Nettsidene er oppdatert 1. desember 2023 og dette er de viktigste endringene for deg som søker

 

Retningslinjer

Retningslinjene er oppdatert med virkning fra 2024:

  • Alle søkere må ha organisasjonsnummer (tidligere har det vært mulig å motta tilskudd på inntil 50 000 kr til øvingsutstyr i øvingsfellesskap uten organisasjonsnummer). Nå må alle som søker har et organisasjonsnummer uavhengig av søknadssum. Er dere et utøverfelleskap kan dere vurdere forening som en organisasjonsform da vi ikke gir tilskudd til enkeltpersonssforetak.
  • Aksjeselskap uten ideelt formål må fra 2024 bidra med en høyere egenandel ved tilskudd. Mange scener og øvingsfelleskap skaper rom for en stor bredde av kulturaktører og -uttrykk, uavhengig av organisasjonsform. Derfor er det viktig at alle aktører kan søke ordningen og det vil være mulig for AS også uten ideelt formål å søke om inntil 50% i tilskudd til nødvendige investeringer. Ny formulering: «Kommunale søkere og aksjeselskap må budsjettere med en egenandel på minimum 50%. Ideelle virksomheter, som lag, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap m.m., må budsjettere med en egenandel på minimum 25%.» 
  • Punktene over hva som vektlegges ved prioritering er utdypet og ellers mindre justeringer av tekst og presisering.

Nye navn på tilskuddsområder

Tilskuddsområdet «Bygg og større akustiske utbedringer» har byttet navn til «Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-)» og «Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler» har blitt til «Bedre lokaler og lydforhold (under 100 000,-)«. Det er også tydeliggjort litt bedre hvordan dere her også kan søke om tilskudd som gjør lokalet mer egna for kulturaktivitet – fra gulv, scenetepper, scene – i tillegg til lydisolasjon og akustikk.

Klart språk

All tekst er gjennomgått med tanke på klart språk, kuttet ned og det er ryddet opp i plassering av tekst. (Husk at du kan bruke søkefeltet øverst til høyde om det er noe tekst du ikke lenger finner).

Teknisk utstyr

Dersom utstyret skal brukes til både fremføring og øving – har det ikke noe å si hvilket skjema som brukes. Det søker må passe på her er å få med obligatorisk dokumentasjon som dekker begge behovene i søknaden.

Husk at vi gir tilskudd til reparasjon av fremføringsutstyr. I 2024 lanserer vi et nytt tilskuddsområde for grønnere investeringer som vil gi flere muligheter til å få tilskudd til reparasjon mm
Fredag 1. desember ble flere av undersidene på kulturrom.no oppdatert. Gi tilbakemelding om dere opplever noe feil eller mangler.