Hopp til innholdet

Program for Fagsamling 2023

Hjertelig velkommen til Fagsamling for teknisk ansvarlige 2023, som denne gangen blir på Tou Scene i Stavanger.

Årets tema blir «vedlikehold og daglig teknisk drift av scene» og vi skal ta for oss rutiner ved vedlikehold, enkle reparasjoner og hvor grensen går for hva som er et teknisk ansvarlig sitt ansvarsområde og når man må ringe en elektriker/reparatør. I tillegg vil vi se på HMS/brannsikkerhet på spillested, helserisiko ved kveld/natt jobbing og fremtidens bemanningsløsninger for konsertscener. Se hele programmet her!

 

Velkommen til Fagsamling for teknisk ansvarlige 2023

FØLG LIVESTREAM HER

Hjertelig velkommen til fagsamling for teknisk ansvarlige 2023 på Tou Scene i Stavanger 13. og 14. mars.

Tradisjonen tro blir det fellesmiddag etter fagprogrammet er over på mandagen, med gode muligheter for å møte kollegaer og få seg noe godt i glasset.

(Se programmet nederst i denne saken.)

For de som kommer med fly, stopper flybussen ved Scandic Stavanger City (konferanse hotellet) som er cirka 10 minutters gange fra Tou Scene.

Har du fortsatt ikke tatt kontakt med oss eller fått svar om ønske av å benytte seg av vår hotellavtale, ta kontakt med torstein@kulturrom.no snarest.

REISESTØTTE

Norske kulturarrangører (NKA) bidrar med reisestøtte for sine medlemmer. Ta kontakt med Anders Tangen på anders@konsertarrangor.no for mer informasjon.

Norske kulturhus bidrar med reisestøtte for sine medlemmer. Ta kontakt med Hana Karadza: hana@kulturhus.no for mer informasjon.

Sted: Tou scene

Adresse: Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger

Dato: Mandag 13. mars og tirsdag 14. mars

Påmeldingsfrist: fredag 10. mars

Program

Mandag

10.00 Velkommen

10.15 Hvordan blir framtidas bemanningsløsninger for konsertscener og teknikere? -Stig Gunnar Ringen, Creo

11.00 Hva kan man gjøre og ikke gjøre som tekniker (strøm) – Marius Aleksander Karslen, St Group

12.00 Hvordan påvirker arbeidstiden helse og sikkerhet?
Dagfinn Matre, Statens arbeidsmiljøinstitutt

12.45 Lunch

13.30 Tuning av PA – Helge Bentsen

15.15 Panelsamtale – Hvordan står det til scenene i 2023?

I panelet finner vi bærekraftskonsulent Kirsti Svenning, Stig Gunnar Ringen fra Creo, teknisk ansvarlig på Tou Scene Ole Reidar Gudmestad og freelance tekniker Marita Kristiansen. Samtalen ledes av fagansvarlig i Kulturrom, Kjetil F. Wevling.

16.00 Omvising på Tou Scene Påmelding via mail til torstein@kulturrom.no

18.00 Middag

Tirsdag

09.00 Velkommen

09.15 Sjekkliste for grønnere investeringer – Kirsti Svenning,

09.45 Kulturrom presenterer tilskuddsordninger – Karen Sofie Sørensen, Kulturrom

10.00 Vedlikehold og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: Forsterker – Sakari Jäntti, Locomofon AS

11.00 HMS på spillesteder – Svein-Egil Hernes

11.45 Lunch

12.30 Regelmessig vedlikehold av utstyr på scener – Thomas Denstad, Byscenen

13.00 Omvising på Tou Scene (Påmelding via mail til torstein@kulturrom.no)

Program: Fagsamling for teknisk ansvarlige 2023

Hvordan blir framtidas bemanningsløsninger for konsertscener og teknikere? Hvordan legge opp gode, lovlige og fleksible arbeidstidsløsninger

