Hopp til innholdet

Søknadsfrist 1. september: Nyttig informasjon!

Årets siste ordinære søknadsfrist er fredag 1. september kl 23:59.
I denne artikkelen har vi samlet nyttig informasjon for dere som vurderer å søke tilskudd fra Kulturrom.

Foto: Puls Musikkverksted

Gode hjelpesider til søkere

Her på Kulturrom.no finner dere masse nyttig info og tips til dere som skal søke om tilskudd. Her er lenker til noen nyttige ressurser og hjelpesider:

Hvordan søke tilskudd fra Kulturrom

Hva kan få tilskudd fra Kulturrom?

Sjekk om vi kan søke – Ta testen!

Søke midler til bygg og/eller akustiske utbedringer?

Dere kan søke Kulturrom om å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler. Vi skiller mellom enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak og større akustiske utbedringer, da det er stor forskjell i krav til dokumentasjon og søknadssum.

Det finnes fire ulike tilskuddsområder dere kan lese mer om via disse lenkene:

Visste du at:Enkle utbedringer av kulturrom kan innebære etablering av dansegulv, bygging av en liten scene samt innkjøp av f.eks dansematter, ballettbarrer, speil, sceneteppe og sceneinndekning mm.?  Noe av dette kan også søkes om som øvingsutstyr/fremføringsutstyr. Ta kontakt med rådgiver/saksbehandler om du har spørsmål til valg av søknaddskjema. Søknadsskjemaene er for tiden lukket og åpner igjen 10. august.

Eksempler fra forrige runde

Trykkeriet i Nord-Aurdal kommune har merket et stort behov for øvingsrom til ulike band, gruppeøvinger for kor, korps, folkemusikk og teater og øverom for profesjonelle musikere i kommunen. I 2021 fikk tilskudd på 2.000.000,- til 4 øvingsrom og et fremføringslokale som nå står klare!NOTAM i Oslo arbeider langs hele verdikjeden fra konsept til ferdigstilling av verk og produksjoner og har som kjerneoppgaver å hjelpe til skapende arbeid, forskning og utvikling, utdanning og formidling. I vår fikk NOTAM 900 000,- til å bygge 3 produksjonsrom hvor lyd, musikk og kunst skal skapes på nye og annerledes måter!Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) i Oslo er en ideell organisasjon, drevet av barn og voksne i Gamlebyen siden 1999. GSF har som formål å bidra til økt livskvalitet for barn og unge i indre Oslo øst. Ved forrige tildelingsrunde fikk de 139 500,- til øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av det nye øvingsrommet under Dyvekes bru. Rommet vil bli et kjærkomment tilskudd til bydelens barn og unges muligheter for musikalsk og kreativ utfoldelse.Les også intervju på Kulturlokaler.no med Kulturkammeret i Arendal som nylig har bygget 18 øvingsrom, konsertscene, teatersal, to lydstudio og visuelt verksted. I Arendal har Kulturkammeret blitt til gjennom tålmodige prosessar og samarbeid på tvers av interessegrupper.

Tips til søknadsskrivingen

En gjennomarbeidet og godt dokumentert søknad vil være avgjørende for om tilskudd innvilges.  Gjennom søknadsbegrunnelsen, søknadsbudsjettet og finansieringsplanen må dere vise at behovet for tiltaket er til stede og at dere har en realistisk plan for gjennomføringen. En god begrunnelse er konkret og sier noe om hva dere søker tilskudd til og hvorfor dere har behov for utstyret eller tiltaket. Vis oss at dere har en god plan for gjennomføringen av tiltaket og beskriv hva dere skal gjøre og når det skal skje.

Alle søknadsbegrunnelser bør si noe om:

  1. Hvilket utstyr eller tiltak søker dere tilskudd til?
  2. Hvorfor trenger dere utstyret eller tiltaket?
  3. Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere?
  4. Hva skal gjøres og når skal det skje?  

Innholdet i og omfanget av søknadsbegrunnelsen vil avhenge av hva dere søker tilskudd til. For mange tiltak vil det også være relevant å si noe om følgende:   

  1. Hvem vil få nytte av tilskuddet? Eksempler her kan være barn og unge, lokalt frivillig kulturliv eller det frie profesjonelle kulturfeltet.
  2. I hvilket lokale skal utstyret benyttes eller tiltaket gjennomføres?
  3. Hvilken funksjon fyller dette lokalet der dere holder til?
  4. Besitter dere teknisk utstyr per i dag, og hva skal dere gjøre med utstyret som erstattes?
  5. Har dere tenkt på bærekraft når dere har planlagt tiltaket (benytt evt. eget felt i søknadsskjemaet)? 

Alle tiltak som gjennomføres ved hjelp av tilskudd fra Kulturrom skal ha et langsiktig perspektiv. Teknisk utstyr skal være av tilstrekkelig kvalitet, med en forventet levetid på minimum 7- 10 år. Søknadsbudsjettet skal si noe om hva dere ønsker å kjøpe inn, til hvilket kvalitetsnivå og til hvilken pris. Dette gir oss et bilde av hva dere tenker er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Budsjettet skal også inneholde en finansieringsplan som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder. 

Iht. Kulturroms retningslinjer gis det ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket. Vi ber dere derfor beskrive hvilken mulighet dere har til å finansiere tiltaket uten hjelp av et tilskudd fra Kulturrom.
Hvis virksomheten har tatt ut utbytte de tre siste årene, eller mottar fast statstilskudd skal dette kommenteres.  

Les mer her

Sjekk hvem som har fått tilskudd tidligere

Eksempler fra tidligere tildelingsrunder kan være til god hjelp når man skriver søknad til Kulturrom. Hva har lignende søkere fått tilskudd til? Hvor mye midler kan man eventuelt forvente å få tildelt?

Sjekk hva andre har fått: Her finner dere en søkbar tildelingsliste

Her er sammendrag fra tildelinger gitt i 2023, 2022 og i 2021, med et utvalg eksempler på hvem som fikk innvilget søknaden sin og hva de fikk tilskudd til:

Første tildelingsrunde 2023

Andre tildelingsrunde 2022

Første tildelingsrunde 2022

Andre tildelingsrunde 2021

Første tildelingsrunde 2021

Tips til kor, korps og teater

Kulturrom har nå publisert informasjonssider for kor, korps og teater som vurderer å søke tilskudd. Her går vi igjennom hvilke ordninger som dekker hvilke behov, og vi viser til flere eksempler fra tidligere tilskuddsmottakere innen disse sjangerne.

Gå til informasjonssiden for kor her

Gå til informasjonssiden for korps her

Gå til informasjonssiden for teater her

Informasjon på Samisk

Kulturrom:a boahtte ohcanáigemearri lea njukčamánnu 1. beaivvi, gaskaijaáigge. Dá leat čohkken ávkkálaš dieđuid didjiide geat áigubehtet ohcat doarjaga.

Husk at vi også tar imot søknader på samisk. Les mer her:

Oza doarjaga