Hopp til innholdet

Kulturroms historie

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) ble stiftet høsten 2008 gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. I perioden 2009 til 2018 var ordningen utelukkende rettet mot det rytmiske musikkfeltet.

I 2019 fikk Kulturrom utvidet mandat og økt tilskuddsramme for å kunne gi tilskudd til hele musikkfeltet (rytmisk, kor, korps og klassisk) og også inkludere teater og dans.

  • Det er gitt 800 tildelinger til framføringsutstyr for ulike scener og kulturrom over hele landet
  • Over 600 øvingsrom er bygget med tilskudd fra ordningen og over 1000 rom har fått tilskudd til øvingsutstyr.

Kulturrom har de siste årene også jobbet målrettet med kompetanseformidling innen scenetekniske yrker og er en pådriver for innhenting av fakta og statistikk om feltet.

 

Generalforsamlingen

Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom og møtes annenhvert år. Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

AKKS Norge
Artistorganisasjonen GRAMART
bandORG
CREO
Norsk Jazzforum
Norske Kulturarrangører
NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
nyMusikk
Office for Transnational Arts production (TRAP)
FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
Samspill – International Music Network
Norsk Viseforum
Norsk Musikkråd
Norske Kulturhus

Styret

Kulturroms sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2023 og sitter til neste generalforsamling i juni 2025. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

 

 

Kjersti Vikør, Oslo (styreleder)
Olemic Thommessen, Lillehammer
Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Christina Hætta, Alta
Ilka Licht, Oslo
Jan K. Transeth, Kristiansand (vara)
Ida Eilertsen, Trondheim (vara)

Kjersti Vikør (styreleder), Oslo
Kjersti er til vanlig daglig leder i PR-byrået Kulturmeglerne. Hun har tidligere jobbet som produsent, arrangør og prosjektleder for en rekke musikk- og filmfestivaler i Bergen, Tromsø og Oslo. Kjersti har også styreerfaring fra Norske Konsertarrangører, Norsk Musikkråd, Intro-fondet, Filmfond Nord, Buktafestivalen og utvalgsarbeid i Norsk Kulturråd. Hun har vært styreleder i Kulturrom siden 2018.

Olemic Thommessen, Lillehammer
Olemic jobbet tidligere som advokat, spesialisert i opphavsrett. Han var seremonisjef for Lillehammer OL 1994 og daglig leder for Kulturarrangement Lillehammer AS, Vinterspillene på Lillehammer og Ringsakeroperaen. I årene 2001-2021 var han stortingsrepresentant for høyre  (stortingspresident 2013 – 2018) og  kulturpolitisk talsmann for samme parti i fra 2001 til 2013. Olemic har i tillegg innehatt en rekke styreverv så vel i næringslivet som i kulturinstitusjoner og -organisasjoner. Dessuten har han jobbet som skuespiller, musiker, regissør og dramatiker. Han har også erfaring fra drift og utbygging av kulturhus og -arenaer. Olemic bor til vanlig i Lillehammer.

Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Jo Asgeir er musiker, pedagog og komponist, med accordion som hovedinstrument. Til vanlig er han rektor ved Ole Bullakademiet på Voss.

Christina Hætta, Alta
Christina er leder av Samerådets kulturavdeling. Hun har jobbet som produsent for Påskefestivalen, Riddu Riddu og Festspillene i Nord-Norge.

Ilka Licht, Oslo
Utdannet som arkitekt og sirkusartist i Tyskland, England og Frankrike. Ilka har nylig fullført en bachelor utdanning i teaterteknisk ledelse og har nå et mesterbrev i forestillingsteknologi. Etter flere år som selvstendig scenekunstner, underviser for arkitekturstudie og prosjektleder for internasjonale scenografioppdrag kom hun til Norge i 2016 som verkstedleder til Nationaltheatret og Riksteater. Siden 2018 har hun vært teknisk sjef for Nationaltheatret.

 

Varaer:

Jan K. Transeth, Kristiansand
Daglig leder, produsent og promoter i Sør-Norges største helårsarrangør Dirty Old Town AS, herunder Ravnedalen Live festival. Flere års erfaring som utøvende musiker, har tidligere drevet plateselskap og management. Er sentral i utvikling og drift av Vaktbua, en viktig scene for nye og etablerte uttrykk på Odderøya i Kristiansand. Har styreerfaring fra Dirty Old Town, Foreningen Posebyhaven og Vaktbua, og har også tidligere sittet i fordelingsutvalget til Kulturrom.

