Hopp til innholdet

Kartlegging av scenetekniske yrker

I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) kartlegger Kulturrom forhold innen scenetekniske yrker.

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene. Det er også viktig å belyse hvordan COVID-19 har påvirket forholdene i feltet.

Hva kartlegges?

Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehov, utdanningsmuligheter og arbeid- og lønnsforhold. Samt kjønnsbalanse og muligheter for en normalisert hverdag.

Hva vil kartleggingen brukes til?

Kartleggingen vil være et viktig verktøy i Kulturroms interessepolitiske og kompetansehevende arbeid innenfor det scenetekniske yrket. Blant annet arbeidet mot opprettelsen av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge hvor Kulturrom er en av partene i en arbeidsgruppe nedsatt av Creo. Arbeidsgruppen består ellers av Virke, Norske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.

Spørreundersøkelsen vil ta ca. 10-15 min, den er anonym og det er Daniel Nordgård og Øystein Flemmen ved Universitet i Agder som er ansvarlige for prosjektet.

Vedrørende anonymitet: analyse og rapportering vil sikre anonymitet ved at de spørsmålene som har få svar i en kategori, ikke kobles sammen på en måte som ødelegger anonymitet. Det er særlig noen spørsmål hvor antall svar er få, som f.eks kjønn, eller alder. Spørsmålene er viktige i forhold til å få et overordnet bilde av bransjen, men ikke i forhold til de sentrale spørsmålene som ønskes besvart i denne kartleggingen.