Hopp til innholdet

Kulturytring 2023: Lansering av webportal for bedre kulturarenaer

20. jun 2023
12:15 pm

Kulturytring 2023
Drammen

Arrangør:

Kulturalliansen, Norsk kulturforum,
Norsk musikkråd, Kulturrom

Hva er et egnet rom for musikk, teater, husflid eller dans?

Kulturrom, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturforum og Kulturalliansen lanserer webportal med gode verktøy. På kulturlokaler.no vil dere finne råd og veiledninger om utbedring av eksisterende lokaler og bygging av nye kulturbygg.
Til Kulturytring Drammen kommer organisasjonene som står bak utviklingen av portalen sammen med de som er i målgruppa for å bruke den: Norsk Arkitektforbund, Kultursjef i Drammen kommune, Union eiendom og et korps som har utfordringer med sine lokaler.
Det finnes tydelige krav til alle typer idrettsanlegg, men når det skal bygges for kultur er det få standarder og sjekklister å ta utgangspunkt i. Hva trengs for å få flere egna kulturlokaler og hvordan kan en ny portal utvikles videre til å bli et avgjørende verktøy i dette arbeidet?

Program:

Innledende innlegg v/ Marianne Ween (Kulturalliansen) og Jon G. Olsen (Norsk Musikkråd)

Panelsamtale:

  • Bård Sødal Grasbekk, leder av Bylivsenteret til Norske arkitekters landsforbund
  • Jorunn Staavi Larsen, kommunalsjef Kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune
  • Trond Åsheim, Union Eiendom
  • Matias Dragseth Johannessen, Vestre Aker Musikkorps
  • Ordstyrer er Karen Sofie Sørensen, Kulturrom
Håper å se deg i Drammen!
Foto: Kristian Wanvik, Musikalfabrikken
—————————————————————–
Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk og arrangeres for andregang i Drammen, 19.–21. juni 2023.
Gjennom tre fulle dager skal kulturfeltet samles for å sette kunst og kultur på dagsorden.
Det blir debatter, forskningsformidling, politikersamtaler og paneler, samtidig som det er et tett kulturprogram med konserter, sceneproduksjoner, åpne gallerier, utstillere og mye mer.
Kulturytring arrangeres av Norsk kulturforum i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune.