Bakgrunn

For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyste Kulturrom nylig 10 millioner til grønnere investeringer. Med disse midlene skal grønne initiativer stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring.

Svar før sommeren

I motsetning til våre ordinære hovedsøknadsfrister har Grønnere investeringer løpende søknadsfrist og dere får raskt svar på søknaden. Søk innen 5. juni for å få svar før sommeren!

LES MER OG SØK HER

Mye midler igjen

Til nå er det det tildelt 1,6 MNOK fra potten og Kulturrom håper å få inn flere gode søknader i løpet av året!

Dere kan søke om blant annet: Innleie av teknisk utstyr i en oppstartsfase, mulighetsstudie for å se på hvordan ta ibruk andre lokaler eller forbedre eksisterende lokaler, midler til å sette av ressurser for å sette vedlikeholdsrutiner i system, reparere utstyr mm

Eksempler på tildelinger:

  • Studentersamfundet i Trondheim fikk tilskudd til utstyr til reparasjonsverksted
  • Holmlia kulturhavn fikk tilskudd til å forbedre lokaler og sette istand inventar sammen med ungdom
  • Noregs Ungdomslag v/ Huset i Bygda har fått midler til å utarbeide et kartleggingsverktøy for organisasjonseide bygg
  • Karlsrud skoles musikkorps har fått tilskudd til vedlikeholdsdag
  • Skur 53/Havet arena i Trondheim fikk tilskudd til Grønn oppstart med innleie av teknisk utstyr til Langhuset
  • Spectre Assets AS har fått tilskudd til å utvikle plattformen octopus.shop til behov i kulturfeltet

 

På Kulturroms nettsider vil vi etterhvert bygge opp en ressursbank med erfaringer fra tilskuddsmottakerne, slik at gode tiltak kan inspirere eller kopieres av andre. Ta gjerne kontakt med oss om dere har noe dere vurdere å søke om og vil ha innspill!