Etter at Kulturrom opprettet ordningen for oppladbare batterier, har flere aktører søkt tilskudd. Nå er de første søknadene behandlet og 14 søkere har fått tilslag. Ordningen varer ut året og har løpende søknadsfrist.

 

Norge er verst i Europa på kildesortering av batterier. Antallet som blir levert til returordningene er bare rundt 55% av det som selges totalt, og det er ikke urimelig å anslå at vi bruker opp mot 1 million engangsbatterier i sceneteknisk produksjon hvert eneste år.

Kulturrom publiserte tidligere i år en rapport om temaet og lanseret en helt ny ordning som sammen med bransjeorganisasjonene Norske Konsertarrangører, Norske Kulturhus, NEMAA, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon og Gramart skal sørge for at vi kvitter oss med de miljøskadelige batteriene, en gang for alle!

Flere aktører har allerede søkt tilskudd og 14 har nå fått tilskudd til å kjøpe inn oppladbarebatterisystem.

Denne ordningen kommer til å gjelde ut 2022 og vi behandler søknadene fortløpende.

Vurdere dere oppladbare batterier? Les mer og søk her