Hopp til innholdet

Kartlegging av scenetekniske yrker – del 2: Koronakrisen

Kulturrom gjennomførte i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) i vår en kartlegging av scenetekniske yrker. Vi gjør vi nå en oppfølging av denne for å øke kunnskapen om effektene av koronakrisen, kompetanseflukt og fremtiden for bransjen.

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene. 

Det er også essensielt å belyse hvordan COVID-19 har påvirket forholdene i feltet.

Hva kartlegges?

Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehovutdanningsmuligheter og arbeid- og lønnsforhold og effektene av koronakrisen.

Hva vil kartleggingen brukes til?

Kartleggingen vil være et viktig verktøy i Kulturroms interessepolitiske og kompetansehevende arbeid innenfor det scenetekniske yrket. Det er i dag lite faktabasert kunnskap om hvordan koronakrisen påvirker scenetekniske yrker og spesielt faren for kompetanseflukt. Dette ønsker Kulturrom å sette fokus på i tiden fremover.

Kartleggingen vil også bli brukt som underlag i arbeidet med opprettelse av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge, hvor Kulturrom er en av partene i en arbeidsgruppe nedsatt av Creo. Arbeidsgruppen består ellers av VirkeNorske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13

Spørreundersøkelsen vil ta ca 7 minutter, den er anonym og det er Daniel Nordgård og Øystein Flemmen ved Universitet i Agder som er ansvarlige for prosjektet.