Hopp til innholdet

4 millioner ekstra til Kulturrom

I forbindelse med fordeling av restmidler fra Norsk Tippings overskudd til kulturformål er Kulturrom styrket med 4 millioner kroner.

4 millioner på tampen av året

Mandag 5. november møtte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen opp på Nordic Black Theatre & Cafeteatret for å kunngjøre at Kulturrom blir styrket med 4 millioner kroner. Disse midlene er en ekstrabevilgning og vil bli delt ut til søkere i inneværende år.

Trettebergstuen mener Kulturrom er en viktig og god ordning.

Tilskuddene fra Kulturrom treffer både det frivillige og profesjonelle feltet og sikrer kulturlokaler over hele landet som grunnlag for aktivitet, hver dag hele året. Første søknadsrunde viser at dette er en ordning det er behov for å styrke, og det er jeg glad for at vi nå kan gjøre, sier kultur- og likestillingsministeren.

Bilde av kulturministeren og leder av Kulturrom

Fornøyd minister og daglig leder. Foto: Even Finsrud / Kontekst

Bilde av kulturministeren som står vedsiden av fire personer

Kultur- og likestillingsministeren fikk treffe unge skuespillertalenter som bruker Cafeteateret til å øve og fremføre. Foto: Even Finsrud / Kontekst

Mer aktivitet i mange kulturrom

Fungerende daglig leder i Kulturrom, Kjetil F. Wevling er meget fornøyd med beskjeden fra Kulturministeren.

«På vegne av våre tilskuddsmottakere: Tusen hjertelig takk for denne viktige ekstrabevilgningen. Den kommer ekstremt godt med! 
 
Etter at Kulturrom i 2019 ble utvidet fra å være en tilskuddsordning kun for det rytmiske feltet, til å bli sjangerfri på musikk og også omfatte teater og dans, har vi opplevd søknadsrekord hver eneste runde. Innfrielsesgraden vår har i denne perioden sunket fra 25% i 2019 til kun 15% i 2021, så presset på midlene er enormt og alt for mange gode og viktige tiltak kan ikke gjennomføres hvert år på grunn av manglende finansiering. 
 
For tildelingene dreier seg egentlig ikke om PA-anlegg, lysrigger, akustikk-plater eller trommesett. Det dreier seg om å skape grunnmuren for det gode kulturlivet over hele landet. Med ålreite forhold for alle som vil utøve eller oppleve kunst og kultur. Enten det er at korpset har et lokale å øve i som ikke gir barna hørselsskader, den utrolig viktige tilhørigheten og mestringen mange opplever ved å være del av et teaterlag eller band, eller det å å gi morgendagens stjerner et nettverk av små scener å bygge opp sitt publikum på.  
 
Så nok en gang: Tusen takk for de ekstra midlene. De kommer veldig godt med og vil bidra til mer aktivitet i mange kulturrom rundt om i hele landet. Og så krysser vi fingrene for en solid økning over Spillemidlene neste år, slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å bidra til å bygge et Kultur-Norge, som er åpent og tilgjengelig for alle.»