Med 10 millioner ekstra i bevilgning fra regjeringen, vil Kulturrom kunne prioritere enda flere tildelinger til akustiske utbedringer og bygging av rom allerede inneværende år. Vi oppfordrer derfor de av dere som har planer om å søke tilskudd 1. september om å sende inn søknad om akustisk forprosjektrapport i god tid, slik at den er med i søknaden til høsten.

 

Hva er akustisk forprosjekt rapport?
Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av akustiker for kartlegging av de akustiske forholdene i et lokale, med tanke på romakustikk og lydisolasjon. Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid gjør at dere tidlig kan kartlegge muligheter og behov. Tilskudd til akustisk forprosjektrapport er begrenset til kr 50 000.

Hvem kan søke?

Å få utarbeidet en akustisk forprosjektrapport er viktig for alle som skal søke om større akustiske utbedringer, eller bygging av rom. Dette tilskuddsområdet er derfor mest relevant for aktører som er ansvarlige for drift eller utvikling/ombygging av kulturrom. Både private og kommunale aktører kan søke om tilskudd.

Merk: Det er mulig å søke om tilskudd til enkle romakustiske tiltak uten akustisk forprosjektrapport.

LES MER OG SØK HER