Ida Eilertsen, Trondheim
Produsent for Trondheim Voices og jobber i tillegg som frilans produsent med produksjoner innenfor jazz, klassisk musikk og scenekunst. Hun har også turnert i Norge og Europa med ensembler innenfor jazz og klassisk musikk. Hun har en bachelorgrad i utøvende musikk fra NTNU og en mastergrad i Master of Business Administration fra Nord Universitet.

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Utvalgets medlemmer i 2022 og 2023 er:

Ingrid Bergene Fossaa, Hamar (leder)
Eli Ulvestad, Oslo
Nasra Ali Omar, Tromsø
Ole Reidar Gudmestad, Stavanger
Andreas Voie Juliebø, Oslo
Emil Huseby, Trondheim
Anne Mette Sætra, Tromsø (vara)
Petter Waldemar Nohr Unstad, Bodø (vara)
Marita Kristensen, Alta (vara)

Kulturroms fordelingsutvalg 2022-2023

Ingrid Bergene Fossaa (leder)
Ingrid har sin musikkutdanning fra Barratt Dues musikkinstitutt og Det Jyske musikkonservatorium i Århus. Hun har vært hornist i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim, og ved siden av sin jobb i korpset har hun vært en aktiv kammermusiker og frilanshornist i blant annet Trondheim Symfoniorkester og Trøndelag Teater. Jobber i dag som hornlærer, musikkpedagog og frilanser på Østlandet. Ingrid er bosatt på Hamar.

Eli Ulvestad
Eli er daglig leder i Sosialistisk Venstreparti og har tidligere vært ansatt som bl.a. generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Hun er styreleder i Den Mangfaldige Scenen AS og Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Har ellers hatt styreverv i bl.a. Frivillighet Norge, Dramas og Manifest tankesmie. Eli er bosatt i Oslo.

Nasra Ali Omar
Nasra er prosjektleder på Tvibit. Hun er også perkusjonist, og har samarbeidet med en rekke utøvere, musikere og artister innenfor et bredt spekter av kunstuttrykk både i Norge og resten av verden. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder i Transcultural Arts Production (TRAP), som produsent for barn og unge i Festspillene i Nord-Norge, og som produsent i filmfestivalen TIFF. Nasra bor i Tromsø.

Ole Reidar Gudmestad
Ole Reidar er teknisk ansvarlig på TOU i Stavanger, et kultursenter på over 13000 kvm med tre scener for både musikk og scenekunst, øvingslokaler, atelier, utstillingslokaler, vinyl-trykkeri og mer. Han har utdanning innen elektronikk og trives best i grenselandet mellom kunst/kultur og teknologi. Spiller bass i bandet I Was a King og skrur lyd når tiden tillater det. Bosatt i Stavanger.

Andreas Voie Juliebø
Andreas har lang fartstid som turnérende musiker med artister som Inge Bremnes, Kristian Kristensen, samt som turnéleder for rockebandet BigBang. Ved siden av livet på veien har han hatt stillinger som produsent ved Kulturhuset i Oslo, daglig leder ved Studenthuset City Scene i Alta, daglig leder ved Kulturhuset Stabekk Kino og jobber nå som senior prosjektleder i Skagstindsgruppen. Andreas er fra Ålesund, men bosatt i Oslo.

Emil Husby
Emil er produsent ved Trykkeriet Scene i Trondheim, og arbeider til daglig med arrangering av teater, konserter, og mye annet. Ved siden av dette er han produsent for Trondheim Fringe Festival, styremedlem i Norsk Amatørteaterforbund og nordisk representant for The International Theatresports Institute, i tillegg til at han tidvis arbeider utøvende som skuespiller. Emil er bosatt i Trondheim.

 

Varamedlemmer:

Anne Mette Sætra (vara)
Opprinnelig litteraturviter, men mangeårig produsent og tilrettelegger i kulturfeltet. Er i dag rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune med festivaler, kulturinstitusjonene og det frivillige kulturfeltet blant arbeidsområdene. Er i tillegg koordinator for Rom for kultur, en målretta satsing for utvikling av gode og funksjonelle arenaer tilpassa kulturfeltet. Anne Mette er bosatt i Tromsø.

Petter Waldemar Nohr Unstad (vara)
Petter er leder for Kulturkollektiv Bodø og musiker. Han er bosatt i Bodø.

Marita Kristensen (vara)
Marita er frilans lydtekniker og teknisk ansvarlig ved City Scene i Alta. Hun har en bachelor i lyd fra LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts) og har jobbet på både små og store festivalscener i nord-troms og Finnmark i tillegg til konserter og eventer siden da. Marita bor i Alta.

Kulturrom skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. Kulturrom skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.