Hopp til innholdet

Tildeler 12,1 millioner til musikkutstyr og øvingsrom

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen 27. mai 2013: 

Tilgangen til egnede øvingsfasiliteter er svært dårlig mange steder i landet, men musikklivet over hele Norge kan nå juble over million-tilskudd til utstyr og øvingsrom. Årets første tildeling fra Musikkutstyrsordningen til artister og arrangører innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk er klar. 12,1 millioner kroner er fordelt til 88 musikkprosjekter i 18 av landets fylker.             

– Det er med stor glede å meddele at tilskuddene i denne runden vil gi nær 30 nye øvingsrom, noe som gir bedre øvingslokaler for omtrent 150 band, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen Rhiannon Hovden Edwards.

Barn og unge er et av flere satsingsområder for Musikkutstyrsordningen, og hele 33 ulike tiltak til barn og unge har fått tilskudd på tilsammen 3 millioner kroner.

Konsertpublikum over hele landet har også en spesiell grunn til å glede seg over tildelingene. 34 konsertarrangører mottar over 6 millioner kroner til fremføringsutstyr. Voss Kulturhus, Cosmopolite Scene i Oslo, Jølster Jazzklubb og Rockeklubben i Porsgrunn er alle konsertsteder som har fått tilskudd til fremføringsutstyr. Også tradisjonsrike Storyville Jazzklubb i Molde, som var med å startet Molde Jazzfestival tilbake i 1971, får midler til lydutstyr.

Bredden i tildelingene er ellers stor. Alt fra «Akutten studentkro» i Førde til Røros Storband, Stavanger AKKS, Follo Bigband og Seljord Spelmannslag har fått tilskudd i årets første tildelingsrunde.

– En av de store vinnerne i denne runden er Vestfold. Hortens nye konsertsted «Glassmagasinet» får full teknisk utrustning og en av de største bevilgningene, 1 220 000 kr, går til Tønsberg og «Støperiet». Med Glassmagasinet har musikkinteresserte i Horten fått et etterlengtet konsertsted. Støperiet i Tønsberg er også et spennende konsertsted, et oppusset fabrikklokale med plass til 700 publikummere, som nå skal tilbys til lokale kulturaktører for en svært rimelig leie, sier Rhiannon Hovden Edwards.

Rogaland kan også juble, for endelig blir det øvingsrom i Stavanger! Gleden sto i taket over  1.670.000,- til Stavanger Rockeri og til byggingen av 15 øvingsrom i Stavanger. «Rockeriet» vil bli et øvingsanlegg som bygges opp på dugnad av krefter i miljøet selv. Det har lenge vært et stort behov for øvingslokaler i Stavanger.

– Dette er helt fantastisk! Å få en slik støtte etter utallig mange timer med arbeid er utrolig. Ingenting er bedre enn å se et slikt system fungere, spesielt når vårt formål er bygget på frivillig basis hvor økonomisk tilskudd er absolutt essensielt, sier en av ildsjelene i Stavanger Rockeri, Børge Skjæveland.

«Musikkbinge» til asylmottak
Åtte «musikkbinger» -­ musikklivets utgave av idrettens «ballbinger» – tildeles i denne runden. Musikkbinger gir enkel og rimelig tilgang til egnede øvingslokaler og benyttes derfor gjerne av mindre kommuner for å kunne gi et etterlengtet øvingstilbud til barn og unge, rockeklubber og andre engasjerte aktører.

En av musikkbingene er tildelt Ås Internasjonale Kultursenter og vil bli satt ved Bjørnebekk asylmottak i Ås kommune. Kultursenteret drives som en avdeling av kulturskolen og samarbeider med Bjørnebekk asylmottak, grunnskoler, ungdomsklubber og frivillige organisasjoner. Kultursenteret ønsker å etablere en aktiv kulturarena knyttet til Bjørnebekk asylmottak, og en musikkbinge vil være et svært viktig element i dette. Bingen vil stimulere beboerne til egenaktivitet og men også samspill med andre musikanter, som fritidsmusikere, kulturskoleelever og profesjonelle utøvere. Gjennom arbeidet i senteret kan man stimulere de fantastiske musikalske ressursene som er skjult blant beboerne på asylmottaket.

Nord-Norge blomstrer, Aust-Agder uten søkere
– Vi ser at kulturlivet virkelig blomstrer i de tre nordligste fylkene, noe som tydelig vises gjennom at Nordland, Troms og Finnmark stikker av med nær 40% av den totale tildelingssummen, slår Rhiannon Hovden Edwards fast.

En av arrangørene som har mottatt tilskudd er Nordpol Kro i Vardø. Nordpol Kro er i følge dem selv Nord-Norges eldste bevertningssted og vært i drift siden 1868. Nordpol har arrangert live musikk siden 1982 og er blitt en etablert scene i Finnmark for både lokale, nasjonale og internasjonale artister. Nordpol er hovedscene for Vardø Blues- og Rockeklubb samt festivalen ”Blues i vintermørket”.

Andre nord-norske musikkaktører som kan glede seg over utstyr er blant annet Kautokeino kulturskole, Kulturfabrikken på Sortland, Lofoten kulturhus, Studenthuset Driv (Tromsø), Tvibit (Tromsø) og Viseklubben Baluba i Salangen.

– Alle fylker utenom Aust-Agder har fått tilskudd i denne runden. Grunnen til at Aust-Agder ikke har fått er rett og slett at de ikke har søkt, avslutter Edwards, som oppfordrer også musikklivet i Aust-Agder å søke i neste runde som har søknadsfrist 1. september.


Bruk linkene får å finne fullstendig tildelingsliste, fylkesoversikt og oversikt tildelinger til barn og unge. Oversiktlig faktaboks med totalsummer og tall nederst. Ta kontakt for lokale kontaktpersoner, intervjuer og høyoppløselige bilder: Daglig leder i  Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Edwards, telefon: 21 37 88 10, mobil: 916 05 070.
Neste søknadsfrist er 1. september 2013.


Glassmagasinet_konsert_av Henrik Kihlstrand

Om Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 145 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.

Hvorfor er tilskudd til teknisk infrastruktur viktig?
Det er et grunnleggende behov og allment nyttig tiltak innen et relativt fragmentert felt

  • Det gir svært høy kulturaktivitet per krone og bidrar til vekst og lønnsomhet innen kulturnæringen
  • Det er en investering som er økonomisk lønnsom for det offentlige
  • Det er et godt virkemiddel for å nå kulturlovens mål om tilgang til gode kulturopplevelser for alle.
  • Det gir gode musikkopplevelser for publikum og gode arbeidsforhold for musikere og teknikere

Nøkkeltall tildeling 1 / 2013

I første tildelingsrunde 2013 kom det inn 169 søknader med en total søknadssum på 38 millioner kroner. 88 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på 12,1 millioner.
– Det ble gjort tildelinger til 34 søknader om fremføringsutstyr, total 6.4 millioner.
– Det ble gjort tildelinger til 11 søknader om musikkbinger og øvingslokaler, totalt 4.3 millioner.
– Det ble gjort tildelinger 3 søknader om akustiske tiltak, totalt 372 400 kroner.
– Det ble gjort tildelinger til 41 søknader om øvingsutstyr til øvingsanlegg og øvingsfellesskap, totalt 1 million.

Musikkutstyrsordningens fordelingsutvalg hadde møte 21. og 22. mai.

Neste søknadsfrist er 1. september 2013.

 
Foto 1: Major Parkinson. Foto fra Rockeklubben i Porsgrunn, av Per Kiran
Foto 2: Av Henrik Kihlstrand, Glassmagasinet Horten