Brukt vs nytt utstyr

Kulturrom har helt siden oppstarten vært opptatt av at investeringene som gjøres ved hjelp av et tilskudd skal være langsiktige, og har fokusert på at det tekniske utstyret som kjøpes inn skal ha lengst mulig levetid. I 2020 åpnet vi for innkjøp av brukt øvingsutstyr. Vi er kjent med at det finnes mye velfungerende brukt øvingsutstyr tilgjengelig, og gjenbruk av dette er både bra for miljøet og lommeboka.

Stadig oftere får vi spørsmål om muligheten til å også kjøpe brukt fremføringsutstyr. Mangel på garantitid og usikkerhet knyttet til service- og brukshistorikk er noen grunner til at vi så langt ikke har åpnet for dette. (Merk at vi gir tilskudd til servicerapport og til reparasjon og utbedring av framføringsutstyr)

Vi undersøker nå mulighetene for å utvide ordningen med innkjøp av brukt fremføringsutstyr, og hvordan dette kan løses i praksis. Blant annet ønsker vi å finne noen som vil drive et pilotprosjekt. Denne prosessen må nødvendigvis ta litt tid fordi vi ønsker å sikre at brukt utstyr kan kjøpes hensiktsmessig, forutsigbart og med praksis og standarder som står seg over tid. I mellomtiden oppfordrer vi alle til å undersøke muligheten for å kjøpe brukt øvingsutstyr.

 

Nyetableringer -> brukt utstyr

Kulturrom har begrenset med midler. Og det er ikke rom for at alle som søker kan få tilskudd til det de trenger. For flere prosjekter i oppstartsfasen, kan brukt utstyr være en god måte å holde kostnadene nede og komme igang på. Da vil man kunne komme i gang fortere og raskere få kartlagt det reelle behovet.

Sikre videre bruk av det der ikke lengre trenger

Dersom man har utstyr som i liten grad blir brukt, kan dette utstyret komme andre aktører til gode. Vi anbefaler alle å ta en gjennomgang av det de har på lager og finne ut hva som egner seg for videre bruk.

 

Hvor kan vi kjøpe brukt og gi videre gammelt utstyr? 

Det finnes flere nye tjenester for kjøp og salg av brukt utstyr:

  • Give Music a Chance er et sted å donere utstyr og instrumenter til en god sak
  • Shiftit ble lansert 21. mars og har et mål om å bli finn.no for kulturbransjen
  • Octopus er en annen ny løsning lansert av Spectre

I tillegg finnes det grupper på facebook:
Kjøp og salg av lydutstyr // Kjøp og salg av lysutstyr

 

Pilot? 

Har dere noen gode planer eller ideer til hvordan dere vil gjennomføre et grønnere innkjøp. Eller en god løsning for å sikre garanti ved kjøp av brukt utstyr? Ta kontakt med oss for å få ekstra midler til å gjennomføre en pilot og dele erfaringene med resten av bransjen: Les mer om pilot for grønnere innkjøp