Ønsker dere utbetaling av tilskudd eller forskudd før kontoret stenger i juli? Da er siste frist for innsendelse av rapport og søknad fredag 17. juni klokken 12:00.