Hopp til innholdet

Årets første tildelinger er klare!

I første søknadsrunde for 2019 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på 92,3 millioner kroner. Det ble fordelt 25,8 millioner kroner til 103 søknader. Noe som er en kraftig økning, sammenliknet med fjorårets første tildelingsrunde.

Foto: David Zadig/PreForm Sogn og Fjordane

Stort løft

Denne tildelingen vil gi et stort løft til kulturarenaer, øvingsrom, og lokale kulturaktører over hele landet. Økte bevilgninger fra Kulturdepartementet har sørget for en utvidelse av ordningen, slik at et bredere spekter av kulturaktører kan få tilskudd fra MUO. For første gang har derfor amatørteater, kor, korps og klassisk vært en del av søknadsbunken.

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Cornerteateret i Bergen fikk 838.000,- i tilskudd til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Marit Eikemo, daglig leder for Cornerteateret, mener tilskuddet gjør huset til en enda mer attraktiv arena:
«Dette er strålende nyheter for alle husets brukere! Fem og et halvt år etter at vi åpnet i nyrestaurerte lokaler i en av byens eldste verftsindustribygninger, har huset fullt belegg og er blitt den kunstneriske smeltedigelen og møteplassen som var målsettingen med etableringen. Med denne oppgraderingen med nytt PA-anlegg, monitoring og utvidet utstyrspakke blir det nå en enda mer attraktiv arena både til konserter, preproduksjoner, klubbkonsepter og opera.»
Bilde: Fra forestillingen Get high. Foto: Cornerteateret

Fornøyd

Fungerende daglig leder i MUO, Kjetil F. Wevling, er svært fornøyd med runden.
«Med utvidelsen av MUOs mandat til å bli en sjangerfri ordning for musikk og i tillegg omfatte scenekunst kom økningen i årets spillemiddeltildeling svært godt med, og rekordmange nødvendige og etterlengtede prosjekter kan nå realiseres for å styrke kulturlivet over hele landet.» –Fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling

Senja Gospel fikk 37 500,- til lyd- og lysutstyr. Administrativ leder av Senja Gospel er svært takknemlig for tilskuddet:
«Tilskuddet betyr alt for Senja Gospel! Vi har stadig henvendelser fra nærområdet i Midt-Troms om vi kan bidra med noen sanger på diverse arrangementer, og da trenger vi virkelig utstyr som kan hjelpe oss med dette!» Foto: Arne Ivar Hanssen.
Ål kulturhus har fått 817.000,- til fremføringsutstyr og 728.000,- til akustiske utbedringer, som vil styrke husets aktiviteter ytterligere. 3 øvingsrom skal bygges om og lydisoleres, og scenen skal utrustes med ny PA, monitorsystem og lys. Daglig leder i Ål Kulturhus, Anita Borrmann Skoglund (i midten) er veldig fornøyd med tilskuddet:
«For Ål kulturhus er gaven fra Musikkutstyrsordningen avgjørende for at vi skal kunne fylle vår nye sal, Sprang, med lyd- og lysutstyr i henhold til nasjonal standard. Sprang skal utvikles til å bli en attraktiv scene for både dans og musikk, ikke minst for å formidle musikkutrykk fra unge utøvere. I tillegg legger gaven til rette for tre helt nye øvingsrom, og dette i kombinasjon med husets eksisterende fasiliteter gjør at Sprang vil dekke nasjonale, regionale og lokale behov for øving, produksjon og framvisning. Som leder av Ål kulturhus er jeg ydmyk og svært takknemlig for den tilliten Musikkutstyrsordningen viser oss ved å støtte prosjektet.»
Foto: Nils Petter Moen.
PreForm legger til rette for at kunstnere har lokaler for kunstproduksjon og kunstnerisk utvikling. Huset brukes til konserter, teaterforestillinger, produksjonslokale med mer, og har samlet mange gode krefter for å realisere potensialet i Fjaler. Med 324.000,- i tilskudd til en ny, permanent lysrigg vil scenen kunne tilby et høyt nivå innen sceneteknikk, infrastruktur og kompetanse, og gi et løft til hele regionen! Daglig leder i PreForm AS, Ingrid Hansen, gleder seg enormt til å få lysriggen på plass:
«Såååå mange ganger vi har rigga opp og ned! Tenk at vi får ein fast scene med lys som faktisk henger der dei skal og ikkje må ned same kveld. Nå tar vi snart huset i daglig bruk til prøver, øvingar, utstillingar, visningar, konsertar; altså eit nytt liv for oss!»  
Bilde: Fra konsert med Last Hurrah. Foto:David Zadig

NB: Neste søknadsfrist er 2. september 2019!