Nå har Kulturrom opprettet et nytt tilskuddsområde for at flest mulig lokaler skal kunne gjennomføre en akustikkmåling.

Hvorfor og hvordan?

Akustikken i et lokale påvirker både utøvere og de som hører på. Derfor er det viktig med et godt egnet lokale, og et dokument som sier noe hvorfor det er egnet eller ikke.

En akustikkmåling kan utføres av fylkesavdelingene under Norsk musikkråd. En akustikkmåling gir de som eier eller bruker lokalene en tilstandsrapport med nyttig kunnskap om hvilke musikkuttrykk rommet passer for og eventuelt hva det ikke er egnet for.

Dette nye søknadsskjemaet kommer i tillegg til den eksisterende tilskuddsområdet for akustisk forprosjektrapport som er en mer utfyllende rapport som utføres av akustiker og som beskriver nødvendige tiltak knyttet til romakustikk og lydisolasjon.

 

Les mer om Akustikkmåling av rom her

Ordningen har løpende søknadsfrist og kostnadsrammen er begrenset til kr 10 000.