Hopp til innholdet

Kvinner & Konsertteknikk: Mentorprogram og Praksisplassprogram søknadsfrist 1. mai

Musikkutstyrsordningen (MUO) ønsker å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner utdanner seg og finner jobb innen konsertteknikk, turné- og produksjonsledelse. I løpet av 2013 vil en rekke initiativ og aktiviteter sette fokus på dette som en del av prosjektet Kvinner & Konsertteknikk. Noen av initiativene og aktivitetene er workshops og seminarer med faglig fordypning, nettverksmøter, mentorprogram og praksisplassprogram.

Det er nå mulig å søke om deltakelse i Mentorprogram og Praksisplassprogram. Søknadsfristen er innen 1.mai!

Mentorprogram
Mentorprogrammet er én til én opplæring, inspirasjon, veiledning. Målgruppen for mentorprogrammet er jenter som jobber profesjonelt, på heltid eller deltid, som lyd-, lys, backlinetekniker, produksjonsleder og/eller turnéleder.

Praksisplass
Praksisplass er en ordning hvor du får praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, for et scene/lyd/lys firma, på et spillested eller en festival. Målgruppen for praksisplassordningen er jenter som studerer og/eller har noe praktisk erfaring som lyd, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder og/eller turnéleder. De med mye erfaring kan også søke ordningen for å få mer praktisk erfaring eller for å lære noe nytt. For eksempel kan en produksjonsleder søke om å ha praksisplass i et backlinefirma, en lystekniker kan jobbe tett sammen med en turnéleder, osv.

Les mer og last ned søknadsskjema her