Hopp til innholdet

Kulturrom oppsummerer 2023

I 2023 fordelte Kulturrom 45,3 millioner kroner359 søknader, ordningen ble styrket med 10 MNOK og en ny satsing på grønne investeringer ble igangsatt. Les mer og året som gikk i denne saken.

Millioner til infrastrukturen

Kulturrom mottok 714 søknader i 2023 og fordelte 45,3 millioner kroner til 359 av de. Dette er strategiske investeringer i varig og langsiktig infrastruktur for lokalt kulturliv og med disse midlene sikrer vi bedre tilgang til utstyr og utbedring av lavterskel scener og øvingsrom, både i små bygder og ulike bydeler.

En samlet total investering på 623 millioner kroner fra Kulturroms søkere, viser et sterkt behov for å utvikle kulturlivets infrastruktur fremover, over hele landet. Disse investeringene er et ledd i å gjøre det enklere å arrangere konserter og forestillinger, samt å tilrettelegge for flere egna øvingslokaler.

LES MER OM TILDELINGSRUNDENE I 2023 HER:

Første tildelingsrunde

Andre tildelingsrunde

Daglig leder om 2023

karen sofie sørensen

– I fjor fikk vi inn mange gode søknader fra både etablerte konsertscener og aktører – og fra nye søkere som har fantastiske initiativ, initierer nye samarbeid og utvikler sine lokalsamfunn. Frivilligheten som drifter lokaler for kulturopplevelser over hele landet er svært aktiv og vi ser at de fysiske møteplassene er viktige for folk.

Økningen i tilskudd gir oss mulighet til å innvilge flere søknader der det etableres grunnleggende infrastruktur for kulturlivet i bygd, by og bydeler. I tillegg gir det mulighet for å videreutvikle ordningen uten at det går på bekostning av gode tiltak. En opptrappet satsing på Grønnere investeringer er en slik satsing som vil utfylle våre eksisterende tilskuddsområder og gi nye muligheter til flere.

Den største andelen søknader handler om nødvendige investeringer i teknisk utstyr. Vi håper i tiden framover at vi får enda flere gode søknader om bedre lokaler og lydforhold da vi vet at det er store behov for at kulturlokaler blir tilpasset aktiviteten som skal være i rommet. Dansegulv, scener, scenetepper mm. er også områder vi nå har mulighet til å gi flere tilskudd til.

De siste årene har Kulturrom bidratt til at det har blitt bygget og etablert over 500 nye øvingslokaler. De siste søknadsrundene har vi sett færre slike initiativ, men vi håper å kunne muliggjøre enda flere nyetableringer i de kommende rundene, både innen ulike musikksjangre, og men også flere prøvelokaler for teater og dans.

 

Regjeringen med opptrappet satsing: 10 MNOK mer til Kulturrom!

Bilde fra en full konferansesal

Torsdag 27. april lanserte regjeringen kulturfrivillighetsstrategien «Rom for deltakelse» (2023-2025). Som en del av en konkret satsing på kulturlokaler ble Kulturrom styrket med 10 millioner kroner. I tillegg ble ordningen for regionale kulturbygg som forvaltes av fylkeskommunene, styrket med 30 millioner kroner.

 

Kulturrom planlegger satsing på Grønnere investeringer

 

Kulturrom vil påvirke den bærekraftige utviklingen av norsk kulturliv gjennom å stimulere til å gjøre grønnere investeringer og setter nå av 10 millioner kroner i en egen pott. Ordningen lyses ut i slutten av måneden, men deler av planene ble presentert på et frokostmøte onsdag 10. januar.

 

Les mer om tilskuddsområdet her

Fagutvikling, kurs og kompetanse i 2023

I 2023 videreførte Kulturrom satsingen på faglig utvikling innenfor scenetekniske yrker. Gjennom 2023 har vi engasjert oss i en rekke kompetansehevende tiltak, i tråd med vår tradisjon siden 2012. Våre aktiviteter omfatter kurs, utvikling av håndbøker, organisering av praksisplasser og mentorordninger, samt programmering av innhold til bransjefestivaler og initiering av forskningsprosjekter.