Stig Gunnar Ringen, Creo – mandag 13. mars

Tiden for å basere bemanningen av spillesteder og scenetekniske firmaer med selvstendig næringsdrivende er på hell. Innskjerpinger i arbeidstakerbegrepet og begrenset adgang for å leie inn fra bemanningsselskaper, krever omstilling hos oppdragsgiverne, så vel som for hver enkelt tekniker. Under Covid-19 nedstengingene opplevde mange teknikere at de plutselig stod fullstendig uten inntekt. For arbeidstakere har samfunnet et sikkerhetsnett for slike kriser, men selvstendig næringsdrivende har svært få rettigheter. Dette er ikke bærekraftig hverken for de som er i bransjen eller for rekrutteringen av nye teknikere. Veien videre er ansettelser og her ligger også muligheter for gode, fleksible løsninger som er gunstige både for teknikere og oppdragsgivere. Stig Gunnar Ringen er forbundssekretær i Creo og har god kjennskap til lovendringene som vil prege bransjen i 2023 og mulighetene som ligger i det organiserte arbeidslivet.

Tuning av PA

Helge Bentsen – mandag 13. mars

Helge Bentsen gir en innføring i de ulike bestanddelene som utgjør et moderne PA-system og hvordan de virker sammen. Målet er å gjøre deltakerne komfortable med oppsett og tuning av små og mellomstore PA-systemer. Kurset er lagt opp med en kombinasjon av teoretisk og praktisk analyse av problemer og demonstrasjon av løsninger.

Tuning av PA handler om å kartlegge og korrigere frekvens og faseresponsen til høyttalere. Enhver høyttaler uansett logo vil endre respons når den kombineres med en annen høyttaler og/eller plasseres i et rom. Vår oppgave er å korrigere for endringen i respons for best mulig kvalitet for flest mulig lyttere.

Hvordan påvirker arbeidstiden helse og sikkerhet?

Dagfinn Matre, Statens arbeidsmiljøinstitutt – mandag 13. mars

Skift og nattarbeid, samt lang arbeidstid, kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Forskningen peker på mulige tiltak som kan kompensere for dette. Innlegget vil gi et overordnet bilde av dagens kunnskap og forsøke å peke en vei framover.»

Sjekkliste for grønnere investeringer

Kirsti Svenning, – tirsdag 14. mars

Årlig investerer konsertscener og den scenetekniske bransjen generelt flere titalls millioner i nytt teknisk utstyr, men det finnes lite kunnskap og bevissthet om hvordan disse investeringene kan gjøres på en miljømessig bærekraftig måte. Derfor har Kulturrom i samarbeid med bærekraftskonsulent, Kirsti Svenning, utarbeidet en sjekkliste for grønnere investeringer. Sjekklisten vil bli presentert på Arrangørkonferansen, slik at dere kan stille de rette kravene og ta gode miljømessige avgjørelser neste gang dere skal kjøpe inn teknisk utstyr.

Kirsti Svenning er en erfaren kommunikasjonsrådgiver med spesialisering innenfor bærekraft, sirkulærøkonomi og systemtenkning. Hun har lang fartstid innen kultur, forskningsformidling, organisasjonsarbeid og internasjonal politikk, og besitter et stort og aktivt nettverk på tvers av sektorer og bransjer i inn- og utland.

Vedlikehold og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: Forsterkere

Sakari Jäntti, Locomofon AS – tirsdag 14. mars

Sakari Jäntti og hans Locomofon AS reparerer rørforsterkere, synthesizere, konsoller, mikrofoner og mye mer for profesjonelle studioer og noen av landets største artister. I dette foredraget tar han oss gjennom noen av de vanligste grunnene til at backline ender opp på benken hans, og hvordan vi kan forebygge dyre og unødvendige reparasjoner. Ved hjelp av praktiske eksempler viser han hvordan vi kan feilsøke og reparere backline selv.

