Program

Mandag

10.00 Velkommen

10.15 Hvordan blir framtidas bemanningsløsninger for konsertscener og teknikere? Stig Gunnar Ringen, Creo

11.00 Hva kan man gjøre og ikke gjøre som tekniker (strøm) Marius Aleksander Karslen, St Group

12.00 Hvordan påvirker arbeidstiden helse og sikkerhet?

Dagfinn Matre, Statens arbeidsmiljøinstitutt

12.45 Lunch

13.30 Tuning av PA Helge Bentsen

15.15 Panelsamtale – Hvordan står det til scenene i 2023?

I panelet finner vi bærekraftskonsulent Kirsti Svenning, Stig Gunnar Ringen fra Creo, teknisk ansvarlig på Tou Scene Ole Reidar Gudmestad og freelance tekniker Marita Kristiansen. Samtalen ledes av fagansvarlig i Kulturrom, Kjetil F. Wevling.

16.00 Omvising på Tou Scene Påmelding via mail til torstein@kulturrom.no

18.00 Middag

Tirsdag

09.00 Velkommen

09.15 Sjekkliste for grønnere investeringer Kirsti Svenning,

09.45 Kulturrom presenterer nye tilskuddsordninger Kjetil Wevling, Kulturrom

10.00 Vedlikehold og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: Forsterker Sakari Jäntti, Locomofon AS

11.00 HMS på spillesteder Svein-Egil Hernes

11.45 Lunch

12.30 Regelmessig vedlikehold av utstyr på scener Thomas Denstad, Byscenen

13.00 Omvising på Tou Scene (Påmelding via mail til torstein@kulturrom.no)