Hopp til innholdet

12. desember siste frist for å hente ut gamle søknader!

MUO holder på å bygge nye søknadsportal. Det vil si at neste søknadsfrist, onsdag 1. mars 2017,
vil ikke søkerinformasjonen lenger ligge lagret i søknadsportalen, og alle, både nye og gamle søkere, må opprette brukernavn og passord. Det er derfor lurt å sette av litt ekstra tid i forkant av søknadsfristen slik at vi kan hjelpe til ved spørsmål.

Er det noe noe du trenger i den gamle portalen må dette hentes ut før 12. desember!