Selv om koronapandemien preger norsk kulturliv, merker vi imponerende nok at flere av landets kulturrom fortsatt har drivkraft og motivasjon til å planlegge for bygging, utbedring, utrusting og oppgradering!

Kulturrom tolker dette som at det i kulturlivet finnes håp om at det snart skal være mulig å møtes som før, og at arbeidet med å bygge norsk kulturs infrastruktur er viktigere en noen gang.

Etter Kulturrom fikk utvidet mandat i 2019, har vi merket en markant økning i antall søknader. Fra 2018 til 2020 så vi en økning på 140%. Det er derfor gledelig å se at årets første søknadsfrist tangerte fjorårets med 283 søknader om tilskudd fra Kulturrom. Allerede nå ser vi at søknadene spenner bredt i sjanger og geografi og vi gleder oss til å ta fatt på saksbehandlingsarbeidet.