Generalforsamling 15. juni 2021

Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer søkere til Kulturrom og møtes annethvert år.

Generalforsamlingen velger nytt styre etter innstilling fra valgkomiteen. Styret skal bestå av 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer og velges for perioden 2021-2023.

 

Meld inn kandidater

Kjenner du en egnet kandidat, eller har du selv lyst til å sitte i styret til Kulturrom?

Meld det inn til valgkomiteen ved å sende e-post til post@kulturrom.no (navn, kort beskrivelse og kontaktinformasjon). Frist for å foreslå kandidater er 1. april.

 

Om styrearbeidet

Styret har ansvar for at Kulturrom og det som vedrører den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret er blant annet ansvarlig for retningslinjene til ordningen og ansetter daglig leder. Det avholdes normalt 5 styremøter og ett strategiseminar per år.

Styret mottar fast årlig honorar, samt kompensasjon for møte og reisetid.

 

Illustrasjonsbilde: Kulturrom (administrasjonen og styret på strategiseminar i 2020)