Hopp til innholdet

Kulturrom på Trondheim Calling

1. feb 2024
9:00 am

Clarion Hotel Trondheim

Hvert år bidrar Kulturrom til Trondheim Callings program. Og det skal vi også i år!

I februar arrangerer Kulturrom en panelsamtale kalt Kulturell infrastruktur og bærekraftig byutvikling.

Trondheim har mål om å være en sirkulær by. Når kulturlivet tar i bruk gammel bygningsmasse skjer dette i praksis. Hvordan sikrer vi gode kortvarige eller langvarige løsninger som både skaper god byutvikling og sikrer langsiktighet for byens kulturliv?

Hvordan kan tilskudd til mulighetsstudier for grønnere lokaler fra Kulturrom bidra til at det finnes enda bedre løsninger for kulturlivet og lavere klimaavtrykk?

I tillegg arrangerer Kulturrom Balanselunsj i samarbeid med Balansekunst.

Mange deler av musikkbransjen er fortsatt preget av ujevn kjønnsbalanse og underrepresentasjon av minoritetsgrupper. Da er det viktig at vi jobber målrettet og programmerer på en måte som slipper til ulike historier og opplevelser fra et mangfold av perspektiver og stemmer. Målet må være at kulturlivet skal speile mangfoldet i hele befolkningen både foran og bak scenen.

Møt oss for en kaffe!

Har dere har spørsmål om Kulturrom og trenger å snakke med en av oss? Vi vil gjerne møte dere! Vi er tilgjengelige under store deler av festivalen, og både fagavdeling og saksbehandlere tar turen til Trondheim.

Send oss en mail på post@kulturrom.no for å avtale tid, sted og hva vi skal prate om.

Vi ser frem til å møte dere!