Bilde av en tekniker på festival
Sabine Glanville var praktikant på Øyafestivalen gjennom ordningen Teknikk i Balanse

 

I 2023 har vi blant annet gjennomført:

  • Unge Knottepøbler- omfattende kurs i lydteknikk i byer i hele Norge
  • Teknikk i Balanse: Utplassering av praktikanter på ulike festivaler i Norge (Les intervju med praktikanter her)
  • Trondheim Calling: Arrangementer fokusert på kunst og festivalsommeren 2023 i Trondheim.
  • Praktikant Nationaltheatret: Praktikantopplevelse knyttet til produksjonen ‘Døden på Oslo S Økernsenteret’. (Les intervju med praktikanten her)
  • Refleksjon – Pilot i omfattende kurs i lysteknikk og design
  • Bylarm: To arrangementer, fokusert på bruk av video i konserter og diskusjoner om grønnere investeringer.
  • Norske Kulturhus Fagkonferanse: Rundebordsamtaler om teknisk kompetanse og grønne anskaffelser.
  • Vill Vill Vest: Panelsamtaler og frokostmøter fokusert på publikumsopplevelse og balanse i bransjen. (Les oppsummering her)
  • Kurs for UKM- teknikere: Spesialiserte kurs for teknikere i UKM (Ung Kultur Møtes).

Disse aktivitetene er bare et utdrag av vårt omfattende arbeid gjennom året. Hver enkelt aktivitet bidrar til å styrke kompetansen og nettverkene blant sceneteknikere og kulturarrangører, og sikrer at norsk kulturliv fortsetter å utvikle seg med høy faglig standard.

 

Gode eksempler fra året

Søknadene Kulturrom behandlet i 2023 kom fra alle landets fylker, berører mennesker i alle aldre, hadde god bredde og representasjon fra de ulike feltene og dekket hele spekteret fra amatører til profesjonelle. Fra lokale teaterlag til store kulturscener. Her er et utdrag av gode eksempler på tilskuddsmottakere fra året som gikk:

Jardarheim (Nærbø Musikkorps), Nærbø i Hå - Rogaland

Jardarheim ble bygget i 1924 og har fungert som et samlingspunkt for folk i lokalsamfunnet siden. I 1997 tok Nærbø Musikkorps over driften av Jadarheim. Alle la merke til den store betydningen av å bevare Jadarheim for framtiden. Ingen stod nærmere til å gjøre dette enn musikkorpset, som hadde vært aktive brukere av det i nærmere 40 år. Nærbø Musikkorps har siden dette oppgradert og modernisert Jadarheim, både på utsiden og innsiden.

I fjor fikk Jardarheim og Nærbø Musikkorps endelig midler til å oppgradere det tekniske utstyret sitt. Med 828 000 kroner til lyd- og lysutstyr vil det ærverdige samlingspunktet gi enda større kulturopplevelser for alle som bruker lokalet!

Jan Håland, leder i styret for Jadarheim er begeistret og uttaler seg på vegne av Jardarheim og korpset:

Tilskuddet fra Kulturrom vi gi en oppgradering av vårt kulturhus med nytt utstyr som vil øke bruken av huset. I tillegg til egen aktivitet, benyttes huset av den lokale kulturskulen som scene for oppsettinger med teater og musikk for unger og ungdom. Huset brukes av disse aktørene flere ganger i uken både på dag og kveldstid. I tillegg benyttes huset av andre grupper som driver med teater for barn og unge. Disse aktørene vil nå få muligheter til å sette opp forestillinger og konserter som krever mer av det tekniske utstyret.

Det vil også bety en mye høyre kvalitet på forestillinger og konserter som blir vist i huset. Vi håper også på å kunne trekke til oss flere artister som ønsker å ha konserter i vårt distrikt. Og vår egen revy vil også få et stort løft med denne oppgraderingen.  

Planene fremover blir nå å oppgraderingen av lyd og lys, som vi nå får anledning til. Vi har også planer om å bygge på huset, slik at vi kan få bedre lager og garderobeforhold, vi vil også da kunne ta imot større forestillinger. Huset har 100 års jubileum i 2024, i den anledning planlegger vi en jubileumsforestilling!

Dansere i aksjon. Foto: Praxis

PRAXIS Oslo

PRAXIS Oslo er et laboratorium for studiet av dans og bevegelse. Gjengen tilbyr klasser, samtaler, seminarer, verksteder og sosiale arrangementer. De har som mål å styrke dansemiljøet gjennom dette arbeidet og ved å skape rimelige og tilgjengelige øvingsplasser for kunstnere. PRAXIS Oslo skaper et rom for de som står utenfor, en arena for dansekunstnere som ikke passer inn i andre institusjonelle rammer. For å komme et steg nærmere disse målene, tildeles de 132 000 kroner i tilskudd til lysutstyr, lydutstyr og tepper til inndekning.

