Hopp til innholdet

Felles uttalelse vedrørende kutt i bevilgninger til Musikkutstyrsordningen i forslag til statsbudsjett for 2015:

På vegne av samlet musikkliv representert ved undertegnede organisasjoner, kompetansesentre og nettverk oversendes følgende felles uttalelse:

Til Kulturminister Torhild Widvey, Stortingets Familie- og Kulturkomite og andre interessenter.

Vi er bekymret over at bevilgningene til Musikkutstyrsordningen (MUO), den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler, er foreslått redusert med 5 millioner, fra 32,3 til 27,3 millioner i forslag til statsbudsjett for 2015.

MUOs formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring i hele landet, et av de viktigste tiltakene Enger-utvalget pekte på for å fremme det lokale kulturlivet (Kulturutredningen 2014, kap 16. Tilrådninger).

Musikkutstyrsordningen er svært viktig for norske musikere og arrangører, både amatører og profesjonelle, frivillige og næringsaktører. Det er en effektivt drevet tilskuddsordningen, som gir konkrete resultater og mye for pengene:

5 millionene i tilskuddsmidler kan gi for eksempel*:
• Bygging og utbedring av ca. 35 øvingsrom som ville gitt gode arbeidsforhold for over 500 musikere, eller tilgang på godt utstyr å øve på for ca. 10.000 musikere (ca. 2500 band)
• Resultat: ca. 13 millioner øvingstimer fordelt på enkeltutøvere eller 3 millioner bandøvingstimer

5 millioner i tilskuddsmidler ville alternativt kunne gi:
• Teknisk utstyr til ca. 30 små og store scener
• Dette ville legge grunnlag for 14.000 kulturarrangementer med over 3,2 millioner besøkende.

*Tallgrunnlaget er hentet fra tildelings- og aktivitetsstatistikk for 2013.

Tilskuddsmidler fra MUO genererer kommunale, fylkeskommunale og private kulturkroner, og aktiviteten genererer arbeidsplasser og penger tilbake til staten i form av skatter og avgifter.

Musikklivet blomstrer i Norge, næringen er i god vekst, og behovene for gode vilkår for øving og fremføring er store over hele landet. Vi ønsker med dette å oppfordre til å styrke Musikkutstyrsordningen fremfor å kutte i bevilgningene.

Avsendere:

 • AKKS
 • Norsk Jazzforum
 • BandOrg
 • Norsk Kulturforum (NOKU)
 • FolkOrg
 • Norsk Musikkråd
 • Gramart
 • NOTA
 • MFO
 • Ny Musikk
 • Music Norway
 • Samspill International Music Network
 • Norske Konsertarrangører
 • TrAP
 • MINK – Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk (Midtnorsk Jazzsenter, Stiftinga Hilmar Alexandersen, Molde International Jazz Festival, Tempo, Rock City Namsos)
 • MØST – Musikknettverk Østlandet
 • RYK – Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (Nordnorsk Jazzsenter, Kompetansesenteret for Rock i Nord-Norge, Folkemusikk Nord)
 • SNK – Sørnorsk Kompetansenettverk (SØRF, Sørnorsk Jazzsenter, Telemarksfestivalen)
 • VRAK – Vestnorsk Kompetansenettverk (Brak, Star, Vestnorsk Jazzsenter, Førde Internasjonale Musikkfestival
 • ØKS – Østafjelske Kompetansesenter