274 ordinære søknader kom inn til fristen 1. september. I tillegg har Kulturrom mottatt ytterligere 70 søknader med løpende frist så langt i år (Grønnere investeringer, forprosjekt, akustikkmåling)

Søknadsmengden og tilbakemeldingene fra søkere viser at Kulturroms ordninger fortsatt er en viktig og nødvendig del av arbeidet med å vedlikeholde og ruste opp den kulturelle infrastrukturen. Vi har fått søknader fra hele landet denne runden. Fra by, til bygd til bydel.

Stabilt høyt trykk på ordningen

Da søknadsfristen gikk ut, klokken 00:00 natt til 2. mars, hadde det kommet inn 274 søknader til Kulturroms søknadsportal. Disse søknadene har en samlet søknadssum på over 63 millioner kroner.

Kulturroms administrasjon vil nå gå igjennom alle 274 søknadene og sjekke at søker har levert tilstrekkelig dokumentasjon. Deretter leverer administrasjonen sin innstilling til fordelingsutvalget som fatter vedtak i juni. Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Fordelingsutvalget som skal behandle søknadene består av:

Ingrid Bergene Fossaa, Hamar (leder)
Ole Reidar Gudmestad, Stavanger
Anne Mette Sætra, Tromsø
Marita Kristensen, Alta
Johnny Skarstein, Oslo
Simon Alejandro, Bergen
Hilde Bjørkum, Sunnfjord (vara)
Heine Avdal, Oslo (vara)
Marit Stokkenes, Drammen (vara)

Les mer om FU her

Grønnere investeringer

Mange av årets første søknader er til Kulturroms nye satsing, Grønnere investeringer. For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyste Kulturrom nylig 10 millioner til grønnere investeringer. Med disse midlene skal grønne initiativer stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring.

Søknadsfristen her er løpende, men første behandling av fordelingsutvalg er allerede torsdag 7. mars. Fordelingsutvalget for Grønnere investeringer består av Ole-Reidar Gudmestad, Mariann Bjørnelv og Simon Nenseter Nome og Julie S Klausen (vara)

Her er en oversikt over hva man kan søke tilskudd til: