Hopp til innholdet

Første tildelingsrunde 2020

I årets første tildelingsrunde fikk Kulturrom inn rekordmangesøknader. Nå er tildelingene klare.

20,6 millioner til 109 søknader

Til årets første hovedssøknadsfrist fikk Kulturrom (tidl. MUO) inn rekordmange søknader om tilskudd. Kulturroms fordelingsutvalg (FU) har behandlet 216 søknader med en samlet investeringssum på 157 millioner i første søknadsrunde 2020. Det ble tildelt totalt 20.6 millioner kroner fordelt på 109 søknader.

109 prosjekter over hele landet har mottatt tilskudd på til sammen 20, 6 millioner kroner. 

En utvidet ordning

Fra 2019 har Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fått et utvidet mandat fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner hele musikkfeltet, dans og teater. Utifra søknadsmassen til årets første hovedfrist både ser og opplever Kulturrom at det er et stort behov for hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Her følger et utvalg av prosjekter som har fått innvilget søknadene sine.

De Utvalgte

De Utvalgte er et scenekunstkompani stiftet i Oslo i 1994. Deres forestillinger vises både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom 25 år har De Utvalgte vist en evne til å gjennomføre teknisk banebrytende prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, og har mottatt en rekke priser og stor anerkjennelse for arbeidet. De Utvalgte blir beskrevet som et av Norges ledende teaterkompanier og har siden starten jobbet tverrestetisk både innad i gruppa og i samarbeid med andre kunstnere og fagfolk. Etter mange års arbeid med å få på plass et permanent og egnet arbeids og- produksjonslokale Nesodden er vi endelig i gang med å bygge opp lokalet «Naustet». Med tilskudd fra kulturrom blir Naustet nå en realitet.

De Utvalgte har fått 1 361 000,- til lydisolering og akkustiske tiltak i Naustet.

«Dette er fantastiske nyheter. Vi jubler og takker Kulturrom for bevilgningen til lydisolering og akustiske tiltak for Naustet. Det er avgjørende for vår og andres tiltenkte bruk av lokalene. Støyisoleringen vil verne om det sårbare friarealet Naustet ligger i og fasilitere for et større nedslagsfelt for andre kunstnere med lyd, musikk og scenekunst som hovedvirke. De akustiske tiltakene vil gjøre det mulig til fritt å kunne utfolde seg og produsere og vise kunst av høy kvalitet. Noe vi håper og tror vil skje i mange år fremover i tid.»
Boya Bøckman, videodesigner i De Utvalgte og prosjektansvarlig for Naustet

Klokkarstua Nærmiljøsentral

Marte Herwell og Ellinor Johanne Stendal i musikkgruppa Stendal og Herwell får nå mulighet til å spille konserter på en skikkelig innendørs konsertscene!

Klokkarstua Nærmiljøsentral ble startet i 2018 som foreningseid frivilligsentral, og har lokaler i Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua. Nærmiljøsentralen skal ta over en del av den organisasjonskrevende aktiviteten som til nå har ligget under venneforeningen ved kulturhuset og ellers bistå frivillighten og Kulturlivet på nordvestre del av Hurumlandet. Kulturhuset har siden oppstarten i 2016 hatt et fast ukentlig program i tillegg til svært mange arrangementer som konserter, foredrag, seminarer, dans, kunstutstillinger og noe teater.

Klokkerstua Nærmiljøsentral mottar tilskudd på 168 000,- til bygging av en ny scene, samt 115 000,- til lys- og lydutstyr.

«I denne «post-corona» tid etter å ha planlagt for oppstart av musikkundervisning for barn- og unge en tid kommer tilskuddet fra KULTURROM som sendt fra himmelen. KLOKKARSTUA NÆRMILJØSENTRAL OG KULTURHUSET HOVTUN utvikler i samarbeid med teamet «Stendal og Herwell» et konsept med kor, band, singer-songwriter og komposisjonsundervisning fra høsten 2020. Det at vi nå blir gjort i stand til å kunne utvikle et kombinert scenerom og studio i tilknytning til salen i 2. etg, gir også KULTURHUSET HOVTUN helt andre muligheter til å arrangere konserter og arrangementer som krever god akustikk, lyd/lys og derved kunne gi en fullverdig publikumsopplevelse. Inntil i dag har vi måttet bruke et hjørne i kafeen eller arrangere konserter utendørs. Dette har selvsagt på ingen måte vært tilfredstillende og begrenset våre muligheter sterkt. Vi ser frem tilat tilskuddet fra KULTURROM på en svært betydningsfull måte vil styrke vår plass som en unik kultur-arena syd i «Nye» Asker her på Klokkarstua.»    
– Arne Dahl, Daglig leder

