister for ulike type øvingsrom. Her finner dere tips til hvordan dere kan gjøre et rom egna til:

Vi gir ikke tilskudd til 

 • personlige instrumenter
 • rekvisita/forbruksmateriell

Vi bruker standardsatser til å beregne tilskudd til det aller meste av øvingsutstyr, men kan også gi tilskudd til annet utstyr dere har behov for i deres lokale.

Hvis dere ikke søker i henhold til standardsats, må dere undersøke priser hos lokal leverandør for å sikre tilstrekkelig levetid på 7-10 år.

Vi gir tilskudd på inntil 75% av kostnaden (50% for kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål):

Disse standardsatsene gjelder fra 2023:          Kostnad:              Tilskudd:

 • sanganlegg                                            36 000 kr              27 000 kr
 • sanganlegg med sub                               53 000 kr             39 750 kr
 • gitarforsterker                                         10 000 kr               7500 kr
 • bassforsterker                                         10 000 kr               7500 kr
 • trommesett med cymbaler                        15 000 kr             11 250 kr
 • cymbalpakke                                             5000 kr               3750 kr
 • keyboard/stagepiano med stativ                15 000 kr             11 250 kr
 • midikeyboard                                             4000 kr              3000 kr
 • lydkort                                                       4000 kr              3000 kr
 • to monitorer med kabler og stativ                 8000 kr              6000 kr
 • fire mikrofoner med kabler og stativ            10 000 kr              7500 kr
 • to aktive høyttalere med kabler og stativ      18 000 kr            13 500 kr
 • mikser                                                         7000 kr              5250 kr
 • sub                                                             8000 kr              6000 kr

*Sanganlegg: to aktive høyttalere m/stativ og kabler, mikser, fire mikrofoner m/kabler og stativ.

I tilfeller der behovet for sub-høyttaler er godt begrunnet vil det kunne bli gitt tilskudd til det.

For større slagverksinstrumenter til korps bruker vi følgende satser: 

Kostnad:                                             Tilskudd:

 • pauker         100 000 kr                   75 000 kr
 • rørklokker     75 000 kr                   56 250 kr
 • marimba       75 000 kr                   56 250 kr
 • vibrafon        65 000 kr                   48 750 kr
 • xylofon         40 000 kr                    30 000 kr
 • klokkespill    40 000 kr                    30 000 kr

Hvis dere søker om tilskudd til noe annet øvingsutstyr enn dette, skal dere begrunne hvorfor dere behøver det i søknaden. Dere skal også undersøke hva utstyret vil koste og oppgi dette i budsjettet til søknaden. 

Krav til egenandel

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel. Søkere må budsjettere med en egenandel på minimum 25%. For kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål stiller vi krav til minimum 50% egenandel.

Hvis dere får vedtak om tilskudd, så må dere rapportere til oss om hvordan dere har brukt tilskuddet. Der må dere vise at dere har investert med gjeldende egenandel. 

Skal dere søke om utstyr som skal brukes til både fremføring og øving, kan dere velge om dere bruker skjema til øvingsutstyr eller fremføringsutstyr. Dere må da sørge for å legge ved obligatorisk dokumentasjon som oppfyller begge kravene.

Vokalensemblet Terrablue Voices i Sandefjord fikk 21 225 kr i tilskudd til høyttalere og keyboard til øvingslokalet sitt, som de deler med flere frivillige lag og foreninger.

Sørheim og Steinnes Grendalag fikk 31 875 kr til gitar- og bassforsterkere, trommesett og vokalmikrofoner til et øvingslokale, tilgjengelig for flere band og utøvere i bygda. 

Blåsbort Øvingsrom fikk blant annet 150 000 kr til xylofon, pauker og vibrafon til øvingsrom, som blir brukt av flere lokale korps. 

Se tildelingslistene for flere tilskuddsmottakere.

Fra 2020 har Kulturrom gitt tilskudd til brukt øvingsutstyr. Hensikten med det er å bidra til gjenbruk av velfungerende teknisk utstyr.

Ved innvilget tilskudd kan dere kjøpe brukt utstyr privat, eller gjennom en forhandler. Dere må dokumentere kjøpet med skriftlig, signert og datert kvittering.

I søknadsskjemaet vil dere bli bedt om å fylle ut følgende:

Virksomhet: Navn på virksomhet, organisasjonsnummer, etableringsår, fylke og kommune.

Driftsansvarlig/daglig leder/frivillig leder/annet: Navn og kontaktinformasjon.

