Hopp til innholdet

Har dere behov for teknisk utstyr eller bygg/utbedring av et kulturrom?

Hvis ja

Hvis dere svarer ja her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere

Hvis nei

Hvis dere har andre behov er ikke Kulturrom ordningen for dere

Er hovedaktiviteten i kulturrommet øving eller fremføring av musikk, teater eller dans?

Hvis ja

Hvis dere svarer ja her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere

Hvis nei

Hvis hovedaktiviteten i rommet er noe annet kan dere ikke søke: Ordningen gir ikke tilskudd til rom som primært har en annen hovedaktivitet – feks. konferanser, undervisning, kino, gudstjenester, idrettsarrangement o.l.

Vil utstyret eller rommet komme et fellesskap til gode?

Hvis ja

Hvis dere svarer ja her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere

Hvis nei

Kulturrom gir ikke tilskudd til privat utstyr eller private rom. Hvis dere kan vise til at mange får tatt det i bruk, er det større sannsynlighet for å bli prioritert ved tilskudd

Er det aktivitet i kulturrommet gjennom hele året?

Hvis ja

Hvis dere svarer ja her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere

Hvis nei

Enkeltprosjekt, festivaler o.l. kan ikke søke. Både helårsaktivitet og langsiktighet er avgjørende for hvem som får tilskudd

Er utbedringen eller utstyret nødvendig for å få opprettholde eller øke aktiviteten per i dag?

Hvis ja

Hvis dere svarer ja her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere.

Husk å formulere en god begrunnelse av behovet for at dere bør få tilskudd

Hvis nei

Hvis utstyret ikke er nødvendig, men bare litt kult å ha, vil deres søknad ikke bli prioritert

Kan dere synliggjøre at utstyret og kulturrommet vil bli mye brukt?

Hvis ja

Hvis dere svarer ja her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere.

Beskrivelse av planer for arrangement eller øvinger som viser høy bruksfrekvens er viktig for at søknaden skal kunne bli prioritert. Dere må selv definere hva som er mye bruk der dere holder til – det vil naturlig nok være færre arrangement eller øvinger på et lite sted enn i en storby.

Hvis nei

Kom tilbake når dere kan vise til høyere bruksfrekvens eller slå dere sammen med flere som har samme behov

Er dere avhengige av tilskudd for å kunne gjøre denne investeringen?

Hvis ja

Hvis dere svarer ja her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere.

I søknaden må dere kunne synliggjøre hvorfor fellesskapets midler skal investeres i deres kulturrom.

Hvis nei

Søkere som vurderes til å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne vil ikke bli prioritert.

Er virksomheten fullfinansiert av offentlige midler?

Hvis nei

Hvis dere svarer nei her er det mulig at Kulturrom er en ordning for dere. Kulturrom skal gi tilskudd til det frie, profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv.

Hvis ja

Statlig finansierte institusjoner eller virksomhet som defineres inn under annet offentlig ansvarsområde vil i de fleste tilfeller ikke bli prioritert ved tilskudd.