Dersom dere ikke har utarbeidet en akustisk forprosjektrapport, er det for sent å søke bedre lokaler og lydforhold over 100 000 kroner til fristen 1. mars. MEN: Det er veldig mye dere fortsatt kan søke om som kan forbedre lokalet deres betraktelig! Her er en liten oversikt til inspirasjon.

 

I tilskuddsområdet Bedre lokaler og lyforhold (under 100 000,-) er det mange gode tiltak å søke tilskudd til.

Blant annet kan dere få midler til å:

 • Forbedre lydforholdene i et lokale

 • Bygge et dansegulv, eller en liten scene

 • Kjøpe inn dansematter, ballettbarrer, speil, scenetepper o.l

 • Lysblending, sceneinndekning mm

Hvordan vet vi hva vi trenger?

At et øvingsrom eller fremføringslokale er tilpasset bruken er viktig for både utøvere og publikum, og forskjellige typer kulturaktivitet stiller ulike krav til lokalets størrelse, utforming og egenskaper.

Her har vi samlet noen tips og lenker til gode ressurser som kan hjelpe dere med å finne ut hva dere trenger:

 

Hvem trenger bedre lokaler og lydforhold?

Dette tilskuddsområdet er relevant for dere som øver, eller fremfører i et lokale med dårlig akustikk. Det er også relevant for dere som vil gjøre et kulturlokale bedre for publikum eller utøvere.

Søkere kan for eksempel være

 • spillesteder
 • kulturhus og ungdomshus
 • øvingsfelleskap eller øvingsanlegg
 • ensembler, spelemannslag, storband
 • kor, korps, orkestre
 • teater- og revygrupper
 • klubber, lag og foreninger

 

Hvorfor er god akustikk viktig?

God akustikk bidrar til en bedre lydopplevelse, og kan forhindre eventuelle hørselsskader. Ulike kulturuttrykk stiller ulike krav til akustikken i rommet. Et flerbruksrom bør for eksempel ha fleksible løsninger for å skape egnet akustikk (lydabsorberende tepper, gardiner eller vendbare elementer som enkelt kan endre rommets akustiske egenskaper).

 

Enkle tiltak

I noen tilfeller vil helt enkle tiltak og utbedringer gjøre en stor forskjell i et eksisterende lokale. Med bruk av akustikkplater eller ulike tekstiler kan dere bedre lydforholdene i et lokale ved å redusere etterklang, støy og uønsket ekko.

I de fleste tilfeller bør en akustiker konsulteres for å finne ut hva som er de beste tiltakene i deres lokale. Kulturrom git tilskudd til å gjennomføre akustisk forprosjekt – dette er en forutsetning om dere skal gjennomføre noe som koster mer enn 100 000,-. For enkle tiltak kan i noen tilfeller en akustikkmåling være god til å si noe om hva rommet er egna til i dag og om det er enkle tiltak som kan forbedre lydforholdene.

Husk at både romvolum og materialvalg har stor innvirkning på akustikken i rommet. Ikke gjør større endringer uten å konsultere fagfolk.

 

Eksempler fra andre tilskuddsmottakere

Bilde fra en av KRAs åpne scener der man ser det gamle musikkrommet i bakgrunnen. Foto: Eduardo Scaramuzza

KRA – Kunst Rom Arbeid i Stavanger har mottatt fem tilskudd fra Kulturrom. I 2021 fikk de tilskudd til akkustikkplater og moltongardiner i et lokale som brukes til dans, visuell kunst og musikk.

 

Bilde av et lokale med folk som synger og noen som spiller piano
Fra konsert. Foto: Ingvild Bergum Berget

 

Drammen Kulturhus skal være et lavterskeltilbud for alle samfunns-og kulturinteresserte i Drammen, og spesielt unge voksne som i liten grad benytter seg av etablerte arenaer. De fikk 70 300 kroner til akustikkplater i taket. Et tiltak som forbedret lyden betraktelig.

 

Retningslinjer for søkere

Hva som vurderes når søknaden vurderes beskriver vi i Kulturroms retningslinjer. Det er veldig lurt å sette seg godt inn i disse før dere begynner søknadsskrivearbeidet!