Hopp til innholdet

13,5 millioner til musikere og arrangører i hele Norge!

Bildet: Superduperklikkedisco på Studenthuset Rokken i Volda, som har fått 765 000 kr til lyd- og lysutstyr. Foto: Tore Åfar

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen 9. juni 2015:
13,5 millioner til musikere og arrangører i hele Norge

Musikkutstyrsordningen har bevilget over 13,5 millioner kroner til musikkprosjekter over hele landet. Det er gjort 98 tildelinger til scener, arrangører, øvingsfelleskap og øvingsanlegg innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk. Det lokale musikklivet blomstrer!

Se fullstendig tildelingsliste og fylkesoversikt i vedlagte PDF. Faktaboks med totalsummer og tall nederst.

For lokale kontaktpersoner, intervjuer og høyoppløselige bilder kontakt:
Daglig leder i Musikkutstyrsordningen Rhiannon Edwards, telefon: 21 37 88 10, mobil: 916 05 070.

– For at det lokale musikklivet skal vokse og gro, er det viktig at det er tilgang til godt teknisk utstyr, egnede øverom og lokaler som inspirerer til fremføring og musikkglede, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Hovden Edwards.

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Til sammen har 98 scener, arrangører, øvingsfelleskap og øvingsanlegg fått 13 516 275 kr.

– Det er fantastisk å bidra til aktivitet i norsk musikkliv, og i årets første tildelingsrunde har vi bevilget midler til gode musikkprosjekter over hele landet, forteller Edwards.

Jubel fra sør til nord  

Hos TrashPop i Kristiansand sto jubelen i taket da tildelingen fra Musikkutstyrsordningen ble kjent. TrashPop mottok et tilskudd på 479 000 kr til lyd- og lysutstyr, og 35 400 kr til akustiske tiltak i scenelokalet.

– Dette er en helt fantastisk nyhet både for TrashPop, Kristiansand og alle som elsker musikk. At TrashPop får tilskudd fra MUO betyr at Kristiansand vil få en helt ny, profesjonell scene med topp moderne utstyr. Vi vil bygge opp en mellomstor scene som har vært en mangelvare i sentrum, sier Gunn-Hilde Erstad, driftsansvarlig for TrashPop.

Bilde: Jam med Karl Rune på Barlia Pub. Foto: Odd Jarle Strand

Hos Barila Pub i Finnmark frydet de seg over et tilskudd på 239 000 kr til lyd, lys og backline. Dette kommer godt med for en scene som har over 100 arrangementer i året.

-Denne tildelingen betyr at aktivitetsnivået vårt kan opprettholdes på et minst like høyt nivå som før, samtidig som de praktiske rammene blir enklere. Både publikum og artister vil nyte godt av bedre lyd og enda bedre konsertopplevelser, sier en fornøyd Einar Leinonen, arrangementsansvarlig ved Barila Pub.

Det er stor variasjon og bredde i tildelingene, både geografisk og sjangermessig. Hos Kurant Visningsrom i Tromsø, en scene for uetablerte samtidskunstnere, eksperimentelle artister og alternative band, fikk de et tilskudd på kr 75 000 kr til lydutstyr.

-Vi trodde vel ikke helt at Musikkutstyrsordningen var rettet mot oss, fordi vi vanligvis har konserter for et ganske smalt publikum på Kurant. Vi synes det er veldig bra at MUO ser verdien i at slike scener finnes og støtter opp om det, sier Camilla Fagerli, daglig leder og kurator hos Kurant.

Også i år er det viktig for Musikkustyrsordningen å satse på gode øvingsrom, noe bl.a. Kunsthuset Wrap i Bergen er glade for. De har fått tilskudd på 500 000 kr til å bygge to nye øvingsrom.

-Dette tilskuddet er avgjørende for en unik utvikling av konseptet, og for å gjennomføre essensielle byggetiltak i lokalene. På denne måten vil flere både kunstnere og publikum ha glede av Wrap, sier de kunstneriske co-lederne Leo Presten og Veronica Robles Thorseth

Til sammen kan 98 scener, arrangører, øvingsfelleskap og øvingsanlegg feire tilskudd fra Musikkutstyrsordningen.


Om Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.


Nøkkeltall tildeling 1/ 2015

I første tildelingsrunde 2015 kom det inn 195 søknader med en total søknadssum på nesten 43 millioner.
98 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på 13.5 millioner.

Fremføringsutstyr: 44 tildelinger, 8 520 000 kr
Akustikk scenelokalet: 5 tildelinger, 1 737 400 kr
Øvingsrom og musikkbinge: 9 tildelinger, 1 988 000 kr
Øvingsutstyr: 40 tildelinger, 1 270 875 kr
Totalt: 98 tildelinger, 13 516 275 kr

Fordelingsutvalget hadde møte 1. og 2. juni.
Du finner tildelingene her
Du finner tildelingene fordelt på fylke her