Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

Som en del av denne handlingsplanen styrkes Kulturrom med 8,9 MNOK fra 2024!
Les sak om økningen her.

Les handlingsplanen her