«Dette tilskuddet gir PRAXIS Oslo mulighet til å imøtekomme behovene til det profesjonelle dansfeltet i Oslo. Vi vil kunne oppgradere vårt nylig åpnede dansestudio i Hausmania for å skape et varmt, imøtekommende, funksjonelt, fleksibelt og rimelig rom for kunstnere, enten de er etablerte, nye, unge, eldre, eksperimentelle, uavhengige, finansierte eller ufinansierte.»

Foto: Kulturverkstedet

Kulturverkstedet, Mosjøen - Nordland

Kulturverkstedet i Mosjøen er en etablert institusjon som har vært en arena for kulturlivet I Mosjøen/Vefsn siden 1982! I løpet av 2022 var det anslagsvis 90 forskjellige kulturarrangementer I lokalene. Det har etterhvert meldt seg et behov for oppdatering av lokalene og utstyr til framføring. Det er tidligere innvilget tilskudd til akustisk forprosjektrapport og i 2023 fikk Kulturverkstedet 163 000 kroner til diverse nødvendig teknisk utstyr!

Daglig leder i Kulturverkstedet Heidi Aanes og styreleder er Hans Pedersen ble skikkelig glad for tilskuddet:

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere og lokalsamfunnet?  

– Tilskuddet vil bety ny giv for Kulturverkstedet som scene for konserter og andre kulturelle og sosiale arrangement. Det vil gi mulighet for å styrke Kulturverkstedet som møteplass for amatører og profesjonelle – og som sted der barn, ungdom og voksne kan utfolde seg sammen. Med opprustingen av lydanlegget i Storsalen vil Kulturverkstedet videreutvikles som samarbeidstiltak for viktige ideelle organisasjoner i Mosjøen.

St. Croix huset, Fredrikstad - Viken

St.Croix-huset regnes som Fredrikstas kulturelle «fellesstue». Det er et offentlig kulturhus i sentrum av byen som åpnet sine dører i 1991. Huset, en tidligere byskole, ble omskapt til et møtested, et annerledes sted, et hus for alle, med inspirasjon fra de danske medborgerhusene på 70-tallet, de såkalte «folkehusene». Huset består i dag av 2500 kvm med 12 aktivitetsrom, en vegetarkafé og 4 scener – og er et godt besøkt hus!

Det er en spesiell stemning på huset, det skjer noe når man trer inn – en imøtekommende stemning. Husets drives i tråd med sin visjon om å være et kulturelt og sosialt møtested der innbyggere kan medvirke og samvirke, og der veien fra idé til handling er kort. Innenfor husets vegger oppstår naturlige møter med andre mennesker gjennom felles aktiviteter, interesser, og verdier. Alle har behov for steder å høre til, og for mange oppleves huset som en forlengelse av deres dagligstue. Kulturrom har ved flere anledninger gitt tilskudd til St. Croix Huset. Tidligere har de fått midler til både øvingsutstyr og lydteknisk utstyr til scenen. Og i 2023 fikk huset også etterlengtede midler (57 500 kroner) til ny lysmikser med flight!

Gjengen bak St. Croix gleder seg til å få utstyret de trenger:

– Tilskuddet fra Kulturrom gir oss mulighet til å anskaffe en lysmixer til bruk på vårt lokale kulturhus sine ulike saler og scener. Lysmixeren vi hittil har tatt i bruk er utdatert og eies av en privatperson, og vi har de siste årene vært preget av innkjøpsstopp i vår kommune. Det lokale kulturhuset vårt er til for byens innbyggere, og husets innhold skapes i stor grad av initiativ fra lokale ildsjeler. Vi har både lokale leietakere, samarbeid med lokale, egne arrangement for innbyggerne, og innkjøpte konserter/forestillinger i våre saler. Vi ønsker å tilby profesjonelle rammer for de som kommer til oss, og lys har mye å si for den totale opplevelsen, både for utøver og publikummer. Lyset forsterker, setter en stemning, og rammer kunsten og kulturen inn på en helt spesiell måte.

En ny lysmixer vil gi oss mulighet til å kunne tilby flere kulturopplevelser til byens innbyggere, og tilby lysteknikk til både utøvere, leietakere og samarbeidspartnere på det nivået vi ønsker. Fremover har vi planer om flere arrangement, også parallelle, der vi vil få stort utbytte av utstyr som fungerer optimalt og som tilhører huset. Huset har videre et stort fokus på unge utøvere og ungdom, og ønsker å tilby de en profesjonell arena å vise seg frem på, blant annet gjennom å få oppleve å stå på en scene med profesjonelt lys og lyd. – Sara Jeanine Heidenstrøm, St. Croix huset