Hopp til innholdet

ROM FOR KULTUR – Kulturarenakonferansen 2024

9. sep 2024
9:00 am

Tid og sted:

Sentralen , Oslo

Mandag og tirsdag 9. og 10. september 2024

Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU, Norsk musikkråd, Noregs Ungdomslag, Norske Kulturarrangører  og Norske Kulturhus inviterer til kulturarenakoferanse! Sett av datoene for to dager med samtaler, gode eksempler, workshops.

 

Mer info og program kommer. Følg med på kulturlokaler.no for oppdatert program

I løpet av konferansen vil det blir tatt opp tematikk rundt egna kulturlokaler fra ulike innfallsvinkler: Hvordan sikre gode medvirkningsprosesser i planlegging av kulturlokaler? //  Når gamle industribygg blir kulturlokaler – eksempler på gode transformasjonsprosesser // Hvordan fungerer skolen som kulturarena? // Hvordan får vi opp bestillerkompetansen? Og hva er rollen til bestiller, arkitekt og akustiker og lokalt kulturliv? // Hvilke muligheter og utfordringer finnes for landets organisasjoneide bygg for å kunne bli bedre kulturrom? // Hvordan fungerer dagens virkemidler for bygging og utbedring av lokaler? // Hvorfor er kulturell infrastruktur viktig for byer og lokalsamfunn – og hvordan sikrer vi en bærekraftig utvikling? // Hvilke forutsetninger har kommuner og fylkeskommunene for arbeid med utvikling av egna lokaler og kulturarenaplaner? // Framtidas kulturlokaler og grønnere investeringer // Hva trenger de ulike kulturuttrykkene?

 

Vil du bidra? Ta kontakt med oss på post@kulturrom.no. Følg med på vårt nyhetsbrev for lansering av program og mer info om påmelding.