Hopp til innholdet

Piloter for grønnere innkjøp

Kulturrom har lyst ut en satsing på «Grønnere innkjøp». Vi har et par pilotprosjekter på trappene, men ønsker å få med noen flere som kan fordype seg i utvalgt tematikk og dele erfaringer med resten av bransjen.

Bakgrunn

Det finnes i dag få undersøkelser av klimaavtrykk på sceneteknisk utstyr, og ingen veileder for hvordan å prioritere miljøhensyn i forbindelse med denne typen innkjøp. Gjennom å gi tilskudd noen utvalgte piloter ønsker vi å engasjere bransjen, slik at vi sammen kan lage en grønn innkjøpspraksis for det scenetekniske feltet.

Vi ser derfor etter kulturscener/organisasjoner som ønsker å omstille seg og bane vei for et grønnere sceneteknisk fagfelt.

 

Forslag til piloter for grønnere innkjøp:

  • Utstyrsbuddy: Hvor blir det av utstyret dere ikke trenger lengre? Kan dere utvikle en pilot for å gi brukt utstyr videre til en mindre scene – og kan andre lære av dette slik at det kan kopieres på flere steder? Mål: Systematisere hvordan eksisterende utstyr kan utnyttes for å sikre lengre levetid totalt.
  • Gjenbruk: Vi ønsker at noen går foran som en pilot for kjøp av brukt fremføringsutstyr: Vi holder på å utrede muligheten for å utvide tilskuddsordningen til å omfatte innkjøp av brukt utstyr til fremføring. Vi ønsker at noen tilskuddsmottakere som holder på med å gjennomføre innkjøp og vil kjøpe brukt utstyr kan bli en pilot. Da kan dere få tilskudd til servicerapport på utstyret som vurderes kjøpt inn og som deretter kan oppsummere erfaringer og lage en sjekkliste med vurderinger som andre som kjøper brukt utstyr bør ta med seg i arbeidet. Høyttalere, forsterkere og monitorer er aktuelle komponenter å kjøpe brukt. (Merk: dette kan også være et tiltak for å få råd til å kjøpe inn utstyret dere har fått tilskudd til når prisene stiger.)
  • Reparatøroversikt: Et pilotprosjekt kan være å kartlegge hva som finnes og hvilken kompetanse som mangler i din region når det kommer til reparasjon av teknisk utstyr? Hva skal til for å lære opp flere reparatører?
  • Utregning av klimaavtrykk: Kan dere utrede kostnad/energibesparelse/ klimaavtrykk på for eksempel LED-lamper – Hvor mye må de være i bruk for at det skal lønne seg å skifte ut – både i et miljømessig og økonomisk perspektiv?
  • Grønn klubb: Vi ønsker å få til en pilot som tar for seg hvordan bevisste og langsiktige innkjøp kan redusere klimaavtrykk. Hvilke krav kan stilles for å sikre at utstyret får en lengst mulig levetid? Eksempler: kvalitetsnivå, reservedeler, mulighet til reparasjon, service, vedlikehold og opplæring. Kan flere teknisk ansvarlige gå sammen for å finne ut hvilke krav dere kan stille til leverandør og bli enige om at alle stiller de samme kravene? – Her er arbeidet i gang sammen med fire teknisk ansvarlige på ulike scener. 
  • Har du et annet forslag til pilot: Gi en lyd

 

Er dere klare for å bidra til å stake ut en ny og mer miljøvennlig kurs for kulturbransjen?

Pilotprosjektene kan få tilskudd til å gjennomføre workshops, rådgivningstjenester eller ekstra arbeidstimer internt. Dette er en unik mulighet til å lære mer om bærekraft og sirkulære løsninger.

 

Er dette noe for dere?

Send oss en epost på post@kulturrom.no eller ta kontakt for å diskutere prosjektet.

Pilotprosjekt: Trafoen

Trafoen er en gammel trafostasjon, lokalisert på Breim i Gloppen kommune som skal være en pilot for Grønnere innkjøp.

«Vi meiner at alle må ta sitt ansvar i forhold miljø og berekraft. Vi kan ikkje sitte stille i båten, dette beveger seg rundt oss og vi må bli med på reisa. Vi må finne ut kva vi kan gjere i vår bransje og i vår kvardag. Med pilotprosjektet Trafoen vil vi jobbe for å finne gode bærekraftige løysingar på våre planar.»

Trafoen skal bli basen til selskapet OnCue sin drift, men målet er også å skape ein møteplass for kultur og kreativ næring. Som en del av piloten Grønnere innkjøp er det tre områder som er relevante:

  • Trafoen skal utarbeide en akustisk forprosjektrapport der de ser på mulighet for gjenbruk av materialer. Målet er at de her kan få inn kunnskap som kan deles med andre.
  • Trafoen skal ha en liten scene med PA, lys, backline m.m. Som en del av pilotprosjektet kan de få tilskudd til en servicerapport for å se på hvordan dette kan kjøpes brukt, repareres og få nytt liv/lengre levetid. Ved å skissere opp et løp for kjøp og reparasjon av brukt utstyr kan denne piloten komme med innspill til Kulturrom når ordningen skal utvides til å også omfatte kjøp av brukt fremføringsutstyr.
  • OnCue har under pandemien fått et serviceverksted opp å gå – og som en del av pilotprosjektet vil de se på muligheten for å utvikle serviceverkstedet videre og dele kompetanse. Tilgang på kortreiste reperatører når det gjelder service er avgjørende for å sikre lengre levetid og lavest mulig klimautslipp knyttet til transport.

 

Vi ser fram til å ha med Trafoen som et pilotprosjekt og ser fram til å dele deres erfaringer med resten av bransjen.