Blårock Cafe

Fra konsert med Honningbarna på Cafe Blå Rock i Tromsø. Foto: Lori Markussen

Helt siden januar 1991 har Blå Rock vært en kulturell og støyende oase i Tromsø, som har overlevd den ene trenden etter den andre. The Hives, Townes Van Zandt, Gluecifer, The New Christs, The Monsters, The Flaming Sideburns, Nine Pound Hammer, Sahara Hotnights, Jackie Leven, Entombed, Dead Moon, Madrugada, The Cynics, Danko Jones, Hederos & Hellberg, King Khan, The Fleshtones, House of Freaks +++++, og en haug med nasjonale og lokale band og artister, har alle stått på denne scenen. Miljøet rundt Blå Rock Cafe har derfor vært uhyre viktig for byens musikkmiljø, da nye generasjoner i over et kvart århundre har hatt et sted å henge rundt og gå på.

Blå Rock får nå 636 000,- i tilskudd til PA, monitorsystem og backline 

«Tusen tusen takk til dere! Vi sliter faktisk med å formulere så mange vettige sitater på dette akkurat nå. Når jeg fortalte nyheten til medeier Edd og teknisk ansvarlig ble det stort sett «næhæ du kødde» «du tulle sant?» «hold kjæft stikk av» «det e jo helt sjukt» og vanvittig mye bannskap. Dette betyr så utrolig mye på så mange områder. Støtten fra Kulturrom letter ikke bare på stresset og den økonomiske byrden ved å være avhengig av leiemarkedet, men også på veldig mye arbeid i form av rigging både før og etter konsert. Kort oppsummert blir terskelen for å arrangere konsert mye lavere, samtidig som vi blir mer konkurransedyktig som konsertscene når vi har eget utstyr i en fast installasjon. Vi elsker å arrangere konserter, og denne støtten gir oss mulighet til å gjøre mye mye mer av akkurat det.»
-Pål Markussen, Blårock Cafe

Kreti & Pleti

Fra konsert med Oslo Ess på Kulturbanken Kreti & Pleti.

Kulturbanken Kreti & Pleti ble etablert i 2016 i lokaler etter en nedlagt fotballpub på Jessheim. Lokalet var opprinnelig en gammel bank, derav navnet «Kulturbanken». Backstage er i hvelvet etter banken, noe som ofte skaper entusiasme hos artistene. Kulturbanken er en arena for både kjente og ukjente artister. I tillegg gir de plass til nyetablerte og unge artister for å fremme disse og la dem få opptre. I 2019 hadde de ca 65 arrangementer. 
Kulturbanken Kreti & Pleti får tilskudd på 518 000,- til lydutstyr og backline.

«Å få tildelt støtte fra Kulturrom er en fantastisk gledelig overraskelse! Å få disse midlene betyr enormt mye for oss. Dette gir oss mulighet til å få et fast installert anlegg som gir både publikum og artister en god konsertopplevelse lydmessig, samt at det er plassbesparende slik at vi kan ha flere publikummere. Dette gjør det også lettere for oss å holde flere arrangementer som bidrar til at byen vår får flere kulturopplevelser. Tusen hjertelig takk for et sjenerøst bidrag, dette setter vi umåtelig stor pris på !» -Aileen Røseth, Produksjonsansvarlig Kulturbanken Kreti & Pleti

Valestrand Mannskor

Bilde er fra en av Valestrand Mannskors øvinger. Foto: Bror E. Eriksen

Valestrand mannskor ble grunnlagt i 2013 for å møte behovet for en lavterskel-arena for sang, musikk, sosialt- og kulturelt samvær for innbyggerne i Sveio kommune. Per dags dato teller koret 28 faste medlemmer som har faste øvinger hver uke. Koret deltar også på flere arrangementer i regionen og har planer om enda mer aktivitet i fremtiden:

«At Valestrand Mannskor har fått tilskot frå Kulturrom til kjøp av utstyr er svært viktig for den vidare drifta og utviklinga av koret. Med denne kjærkomne økonomiske drahjelpa får me høve til å erstatta gammalt utstyr som har vore i privat eige med nytt og moderne utstyr som koret sjølv kan ha full råderett over. Nytt utstyr vil vera til inspirasjon og motivasjon for både musikarane og resten av koret og føra til at lydbiletet og den totale kvaliteten på songen og musikken me framfører jamt over vil bli betre. Tilskotet frå Kulturrom til kjøp av utstyr fører òg til at Valestrand Mannskor kan halda fram med å vera det lågterskeltilbodet det var tenkt til i oppstarten for sju år sidan ved å ha eit nivå på kontingenten som ikkje ekskluderer nokon, og at mennene i bygda framleis kan samlast til song, musikk og sosialt og kulturelt samvær i mange år framover.» – Bjarne Hetlesæterstyreleiar i Valestrand Mannskor