Regelmessig vedlikehold av utstyr på scener

Thomas Denstad, Byscenen – tirsdag 14. mars

Thomas Denstad fra Byscenen i Trondheim snakker litt om rutiner når det kommer til vedlikehold av teknisk utstyr på et spillested. Flere spillesteder med eget utstyr har sikkert laget seg egne system for å ta vare på utstyret, så her vil vi kunne snakke sammen og komme med gode forslag som kan deles med deltakerne.

HMS på spillesteder

Svein-Egil Hernes – tirsdag 14. mars

Hvordan jobbe med HMS på spillesteder. Praktisk foredrag ved Svein-Egil Hernes om hvordan hvilke regelverk som er gjeldende, rollefordeling, utarbeidelse av gode rutiner m.m.

Kulturrom presenterer de nye tilskuddsordningene «Servicerapport» og «Tilskudd til reparasjon og utbedring av framføringsutstyr»

Karen Sofie Sørensen, daglig leder Kulturrom – tirsdag 14. mars

Bevisste og langsiktige investeringer er bra for miljøet, men de grønneste innkjøpene er likevel de som ikke blir gjort. Formålet med å få utarbeidet en servicerapport er å forlenge levetiden til eksisterende utstyr og redusere behovet for nytt erstatningsutstyr.
Les mer om ordningene her // Les også om pilot for grønnere investeringer her

Hva kan man gjøre og ikke gjøre som tekniker (strøm)

Marius Aleksander Karslen, St Group – mandag 13. mars

Marius starter med lover og regler slik at alle vet hva vi har lov til å gjøre. Etter det skal vi se på hvordan man regner på strøm slik at man kan dimensjonere anlegget riktig. Vi skal kvalitets sikre at anlegget ikke er skjevbelastet, har for lange strekk, eller slår ut vern på tilkoblet el-anlegg. Etter dette skal vi se på måter vi kan lese av, eller måle oss frem til forskjellige verdier, slik at vi kan bekrefte at systemet vårt er i tråd med beregningene våre eller finne eventuelle feil.

Panelsamtale – Hvordan står det til scenene i 2023?

Mandag 13. mars – I panelet finner vi bærekraftskonsulent Kirsti Svenning, Stig Gunnar Ringen fra Creo, teknisk ansvarlig på Tou Scene Ole Reidar Gudmestad og freelance tekniker Marita Kristiansen. Samtalen ledes av fagansvarlig i Kulturrom, Kjetil F. Wevling.

Vi har vært igjennom noen utfordrende år med koronapandemi, høye strømpriser, publikum som uteblir og kompetanseflukt. Telemarksforskning utarbeidet i fjor en rapport som viser at teknikerflukten er betydelig og at svært mange arrangører var bekymret for at de måtte avlyse eller unnlate å sette opp konserter og forestillinger på grunn av mangel på teknikere. Det er i tillegg endringer på gang i forhold til bruk av teknikere på frilansbasis og en ny generasjon teknikere på vei inn i bransjen som kanskje har andre forventninger enn de som har vært i bransjen noen år. Dette og mye mer skal vi prate om i denne samtalen.

Omvisning på huset

Tirsdag 14. mars – 13.00

Tou har mer enn 12 000m2 med innhold og produksjonslokaler. Vi tar en omvisning på det unike huset der vi stikker innom platetrykkeriet t-time, atelierhuset, øvings og studio- felleskapet Tou-lyd m.m.

Informasjon om reise og overnatting

REISESTØTTE
Norske kulturarrangører (NKA) bidrar med reisestøtte for sine medlemmer. Ta kontakt med Anders Tangen på anders@konsertarrangor.no for mer informasjon.
OVERNATTING:
Kulturrom har i samarbeid med Tou Scene en Hotellavtale i Stavanger. 1300,- for enkeltrom 1500,- for dobbeltrom. Kontakt torstein@kulturrom.no dersom dere vil benytte dere av dette tilbudet! (Gjelder Scandic Stavanger City)

Vi gleder oss stort til å se dere igjen!