Klimakultur skal lage gratis energiguide for kunst- og kulturfeltet og ønsker gode eksempler og lyse ideer.

 

Klimakultur iverksetter nå arbeidet med å lage en energiguide til kulturfeltet.

De siste årene har små og store kulturaktører erfart en uforutsigbar strømhverdag. Det har skapt store problemer for mange og ført til at små og store energitiltak er innført. Klimakultur skal følge i Asbjørnsen og Moe sine fotspor og samle kulturorganisasjonenes egne energieventyr, lysende eksempler fra bygd og by.

Har du tips til gode eksempler fra kulturfeltet som kan taes med? Vi ønsker eksempler fra alle nivåer, fra det enkelte kunstnerverkstedet til de store institusjonene. Send mail til erlend@klimakultur.no

Guiden vil ta for seg kunnskap om energisystemer på overordnet nivå (og kulturfeltets rolle i det), eksempler fra energitiltak i norske og utenlandske kulturbygg og økt energikompetanse på organisasjonsnivå. Den skal være gratis og tilgjengelig for hele kunst- og kulturfeltet.

 

Les mer her

 

Om Klimakultur:

Klimakultur er et allmennyttig samvirkeforetak med tilhold i Vang i Valdres.

Formålet med Klimakultur er todelt:

  • Å bidra til at norsk kulturbransje følger Paris-avtalen og minimum halverer sine egne utslipp innen 2030
  • Å konkretisere FN’s Bærekraftsmål i tiltak som hele feltet kan gjennomføre, fra kunstnere til kulturbyråkrater