Hopp til innholdet

Digitalt informasjonsmøte for frivillige lag og foreninger

Her vil vi komme inn på hva frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd til innenfor tilskuddsområdene: Teknisk utstyr til kulturrom og Bygg og utbedring av kulturrom.
Teknisk utstyr til kulturrom innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer. Vi har 3 tilskuddsområder under teknisk utstyr som vi skal belyse:

Bygg og utbedring av kulturrom handler om å gjøre rommene egnet for utøvelse innen musikk, teater og dans. Lydisolasjon og romakustikk er stikkord når det kommer til hva det gis tilskudd til ifm bygg og utbedring. Dette tilskuddsområde er delt inn i 3 underområder:

I dette digitale informasjonsmøte vil våre saksbehandlere gi nytt informasjon til de av dere som vurdere å søke tilskudd.

Det nærmer seg søknadsfrist og Kulturrom setter i den anledning opp en rekke digitale informasjonsmøter ordningene. Her får dere svar på hva dere kan søke om og tips til søknadsskriving!

På dette informasjonsmøtet får du svar på hvordan dere som er frivillige lag og foreninger kan søke om utstyr til øving eller framføring. Og hva kan dere selv eller de dere leier av søke om for å få bedre akustikk?

Alle digitale informasjonsmøter i denne runden er:

 

Det er begrenset antall plasser og påmelding. Arrangementet vil ikke være tilgjengelig i opptak.

Påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/RQ7WQYH

Håper vi sees!

 

Om du ikke har anledning denne dagen, er vi som alltid tilgjengelig på e-post og telefon: post@kulturrom.no //21 37 88 10.

Husk søknadsfrist 1. mars!