Hvordan kan kulturfeltet kutte i utslipp av klimagasser? I en ny rapport, bestilt av Virke, CREO, NKA, NTO, Norske Kulturhus og Green Producers Tool, får vi en oversikt over klimapåvirkningen fra kultursektoren, og eksempler på hvordan ulike aktører i sektoren jobber for å kutte utslippene sine.

 

Fra lanseringen hos Virke. Foto: Kulturrom

 

Som en del av rapporten nevnes Kulturrom ved flere anledninger. Blant annet et intervju under overskriften Framtidas kulturlokaler, som er et pågående arbeid hos Kulturrom i samarbeid med Norske kulturhus og NOKU. Sitat fra rapporten:

– Vi vil bidra gjennom å stimulere til kreativitet. Vi oppfordrer
kulturaktørene til å tenke klimasmart når de jakter nye lokaler.
Ikke bygg nytt, vær heller god på å utnytte bygg som finnes
i nærmiljøet. Hvordan kan lokalene brukes bedre og av flere?,
sier daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen.

 

Også Kulturroms omprioritering av 10 millioner kroner til Grønnere investeringer blir nevnt i rapporten.

Les utdrag her:

 

LES HELE RAPPORTEN HER