Hopp til innholdet

Notis

SV vil styrke Kulturrom med 40 millioner kroner

16. november 2023

Torsdag 9. november la SV frem sitt alternative statsbudsjett for 2024. I budsjettforslaget skriver SV at de «ønsker et rikt og mangfoldig kulturliv der alle har mulighet til å delta og at kulturtilbud er tilgjengelig der folk bor.» og foreslår i år, som i fjor, en kraftig styrking av Kulturrom med 40 millioner kroner. Tidligere i år fikk Kulturrom økt bevilgning med 10MNOK, og en slik styrking som SV foreslår vil ytterligere sikre egna og tilrettelagte kulturlokaler i hele landet.

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen, er glad for tilliten og kommenterer:

«Det er bra at SV ser verdien av å investere i lokaler for kultur. Med en videre opptrapping i denne størrelsen ville det ha muliggjort flere hundre investeringer i lokaler og utstyr over hele landet!

Tilgang på rom er en grunnleggende og avgjørende faktor i kulturlivets økosystem. En grunnleggende infrastruktur tilrettelegger for at det skapes opplevelser der folk bor. Ved å ruste opp og gi tilgang til de lokalene som finnes, skapes møteplasser som gir oss muligheten til å delta i samfunnet og styrke mangfoldet.»

Les SVs alternative statsbudsjett her:

Rettferdig fordeling i dyrtiden: SVs alternative statsbudsjett 2024