Hopp til innholdet

Pilotprosjekt: Ekstra tilskudd til grønnere innkjøp

Kulturrom ønsker å invitere to eller flere av våre tilskuddsmottakere med på pilotprosjektet «Grønnere innkjøp». Initiativet tar utgangspunkt i Grønt Veikart for kunst- og kultursektoren sitt strakstiltak “Gjør bevisste innkjøp”. Men hva vil det si å gjøre bevisste innkjøp av teknisk utstyr? Hvordan kan vi gå fram for å gjøre bærekraftige innkjøp i dag? Hvilke muligheter finnes allerede, og hva kan bli bedre i fremtiden?

Det finnes i dag få undersøkelser av klimaavtrykk på sceneteknisk utstyr, og ingen veileder for hvordan å prioritere miljøhensyn i forbindelse med denne typen innkjøp. Gjennom å gi tilskudd til disse pilotene ønsker vi å engasjere bransjen, slik at vi sammen kan lage en grønn innkjøpspraksis for det scenetekniske feltet. Vi ser derfor etter kulturscener/organisasjoner som ønsker å omstille seg for bli mer bærekraftige, og som vil bane vei for et grønnere sceneteknisk fagfelt samtidig som dere dele av deres erfaringer med dette arbeidet til nytte og inspirasjon for andre.

Eksempler på problemstillinger det kan tas utgangspunkt i:

  • Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet. Hvilke krav kan stilles for å sikre at utstyret får en lengst mulig levetid? Eksempler: kvalitetsnivå, reservedeler, mulighet til reparasjon, service, vedlikehold og opplæring.
  • Hvordan kan eksisterende utstyr utnyttes for å sikre lengre levetid totalt?
  • Innkjøpere har en stor markedsmakt og kan slik bidra til å drive frem nye produkter. Hvordan kan dere bruke innkjøpsmakten dere har til å få innsikt i måten utstyret produseres på og videre påvirke markedet? Eksempel: Krav til dokumentasjon av miljøavtrykk innen transport og produksjon? Hvordan formidle deres forventninger til markedet?
  • Hvordan stille krav som sikrer at utstyret kan repareres lokalt med tanke på tilgang på reservedeler og fagkompetanse?

Dere får:

  • Mulighet til å lære mer om bærekraft og sirkulærøkonomi.
  • Bidra til å stake ut en ny og mer miljøvennlig kurs for kulturbransjen.
  • Et prosjekttilskudd, som f.eks. kan brukes til ekstra arbeidstimer internt eller rådgivningstjenester fra eksterne bærekraftskonsulenter.

Er dette noe for dere? Send oss en epost på post@kulturrom.no innen 15. august. Den skal inkludere en kortfattet beskrivelse om hvorfor dere vil være med, hva slags innkjøp dere planlegger, hva dere ønsker å få ut av deltakelsen og hvilke grønne ambisjoner dere har.

Forutsetninger

Deltakere i pilotprosjektet må utvikle en prosjektbeskrivelse der de definerer noen konkrete mål for en grønnere innkjøpspraksis. Innkjøpsprosessen skal kommuniseres og presenteres ut til bransjen gjennom flere kanaler fortløpende. Ønsker dere å delta i pilotprosjektet forutsettes det at vi kan få lov til å filme, ta bilder og dele deres erfaringer. Det vil også være ønskelig at dere kan være tilgjengelig for å presentere foreløpige erfaringer gjennom prosjektperioden.