Hopp til innholdet

Kulturytring Drammen

19. jun 2023
9:00 am

Drammen

Kulturrom, Norsk Musikkråd, NOKU og Kulturalliansen lanserer en ny webportal for kulturrom på arrangementet «Hva er et egnet rom for musikk, teater, husflid eller dans?» Her kan både kommuner og lokale kulturlag få hjelp til å vurdere om lokalene de bruker er egnet til formålet. Portalen inneholder sjekklister for egnede kulturlokaler, veiledere til forbedringer og tips til finansiering.

Kulturytring Drammen sine nettsider