Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom og møtes annenhvert år.

 

Detn 14. juni avholdt Kulturrom generalforsamling med godt oppmøte fra organisasjonene som utgjør ordningens øverste organ. Norske Kulturhus og Norsk Musikkråd ble tatt opp som nye organisasjoner i generalforsamlingen.

 

Nytt styre valgt

Nytt styre i Kulturrom ble valgt og sitter til neste generalforsamling i juni 2025. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

Kjersti Vikør, Oslo (styreleder)
Olemic Thommessen, Lillehammer
Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Christina Hætta, Alta
Ilka Licht, Oslo
Jan K. Transeth, Kristiansand (vara)
Ida Eilertsen, Trondheim (vara)

Les mer om Kulturrom som organisasjon her.