Teknisk ansvarlig: Navn og kontaktinformasjon.

Beskrivelse av virksomhet: Hvem er dere? Hvor holder virksomheten til? Hva er formålet med virksomheten? Hvordan er driften (planlagt) organisert?

Lokaler og leieforhold: Hvilke lokaler bruker dere? Leier eller eier dere disse? Dere bør si noe om hvor lenge dere har vært tilknyttet lokalet, hvem som eier og varighet på leieavtale.

Aktivitet: Antall øvingsrom søknaden gjelder, antall timer lokalene er tilgjengelig per uke, antall uker tilgjengelig per år, antall utøvere totalt i band/lag, antall utøvere som er under 26 år, antall utøvere under 19 år.

Beskrivelse av aktivitet: Hvordan brukes lokalet? Brukes det til øving, fremføring eller begge deler? Hvem bruker rommet? Gi oss en oversikt. Hvor ofte vil de ulike lagene/gruppene/bandene ha bruk for utstyret og til hva?

Budsjett: Utfylling av totalkostnad for omsøkt utstyr iht. søknadsbudsjett og søknadssum til Kulturrom. Søker dere med eller uten mva? Søker dere på vegne av et ideelt aksjeselskap? Dere skal også si noe om gjennomføringsevne uten tilskudd fra Kulturrom.

Søknadsbegrunnelse: Hva søker dere tilskudd til? Hvorfor trenger dere utstyret/tiltaket? Vær gjerne konkret på hva og hvordan de ulike delene skal brukes. Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere? Hva planen for gjennomføring av aktivitet?

Kort sammendrag

Andre opplysninger: Her kan dere legge til andre opplysninger dere mener er relevant for vurdering av søknad.

Kontaktperson for søknad: All videre korrespondanse vil skje gjennom portalen og kontaktpersonen som oppgis her vil få mailvarsel. Husk at søknaden er tilknyttet brukeren som opprettet søknaden. Dersom en annen skal ha tilgang til søknaden, må det opprettes en ny bruker i portalen.

Alle søknader må inneholde

 • et budsjett med type utstyr, pris, merke og antall
 • en finansieringsplan, som også viser andre finansieringskilder 
 • en liste over utstyret dere allerede har, med vurdering av tilstanden til utstyret
 • en signert leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon på lokalet dere bruker
 • dokumentasjon på eierforholdet, hvis dere selv eier lokalet dere bruker
 • regnskap for siste driftsår.
 • vedtekter dersom dere søker på vegne av et ideelt aksjeselskap

Har du spørsmål angående regnskap, ta kontakt med oss.

Hvis utstyret skal brukes til både øving og fremføring, krever vi

 • en oversikt over arrangementer for i år og forrige år med navn på utøvere og scener, samt sjanger og dato for arrangementene. 

Kulturrom kan etterspørre mer dokumentasjon etter at dere har sendt søknaden.

Se hvordan søke tilskudd for mer informasjon om dokumentasjon til søknader.

Hastebehandling av søknader

Hvis det skjer noe uforutsett med utstyret deres, så kan dere søke om Hastebehandling – øvingsutstyr. Tilskuddsområdet har løpende søknadsfrist og behandlingstiden er to til seks uker. 

Både ansvarlige for og brukere av øvingsrommet kan søke. Hvis dere får hastebehandlet søknaden må dere rapportere til oss innen 30 dager. 

For å søke om hastebehandlet tilskudd til øvingsutstyr, må dere oppfylle visse krav: 

 • Dere må synliggjøre at dere øver hele året og at dere trenger tilskudd fort.
 • Dere må kunne vise til et reelt behov for å erstatte utstyret deres, for at aktiviteten deres ikke skal stoppe opp.
 • Dere må vise at dere allerede er et etablert fellesskap av utøvere, ved å synliggjøre hva dere har gjort, og hva dere gjør i søknaden.  

Hvor kan dere søke?

 

Vi anbefaler at dere leser hvordan søke tilskudd før dere søker. Når dere er klare til å søke logger dere inn i søknadsportalen. 

 

Fra og med 1. januar 2024 gjelder oppdaterte retningslinjer for søknader til Kulturrom. Noen av endringene består av:
 • Alle søkere må ha et organisasjonsnummer, uavhengig av søknadssum. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak.
 • Vi stiller krav om 50% egenandel for både kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål.
Les mer om alle endringer her og hva det betyr for dere.