Hopp til innholdet

Kulturroms historie

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) ble stiftet høsten 2008 gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. I perioden 2009 til 2018 var ordningen utelukkende rettet mot det rytmiske musikkfeltet.

I 2019 fikk Kulturrom utvidet mandat og økt tilskuddsramme for å kunne gi tilskudd til hele musikkfeltet (rytmisk, kor, korps og klassisk) og også inkludere teater og dans.

  • Det er gitt 800 tildelinger til framføringsutstyr for ulike scener og kulturrom over hele landet
  • Over 600 øvingsrom er bygget med tilskudd fra ordningen og over 1000 rom har fått tilskudd til øvingsutstyr.

Kulturrom har de siste årene også jobbet målrettet med kompetanseformidling innen scenetekniske yrker og er en pådriver for innhenting av fakta og statistikk om feltet.

 

Generalforsamlingen

Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom og møtes annenhvert år. Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

AKKS Norge
Artistorganisasjonen GRAMART
bandORG
CREO
Norsk Jazzforum
Norske Kulturarrangører
NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
nyMusikk
Office for Transnational Arts production (TRAP)
FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
Samspill – International Music Network
Norsk Viseforum
Norsk Musikkråd
Norske Kulturhus

Styret

Kulturroms sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2023 og sitter til neste generalforsamling i juni 2025. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

 

 

Kjersti Vikør, Oslo (styreleder)
Olemic Thommessen, Lillehammer
Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Christina Hætta, Alta
Ilka Licht, Oslo
Jan K. Transeth, Kristiansand (vara)
Ida Eilertsen, Trondheim (vara)

Kjersti Vikør (styreleder), Oslo
Kjersti er til vanlig daglig leder i PR-byrået Kulturmeglerne. Hun har tidligere jobbet som produsent, arrangør og prosjektleder for en rekke musikk- og filmfestivaler i Bergen, Tromsø og Oslo. Kjersti har også styreerfaring fra Norske Konsertarrangører, Norsk Musikkråd, Intro-fondet, Filmfond Nord, Buktafestivalen og utvalgsarbeid i Norsk Kulturråd. Hun har vært styreleder i Kulturrom siden 2018.

Olemic Thommessen, Lillehammer
Olemic jobbet tidligere som advokat, spesialisert i opphavsrett. Han var seremonisjef for Lillehammer OL 1994 og daglig leder for Kulturarrangement Lillehammer AS, Vinterspillene på Lillehammer og Ringsakeroperaen. I årene 2001-2021 var han stortingsrepresentant for høyre  (stortingspresident 2013 – 2018) og  kulturpolitisk talsmann for samme parti i fra 2001 til 2013. Olemic har i tillegg innehatt en rekke styreverv så vel i næringslivet som i kulturinstitusjoner og -organisasjoner. Dessuten har han jobbet som skuespiller, musiker, regissør og dramatiker. Han har også erfaring fra drift og utbygging av kulturhus og -arenaer. Olemic bor til vanlig i Lillehammer.

Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Jo Asgeir er musiker, pedagog og komponist, med accordion som hovedinstrument. Til vanlig er han rektor ved Ole Bullakademiet på Voss.

Christina Hætta, Alta
Christina er leder av Samerådets kulturavdeling. Hun har jobbet som produsent for Påskefestivalen, Riddu Riddu og Festspillene i Nord-Norge.

Ilka Licht, Oslo
Utdannet som arkitekt og sirkusartist i Tyskland, England og Frankrike. Ilka har nylig fullført en bachelor utdanning i teaterteknisk ledelse og har nå et mesterbrev i forestillingsteknologi. Etter flere år som selvstendig scenekunstner, underviser for arkitekturstudie og prosjektleder for internasjonale scenografioppdrag kom hun til Norge i 2016 som verkstedleder til Nationaltheatret og Riksteater. Siden 2018 har hun vært teknisk sjef for Nationaltheatret.

 

Varaer:

Jan K. Transeth, Kristiansand
Daglig leder, produsent og promoter i Sør-Norges største helårsarrangør Dirty Old Town AS, herunder Ravnedalen Live festival. Flere års erfaring som utøvende musiker, har tidligere drevet plateselskap og management. Er sentral i utvikling og drift av Vaktbua, en viktig scene for nye og etablerte uttrykk på Odderøya i Kristiansand. Har styreerfaring fra Dirty Old Town, Foreningen Posebyhaven og Vaktbua, og har også tidligere sittet i fordelingsutvalget til Kulturrom.

Ida Eilertsen, Trondheim
Produsent for Trondheim Voices og jobber i tillegg som frilans produsent med produksjoner innenfor jazz, klassisk musikk og scenekunst. Hun har også turnert i Norge og Europa med ensembler innenfor jazz og klassisk musikk. Hun har en bachelorgrad i utøvende musikk fra NTNU og en mastergrad i Master of Business Administration fra Nord Universitet.

