Hopp til innholdet

Teknisk utstyr til kulturrom

Teknisk utstyr til kulturrom innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer for musikk, teater og dans.

  • Øvingsutstyr (høyttalere, mikrofoner, forsterkere, trommesett, keyboard og annet utstyr som er nødvendig for å øve. Inkluderer alt fra større slagverksinstrumenter til korps og dansematter til dans og teater)
  • Fremføringsutstyr (PA-høyttalere, monitorer, mikrofoner, lydmikser, backline, samt lamper og lysbord, og nødvendig tilbehør til dette)

Mye teknisk utstyr brukes både til øving og til konserter eller forestillinger. Dersom dere skal bruke det til begge deler har det ikke noe å si hvilket skjema som brukes. Husk da å få med obligatorisk dokumentasjon som dekker begge behovene i søknaden.

 

I tillegg er det mulig å få tilskudd til å forlenge levetiden på fremføringsutstyr