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Utvalgets medlemmer i 2024 og 2025 er:

Ingrid Bergene Fossaa, Hamar (leder)
Ole Reidar Gudmestad, Stavanger
Anne Mette Sætra, Tromsø
Marita Kristensen, Alta
Johnny Skarstein, Oslo
Simon Alejandro, Bergen
Hilde Bjørkum, Sunnfjord (vara)
Heine Avdal, Oslo (vara)
Marit Stokkenes, Drammen (vara)

(Grønnere investeringer har et eget fordelingsutvalg)

Kulturroms fordelingsutvalg 2024-2025

Ingrid Bergene Fossaa (leder)
Ingrid har sin musikkutdanning fra Barratt Dues musikkinstitutt og Det Jyske musikkonservatorium i Århus. Hun har vært hornist i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim, og ved siden av sin jobb i korpset har hun vært en aktiv kammermusiker og frilanshornist i blant annet Trondheim Symfoniorkester og Trøndelag Teater. Jobber i dag som hornlærer, musikkpedagog og frilanser på Østlandet. Ingrid er bosatt på Hamar.

Ole Reidar Gudmestad
Ole Reidar er teknisk ansvarlig på TOU i Stavanger, et kultursenter på over 13000 kvm med tre scener for både musikk og scenekunst, øvingslokaler, atelier, utstillingslokaler, vinyl-trykkeri og mer. Han har utdanning innen elektronikk og trives best i grenselandet mellom kunst/kultur og teknologi. Spiller bass i bandet I Was a King og skrur lyd når tiden tillater det. Bosatt i Stavanger.

Anne Mette Sætra
Opprinnelig litteraturviter, men mangeårig produsent og tilrettelegger i kulturfeltet. Er i dag rådgiver i Troms fylkeskommune med festivaler, kulturinstitusjonene, internasjonalt kultursamarbeid og det frivillige kulturfeltet blant arbeidsområdene. Er en del av faglig råd i finansieringsprogrammet BarentsKult, og jobber med Rom for kultur, som er fylkeskommunens satsing for utvikling av gode og funksjonelle arenaer tilpassa kulturfeltet. Anne Mette er bosatt i Tromsø.

Marita Kristensen
Marita er frilans lydtekniker med utdanning i lyd ved Trøndertun Folkehøgskole og Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Hun startet som rigger i uvær på de langstrakte veier i Finnmark og har ikke sett seg tilbake siden. Hun har lang erfaring med produksjoner i de fleste størrelser og fasonger nord i skandinavia og har jobbet tett på det samiske miljøet. De siste årene har hun i all hovedsak reist rundt som frilanser i Norges land og turnert med diverse band. Hun har også jobbet aktivt med rekruttering til yrket gjennom en rekke venuer, firmaer og via AKKS nord. Marita er bosatt i Alta.

Johnny Skarstein
Johnny jobber som avdelingsleder i lys-, lyd- og bildeavdelingen på Riksteatret. Han har drevet eget firma med sceneutleie i Bodø og med import og distribusjon av lys, lyd og sceneutstyr, samt installerte lys og scenerigger i klubber og kulturhus. Han har vært med på prosjektering/innkjøp/drift for Stormen konserthus. Jobbet deretter som lysmester og senere produsent i Stormen. Johnny er bosatt i Oslo.

Simon Alejandro Larsen
Simon Alejandro er stifter og daglig leder i den bergenske kulturorganisasjonen Jungelen, som arrangerer klubb- og konsertserier og festivalen Jungelfest. Alejandro er og stifter og daglig leder av Foreningen JUNG, som er en møteplass for unge i Bergen som bl.a. tilbyr danse- og dj-workshops og mentorordninger. I tillegg er Alejandro aktiv som DJ og spiller regelmessig på diverse klubber og barer. Han bor i Bergen.

Varamedlemmer:

Hilde Bjørkum
Hilde har lang erfaring fra både kulturfrivilligheten og kommunal sektor. Hun har vært kommunalsjef for kultur og idrett i Sunnfjord kommune og leder for Førde folkemusikkfestival. Er i dag styremedlem i Norsk Musikkråd og nyvalgt leder av Utvalg for musikklokaler. Hilde er bosatt i Førde.

Heine Avdal
Heine driver sitt eget kompani Avdals produksjoner i samarbeid med Yukiko Shinozaki / fieldworks. Heine har lang erfaring med å jobbe på store og små scener for scenekunst og og residenser i hele Norge, samt bred internasjonal erfaring fra Belgia, Europa og Asia. Han har bred kunnskap om hva som er nødvendig i form av utstyr og fasiliteter for prøvelokaler og visningsarenaer for dans. Fra slutten av 1990 tallet fram til i dag har han hjulpet til med etablering av diverse residenssteder for scenekunst og tverrkunstnerlige arbeids- og visnings arenaer i Brussel. Nå bor han i Oslo.

Marit Stokkenes
Marit er ansatt som fagansvarlig i kompetansesenteret ØKS der hun blant annet jobber med rådgivning, kurs og seminarer for musikklivet i Viken, Vestfold og Telemark. Hun er medforfatter av håndboken Mangfold i Kulturlivet, og har jobbet mye med arrangementer for og med ungdom. Hun driver nå også en privat scene – Drammen kulturhus og er bosatt i Drammen.

Kulturrom skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. Kulturrom skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.